Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Výskyt metabolického syndromu u dospělých pacientů s deficitem růstového hormonu

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 7.3.2010

Výskyt metabolického syndromu u dospělých pacientů s deficitem růstového hormonu

Dospělí pacienti s deficitem růstového hormonu (RH) mají řadu závažných metabolických abnormit a předpokládá se, že zvýšená kardiovaskulární morbidita a mortalita těchto pacientů je spojena s chybějícím metabolickým účinkem růstového hormonu. Fenotyp zmíněných pacientů má podobné rysy jako metabolický syndrom a zahrnuje abdominální obezitu, dyslipidemii a inzulinovou rezistenci, které představují riziko pro kardiovaskulární choroby a diabetes 2. typu. Je známo, že obezita a metabolické abnormity mohou být následkem deficitu RH, ale mohou existovat i nezávisle. Obezita může sama o sobě ovlivnit nejen sekreci RH, ale i klinické projevy deficitu RH a odpověď pacienta na léčbu tohoto deficitu.

Autoři studie se zaměřili na prevalenci metabolického syndromu ve skupině dospělých pacientů s deficitem RH, kteří byli zahrnuti do dlouhodobého sledování v rámci programu Hypopituitary Control and Complications Study (HypoCCS), probíhajícího v USA a Evropě. Dále bylo sledováno, do jaké míry metabolické abnormity ovlivňují terapii RH, poskytovanou v období 3 let.

Do studie byli zařazeni pacienti s těžkým deficitem RH, definovaným vrcholovou hodnotou 3,0 g/l v RH stimulačním testu nebo hodnotou 9,0 g/l v GHRH-arginin testu. Metabolický syndrom (MS) byl určen podle kritérií National Cholesterol Education Program (NCEP-ATPIII) z roku 2004. Pro diagnózu musel pacient splnit tři a více z pěti bodů:

  1. centrální obezita podle obvodu v pase (102 cm pro muže, 88 cm pro ženy);
  2. hladina glukózy nalačno 5,6 mmol/l nebo diagnóza diabetu nebo léčba farmaky pro zvýšenou glykemii;
  3. hladina triglyceridů vyšší než 1,7 mmol/l;
  4. hladina HDL-cholesterolu menší než 1,03 mmol/l pro muže a 1,29 mmol/l pro ženy;
  5. krevní tlak 130/85 mm Hg či vyšší či současná antihypertenzní terapie.

Z 2531 dostupných pacientů jich 346 splnilo daná kritéria metabolického syndromu před léčbou a po tříleté léčbě RH.

Výchozí prevalence MS s ohledem na věk byla u sledovaných pacientů 51,8 % v USA a 28,6 % v Evropě. V USA byla hodnota prevalence MS s ohledem na věk statisticky významně zvýšená ve srovnání s obecnou populací. Zvýšené riziko metabolického syndromu bylo zjištěno u pacientů starších 40 let, ženského pohlaví a s adultním typem deficitu RH. U pacientů s RH deficitem adultního typu nebyly zjištěny změny ve výskytu metabolického syndromu po tříleté léčbě růstovým hormonem, ale signifikantní rozdíly byly nalezeny v objemu pasu, hladině glykemie nalačno a hodnotě krevního tlaku.

Z uvedeného vyplynulo, že přítomnost metabolického syndromu a obezita pacientů před léčbou růstovým hormonem jsou závažné předpovědní faktory pro vznik metabolického syndromu po terapii růstovým hormonem.

(moa)

Zdroj: Prevalence of Metabolic Syndrome in Adult Hypopituitary Growth Hormone (GH) – Deficient Patients Before and After GH Replacement. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:74–81.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Faktory determinující pulsní sekreci růstového hormonu

U zdravých jedinců se vyskytuje nejméně 80 % denní sekrece růstového hormonu (RH) v diskrétních pulsech, které překrývají bazální sekreci.

Účinek terapie růstovým hormonem na postprandiální proteinový metabolismus u dospělých s deficiencí růstového hormonu

Růstový hormon je klasický anabolický hormon, způsobující longitudální růst kostí u dětí.

Je nižší funkční rezerva myokardu podkladem horší kvality života pacientů s deficitem růstového hormonu?

Pacienti s deficitem růstového hormonu mají nižší srdeční výkon. Podle dotazníku Qol-AGHDA trpí i horší kvalitou života.Všechny novinky