Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Problémy se srdcem u dívek s Turnerovým syndromem léčených růstovým hormonem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 13.8.2010

Problémy se srdcem u dívek s Turnerovým syndromem léčených růstovým hormonem

Jednou z velmi účinných indikací použití růstového hormonu je i léčba dívek trpících Turnerovým syndromem. Ta je podle mnoha klinických studií velmi bezpečná. Jak navíc zjistili ve svém výzkumu holandští vědci, růstový hormon nezpůsobuje u léčených dívek ani žádné změny na srdci.

Mají pacientky s Turnerovým syndromem jiné srdce?

Jak ve své studii publikované v odborném medicínském periodiku The Journal of clinical endocrinology and metabolism uvedli holandští lékaři z Erasmus Medical Center Sophia Children's Hospital v Rotterdamu, léčba růstovým hormonem u dívek s Turnerovým syndromem by neměla mít vliv na jejich srdeční funkce. Tato studie byla navíc unikátní v tom, že podobná porovnání ejekčních frakcí a enddiastolických objemů jsou velmi vzácná.

Do své studie lékaři zahrnuli celkem 31 pacientek s Turnerovým syndromem, u nichž byla léčba růstovým hormonem ukončena minimálně před šesti měsíci. Průměrný věk probandek byl dvacet let, průměrný povrch jejich těla 1,75 m2 a v průměru byly 5 let po ukončení léčby růstovým hormonem. Jako kontrolní skupina pak bylo vybráno 23 žen s průměrným věkem 21 let a povrchem těla v průměru 1,80 m2.

U obou skupin pak byly pomocí dopplerovské kardiografie stanoveny různé srdeční parametry, jako jsou například endsystolický a enddiastolický objem komor, ejekční frakce a samozřejmě i srdeční frekvence. Výsledky pak byly velmi pozitivní.

Menší srdce, rychlejší tep?

Jak se ve studii podařilo prokázat, dívky, které byly pro Turnerův syndrom léčeny růstovým hormonem, měly oproti dívkám z kontrolní skupiny menší komorové objemy a naopak vyšší srdeční frekvenci. U skupiny pacientek s Turnerovým syndromem se neprokázala srdeční hypertrofie, a srdeční činnost tedy byla zcela srovnatelná s dívkami z kontrolní skupiny.

Léčba je bezpečná

Z výsledků studie lze tedy dovodit, že léčba dívek s Turnerovým syndromem růstovým hormonem nemá vliv na srdeční funkci, a je tedy z tohoto hlediska zcela bezpečná.

(kam)

Zdroj: Berg van den J, et al. Cardiac status after childhood growth hormone treatment of Turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2008(Jul);93(7):2553–2558

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Suprimované hladiny RH a IGF-1 během těhotenství u perzistentní akromegalie

Těhotenství je u akromegalických žen poměrně vzácnou záležitostí, neboť fertilita je u těchto pacientek během aktivní choroby redukována.

Vliv astmatu matek a nikotinismu na IGF osu plodů

Porodní hmotnost odráží fetální růst a zásobování živinami in utero a je spojena s novorozeneckou mortalitou a morbiditou.

Stavba těla a metabolický a endokrinologický profil dospělých pacientů s Prader-Williho syndromem

Prader-Williho syndrom je geneticky podmíněná choroba způsobená chyběním části genu v oblasti q11–13 na 15.Všechny novinky