Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Psychoterapie u dětí s malým vzrůstem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 14.10.2008

Psychoterapie u dětí s malým vzrůstem

Přibližně v období mezi šestým a devátým rokem dítě pochopí, že to, že je jiné, se již nezmění. Statisticky bylo sice ověřeno, že školní prospěch ani přizpůsobení školnímu prostředí nesouvisí významně s tělesnou výškou ani s kostním či růstovým věkem. Nicméně děti vyššího vzrůstu a silnější postavy se asi přece jen lépe vypořádávají s požadavky spojenými se začleněním do školy.

V této době a také v období puberty se proto mohou objevit depresivní nálady, projevy sociální vyhýbavosti, stydlivosti a stažení. Diagnostická kritéria jednotlivých poruch se u dětí a adolescentů liší v některých ohledech od těch, která náleží dospělým. Je nutno počítat s rolí vývojového procesu. Děti se dostávají do poněkud odlišných sociálních interakcí než dospělí, rovněž jejich kognitivní schopnosti, umožňující rozpoznat a uvědomit si poruchu, jsou více limitované ve srovnání s dospělými.

Děti a adolescenti se sociální fobií jsou ohroženi výskytem dalších komorbidních poruch, včetně zvýšeného rizika abúzu alkoholu a drog. V této věkové skupině je obzvlášť závažný negativní vliv poruchy na školní výkon, na získání přiměřené sociální pozice mezi vrstevníky a perspektivně negativní dopad na další studijní a profesionální uplatnění, včetně ztížené možnosti navázání přiměřených společenských a osobních vztahů.

V rámci léčby se asi nejvíce využívá kognitivně behaviorální psychoterapie. Tato metodika vychází z ověřených vědeckých principů a staví na přesném popisu příznaků nebo problémů, které mají být léčebným postupem ovlivněny (včetně jejich frekvence, závažnosti a závislosti na konkrétních situacích). Je založena na dovedném použití promyšlených a ověřených technik v pevné struktuře jednotlivých terapeutických sezení. Jedním z modelů je například teorie reciproční inhibice – tedy spojení nepříjemného podnětu s příjemnou situací (relaxovaný stav a podobně).

Po substituci RH u jeho deficitu bývá nicméně většinou pozorováno zlepšení, ústup úzkostných a depresivních projevů i kognitivních problémů, což by mohlo podporovat význam neuroendokrinních faktorů v etiologii.

(pes)

Zdroj:
Psychoterapie dětí a dospívajících. Triton, ISBN: 80-7254-568-X, EAN: 9788072545681 (orig. The Handbook of Child and Adolescent Psychotherapy, překlad Lucie Lucká, rok vydání: 2005).
Baková N, Raboch J, Obeneberger J, Leština J. MRI in Patients with social phobia. European Psychiatry 2000;15(suppl. 2):168.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Růstový hormon v terapii HIV lipodystrofie

Malé dávky růstového hormonu redukují abdominální depozita tuku, normalizují krevní tlak a hladiny triglyceridů. To bylo nedávno prokázáno u skupiny HIV pozitivních pacientů s lipodystrofií.

Pozvánka na sympózium Dítě s poruchou růstu

Srdečně Vás zveme na sympozium pořádané v rámci VIII. Českého padiatrické kongresu,  které se bude konat v pátek 26. 9. 2008 v DKO Jihlava.

Priming pohlavními hormony předcházející klonidinovému testu je vhodný při hodnocení sekrece růstového hormonu

Studie zjišťovala vhodnost primingu testosteronem či estrogenem před klonidinovou stimulací sekrece růstového hormonu.Všechny novinky