Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vliv intravaskulárního objemu na růst dětí léčených peritoneální dialýzou

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 12.9.2010

Vliv intravaskulárního objemu na růst dětí léčených peritoneální dialýzou

Peritoneální dialýza (PD) je v současné době technicky zvládnutou a široce využívanou metodou u kojenců a batolat. Období PD je však rizikové vzhledem k možnosti vzniku závažných komplikací spojených s hypervolémií. Klinický stav a opakované měření krevního tlaku neposkytuje spolehlivou informaci o intravaskulárním objemu a udržení normovolémie je zejména u anurických pacientů obtížné. Hypervolémie však bývá spojena s možným rozvojem hypertenze a kardiální hypertrofie. Hypertrofie levé srdeční komory (HLK) byla detekována u dětí na PD mladších 5 let až v 60 %. Růstový potenciál je u dětí s PD snížený a jejich finální výška zaostává oproti průměrné výšce dle věku.

Autoři prospektivní finské studie sledovali 21 pacientů mladších 2 let (průměrný věk 0,59 roku při zahájení PD) léčených PD od roku 2001. Cílem studie byla maximalizace růstu a celkového vývoje pacientů, přičemž byl kladen důraz na kontrolu nutrice, metabolismu, clearance a intravaskulárního objemu. Ke zhodnocení intravaskulárního objemu bylo využíváno stanovení hladiny atriálního natriuretického peptidu, oscilometrického měření tlaku a echokardiografických měření. Dynamika růstu byla hodnocena s ohledem na střední výšku rodičů.

Během studie měli pacienti zajištěný energetický příjem 80–90 kcal/kg/den a množství bílkovin 2–2,5 g/kg/den (dle růstové rychlosti). Dlouhodobá hypertenze byla nalezena u 43 % pacientů, známky HLK vykazovalo na začátku sledování 33 % dětí. V průběhu studie docházelo ke snížení výskytu HLK, což bylo známkou úspěšné optimalizace intravaskulárního objemu i hypertenze.

Během PD byl zaznamenán „catch-up“ růst u 57 % pacientů. Nicméně po ukončení PD nedosahovaly tyto děti (mezi 18. a 24. měsícem roku) předpokládaných středních výšek rodičů. Kromě hypertenze se na deficitu podílela i sekundární hyperparatyreóza. Autoři připisují toto snížení růstu také období před zahájením PD a zdůrazňují, že časná diagnostika, dostatečná nutriční hodnota stravy a kontrola metabolismu včetně fosfokalciových parametrů jsou pro dlouhodobý růst u dětí s chronickým ledvinným selháním rozhodující.

(moa)

Zdroj:
Pediatr Nephrol. 2010, Vol. 25 (8): 1529–1538.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv intrauterinní růstové retardace na složení stravy v dospělém věku

Je známo, že u dětí s původně nízkou porodní hmotností, které dosáhly rychlého "catch-up" růstu, se v dospělosti objevují poruchy metabolismu.

Problémy se srdcem u dívek s Turnerovým syndromem léčených růstovým hormonem

Jednou z velmi účinných indikací použití růstového hormonu je i léčba dívek trpících Turnerovým syndromem.

Suprimované hladiny RH a IGF-1 během těhotenství u perzistentní akromegalie

Těhotenství je u akromegalických žen poměrně vzácnou záležitostí, neboť fertilita je u těchto pacientek během aktivní choroby redukována.Všechny novinky