Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vliv léčby růstovým hormonem na množství tělesného tuku

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 19.3.2011

Vliv léčby růstovým hormonem na množství tělesného tuku

Pacienti s hypopituitarismem a deficitem růstového hormonu (GHD) mají odlišnou stavbu těla charakterizovanou zvýšením tukové tkáně ve viscerální oblasti a snížením množství volného tuku a celkové tělesné vody. Zvýšení viscerálního tuku u GHD pacientů bývá spojeno s inzulinovou rezistencí a vyšším rizikem kardiovaskulárních chorob.

Léčba růstovým hormonem vede ke snížení množství tukové tkáně zejména ve viscerální oblasti a ke zvýšení volného tuku a celkové tělesné vody. Inzulínová rezistence je při krátkodobé GHRT zvýšena, zatímco při dlouhodobé suplementaci je naopak snížena.

Vyšetřovací metody sloužící k vyšetřování tělesné kompozice u pacientů s GDH zahrnují bioimpedanci, počítačovou tomografii (CT), magnetickou rezonanci (MR) a duální rentgenovou absorbometrii (DEXA). Za nejspolehlivější metodu rozlišující rozložení tuku v jednotlivých tělesných kompartmentech (celkový, subkutánní a viscerální tuk) za inzulinrezistentních podmínek je dnes považována celotělová MR.

Distribucí tukové tkáně ve viscerálním a subkutánním kompartmentu u pacientů s hypopituitarismem se blíže zabývala studie švýcarských autorů. Studie se účastnilo 10 pacientů s GHD, kteří byli vyšetřeni před a 6 měsíců po léčbě RH. Kontrolní skupinu tvořili zdraví jedinci se sedavým zaměstnáním, kteří věkem, pohlavím, body mass indexem (BMI) a obvodem pasu odpovídali sledované skupině pacientů. Aerobní kapacita (VO2max) byla měřena pomocí maximální spotřeby kyslíku organismu při svalové práci na běžícím pásu. Viscerální a podkožní tuková tkáň byly hodnoceny pomocí celotělové MR, inzulinová rezistence pak pomocí indexu homeostatického modelu HOMA-IR.

Z výsledků vyplynulo, že pacienti s GHD mají nesignifikantně sníženou VO2max, ale ve srovnání s kontrolní skupinou nebylo u těchto pacientů přítomné zvýšené množství subkutánní či viscerální tukové tkáně. Léčba RH vedla ke snížení množství jak subkutánního, tak i viscerálního tuku. Pacienti s GHD měli nižší index HOMA-IR, přičemž po léčbě se tento index zvyšoval.

(moa)

Zdroj: Egger A. et al.: The effect of GH replacement therapy on different fat compartments: a whole-body magnetic resonance imaging study. Eur J Endocrinol. 2011; 164 (1): 23–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv růstové retardace dětí na adrenální hyperandrogenismus v dospělém věku

Je známo, že intrauterinní růstová retardace, následná nízká porodní hmotnost vztažená ke gestačnímu věku (SGA) a rychlý postnatální růstový catch-up predisponují v dospělosti k výskytu řady chorob.

Nově objevené varianty genu pro IGF-1 receptor u SGA dětí

Děti, které se narodí jako příliš malé na svůj gestační věk, tvoří velice různorodou skupinu. Zatím se u těchto dětí podařilo identifikovat pouze velice málo společných genů.

Abnormality v hypotalamo-hypofyzární oblasti a jejich klinický dopad

Mezi nejčastější příčiny deficitu růstového hormonu u dětí patří idiopatický izolovaný deficit růstového hormonu.Všechny novinky