Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Sledování růstu pediatrem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 10.8.2008

Sledování růstu pediatrem

K hodnocení růstu jsou v pediatrii využívány takzvané percentilové grafy. Tato metoda je ze statistického hlediska vhodná k hodnocení veličin s gaussovským i negaussovským rozdělením v populaci. Percentily rozdělují soubor na devadesát devět stejných dílů. U parametrů s gaussovským rozdělením v populaci odpovídá 50. percentil aritmetickému průměru. Podkladem pro vytvoření percentilových grafů jsou národní antropometrické studie.

Pásmo středních (průměrných) hodnot se nachází mezi 25. a 75. percentilem. Jednou z velkých předností hodnocení parametrů (například růstu) je možnost porovnání s referenční populační normou.

Již během prvních dvou let života můžeme sledovat selhání růstu (patologický lag down růst) nebo patologickou růstovou akceleraci (catch up). Pro jejich včasný záchyt a další růstovou prognózu je proto důležité průběžné monitorování růstu již od narození v rámci všech preventivních prohlídek. Vzhledem k biologické významnosti období nástupu dětské růstové periody (18–24 měsíců) je doporučováno měření dětí i ve dvou letech.

Nezbytnou podmínkou pro správnou interpretaci je správnost a přesnost měření. Děti do dvou let života se měří v tzv. korýtku, kdy orientačními body jsou vertex (nejvyšší bod temene hlavy) a paty. Celková výška těla v poloze vestoje se měří u dětí od dvou let věku. Orientačními body jsou opět vertex a chodidla nohou. Využívá se stadiometr, což je pevné měřicí zařízení s pohyblivou hlavicí kolmou na osu zařízení. Lze použít i pásovou míru, pevně instalovanou, kdy se při měření výšky těla přiloží kolmo na rovinu vertexu pevný plochý předmět.

Při měření tělesné výšky se doporučuje korekce postoje. Měřený jedinec je vždy bosý v postavení s nohama u sebe. Paty, hýždě a lopatky se dotýkají svislé stěny stadiometru. Horní končetiny jsou spuštěny volně podél trupu. Pokud klademe důraz na zcela exaktní měření výšky (například při hodnocení účinku terapie), doporučuje se i měření ve stejných hodinách dne. Diurnální variace výšky u dospělých činí 7 až 8 mm.

Podrobnější endokrinologické vyšetření má podstatný význam při zjištění selhávání růstu již během prvních let života. Ideální je vyšetření mezi 2. a 3. rokem, pokud nedošlo do dvou let věku k dosažení predikčního pásma růstu dítěte, zejména u dětí s nitroděložní růstovou retardací.

Pravidelné preventivní měření a porovnávání s retrospektivně zjištěnými hodnotami a zároveň hodnotami v populaci hraje významnou roli a může nás navést na mnohdy skryté závažné onemocnění.

(peta)

Zdroj: Lebl J, Provazník K, Hejcmanová L, et al. Preklinická pediatrie. Praha: Galén, 2003;23–34. Krásničanová H, Lesný P. Kompendium pediatrické auxologie 2005. CD ROM.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Idiopatický izolovaný deficit růstového hormonu u monozygotního dvojčete

Většina případů deficitu růstového hormonu (DRH) je idiopatických neboli neznámé příčiny. Vyskytuje se v poměru 1:3800 zdravě rozených dětí, z toho 2–3x častěji u chlapců.

Růstový hormon může zvýšit nízkou tělesnou hmotnost, nikoli fyzickou výkonnost

„Lidský růstový hormon byl údajně používán ke zvýšení atletické výkonnosti, ačkoli bezpečnost a účinnost při takovémto užití je málo osvětlena,“ tvrdí Hau Liu a jeho kolegové z Kalifornie, kteří systematicky zkoumali důkazy o účincích růstového hormonu na atletický výkon u fyzicky zdatných a mladých jedinců.

Vliv rozdílných fyzikálních podmínek uskladnění mGH na jeho strukturu a funkci

Výzkumný tým italských vědců pod vedením Vitaliana Borromea se zabýval ve své studii vlivem podmínek při skladování na strukturu a funkci rekombinantního norčího růstového hormonu. Získané poznatky ale mohou být významné i pro humánní medicínu.Všechny novinky