Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vliv růstového hormonu na inteligenci a vývoj mozku u SGA dětí

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 4.6.2010

Vliv růstového hormonu na inteligenci a vývoj mozku u SGA dětí

Nitroděložní omezení růstu může vést k tomu, že se děti rodí jako SGA neboli malé vzhledem ke svému gestačnímu věku (small for gestational age). U SGA dětí se pak častěji vyskytují malý vzrůst, kardiovaskulární choroby a inzulínová rezistence a tyto děti mohou mít také sníženou inteligenci. Zda a do jaké míry může podávání růstového hormonu ovlivnit inteligenci u SGA dětí, zkoumali nizozemští vědci, kteří výsledky svých zkoumání publikovali v odborném medicínském periodiku Hormone research in pædiatrics.

Má, či nemá růstový hormon vliv? V souhrnném článku, který publikovali lékaři a vědci z pediatrické kliniky amsterdamského VU University Medical Center, byly zkoumány dostupné literární zdroje popisující vliv podávání růstového hormonu na inteligenci a vývoj mozku.

Podle literatury se podařilo prokázat příznivý vliv podávání exogenního růstového hormonu na zlepšení inteligenčního kvocientu u dospělých pacientů s deficitem růstového hormonu.

U dětí je situace poněkud odlišná. Na inteligenci má totiž vliv více faktorů, a to od chování matky během těhotenství až po prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

Vliv podávání růstového hormonu na vývoj mozku byl z etických důvodů testován na zvířecích modelech. Skupině potkanů, ovcí a morčat byla uměle navozena intrauterinní růstová retardace a poté byla zkoumána struktura mozku oproti normálně rozeným jedincům. Ta byla opravdu změněna. Sledovaná zvířata totiž měla jak snížený objem mozku, tak i počet neuronů. Druhou částí zkoumání holandských lékařů pak bylo hodnocení vlivu podávání růstového hormonu na vývoj a inteligenci dětí narozených jako SGA.

Porovnávány byly dvě studie, v nichž byla hodnocena účinnost terapie růstovým hormonem na inteligenci SGA dětí. Během nich se zjistilo, že inteligence dětí léčených umělým růstovým hormonem vzrostla o 5–10 inteligenčních bodů. Tento nález by mohl být hodnocen jako pozitivní, při podrobném zkoumání ale holandští vědci zjistili, že tento nárůst nemusel být způsoben pouze podáváním růstového hormonu, ale například i špatným užitím inteligenčních testů, vlivem prostředí atd.

Naproti tomu se ale ve zvířecích studiích podařilo prokázat výrazný vliv podávání růstového hormonu na proces učení u krys. Přesto ale nizozemští vědci své pátrání v literatuře zakončili konstatováním, že zatím neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že by podávání umělého růstového hormonu ovlivňovalo nárůst inteligence u dětí narozených jako SGA. Proto je třeba provést několik dalších studií, které by tuto otázku uspokojivě zodpověděly.

(kam)

Zdroj: de Bie H. M. et al.: Brain development, intelligence and cognitive outcome in children born small for gestational age, Horm Res Paediatr. 2010; 73 (1): 6–14. Publikováno on-line dne 15. ledna 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinek tříleté terapie růstovým hormonem u dospělých pacientů s Cushingovou chorobou

Cushingova choroba je vzácné onemocnění, jehož klinické a laboratorní příznaky jsou podobné jako u deficience růstového hormonu.

Poruchy dýchání ve spánku u dětí s Prader-Williho syndromem během prvních 6 týdnů léčby růstovým hormonem: pilotní studie

Terapie růstovým hormonem u PWS je jednou ze základních indikací použití rekombinantního růstového hormonu.

Faktory ovlivňující růst dětí po transplantaci ledvin

Většina dětí s chronickým ledvinným onemocněním (CKD) má v době transplantace ledvin určitý stupeň lineární růstové poruchy.Všechny novinky