Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Účinek terapie růstovým hormonem na postprandiální proteinový metabolismus u dospělých s deficiencí růstového hormonu

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 11.2.2010

Účinek terapie růstovým hormonem na postprandiální proteinový metabolismus u dospělých s deficiencí růstového hormonu

Růstový hormon je klasický anabolický hormon, způsobující longitudální růst kostí u dětí. U dospělých jedinců se do popředí zájmu dostává efekt RH na regulaci složení a metabolismu organismu. Dospělí s deficiencí RH mají ve srovnání s kontrolami sníženou čistou tělesnou hmotnost (lean body mass – LBM) zhruba o 4 kg tkáně a při měření plochy dominantního musculus quadriceps femoris byly u těchto pacientů zjištěny až o 15,5 % menší hodnoty. U všech publikovaných studií zabývajících se léčbou deficience RH u dospělých jedinců byl zjištěn nárůst LBM již po 6 měsících terapie. LBM se skládá převážně z bílkovin a udržení jejich hodnot ve fyziologických mezích je spojeno s lepším vývojem.

Většina studií, které se zabývaly anabolickým účinkem RH, byla provedena v postabsorpčním období, které je charakterizováno čistou ztrátou proteinů. Největší proteinové přírůstky jsou pozorovány v postprandiálním období, kdy je zvýšená hladina cirkulujících aminokyselin, umožňující opravu a náhradu bílkovin. Role RH v regulaci postprandiálního bílkovinného metabolismu nebyla dosud dostatečně prozkoumána, a proto se autoři této studie rozhodli zjistit vliv anabolického efektu RH v postabsorpčním a postprandiálním období u 12 pacientů s RH deficitem.

Jednalo se o dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou, randomizovanou studii. Pacienti byli rozděleni do skupiny léčené RH a do skupiny s podávaným placebem. Metabolismus proteinů byl měřen po infuzi leucinu 1–13C před standardním jídlem a po něm v nultém a druhém měsíci. Po 2 měsících byl zjištěn nárůst lean body mass u skupiny léčené RH, ale žádné změny LBM v placebo skupině. V postabsorpční fázi bylo nalezeno zvýšení neoxidativního úbytku leucinu jako ukazatele proteinové syntézy a snížená leucinová oxidace opět pouze v RH léčené skupině. Po jídle byly opět nalezeny tyto parametry zvýšené proteinové syntézy ve všech skupinách, ale signifikantně vyšší v RH léčené skupině. Tato studie poprvé jasně prokázala, že zvýšení proteinové syntézy v postabsorpčním stadiu po léčbě RH u dospělých s deficitem růstového hormonu je udrženo i v postprandiálním období.

(moa)

Zdroj: Effect of growth hormone treatment on postprandial protein metabolism in growth hormone-deficient adults. Am. J. Physiol. 274 (Endocrinol. Metab. 37): E1050–E1056.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je nižší funkční rezerva myokardu podkladem horší kvality života pacientů s deficitem růstového hormonu?

Pacienti s deficitem růstového hormonu mají nižší srdeční výkon. Podle dotazníku Qol-AGHDA trpí i horší kvalitou života.

Faktory ovlivňující hladiny růstového hormonu a IGF 1 u mladých dospělých se syndromem přerušení stopky hypofýzy

Diagnostická kritéria pro deficit RH u adolescentů a mladých dospělých nejsou zcela jednoznačně definována.

Léčba růstovým hormonem u dětí, které se narodily jako hypotrofické

Přibližně 10 % dětí, které se narodily jako malé vzhledem ke svému gestačnímu věku neboli SGA, nevykazuje spontánní růst ve správném růstovém pásmu, a musí být proto léčeno podáváním růstového hormonu.Všechny novinky