Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Normalizace fibrinolýzy při podávání růstového hormonu u pacientů s hypopituitarismem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 2.11.2015

Normalizace fibrinolýzy při podávání růstového hormonu u pacientů s hypopituitarismem

Podávání růstového hormonu u dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu (GHD) normalizuje fibrinolýzu, což může přispět ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob. Po jednom roce léčby byl prokázán příznivý vliv na vyplavování tkáňového aktivátoru plazminogenu (t-PA) z endoteliálních buněk navozeného žilní okluzí.

Je známo, že GHD je spojena se zvýšenou kardiovaskulární morbiditou. K rozvoji cévních změn u těchto pacientů vede zřejmě nahromadění kardiovaskulárních rizikových faktorů a následná porucha funkce endotelu a fibrinolýzy.

Cílem této prospektivní studie bylo zhodnotit vliv podávání růstového hormonu na fibrinolýzu po žilní okluzi u pacientů s hypopituitarismem s GHD. Zařazeno bylo 21 hospitalizovaných pacientů s GHD a 14 zdravých osob odpovídajícího věku, pohlaví a body mass indexu (BMI) jako kontroly. Před zahájením léčby a dále po 3, 6 a 12 měsících podávání lidského rekombinantního růstového hormonu byly zjišťovány antropometrické, metabolické a fibrinolytické parametry.

Při vstupu do studie byly zjištěny významné poruchy fibrinolýzy u pacientů s GHD v porovnání se zdravými kontrolami. Během léčby došlo již po jednom měsíci k významnému vzestupu hladiny inzulinu podobného růstového faktoru (IGF-1) z 6,9 na 22,0 nmol/l (p < 0,01). Rovněž byly pozorovány změny fibrinolýzy, především zvýšené vyplavování t-PA z buněk endotelu stimulované žilní okluzí. Po 1 roce se vyplavení t-PA zvýšilo z 1,1 na 1,9 (p < 0,01).

Výsledky této studie naznačují, že podávání růstového hormonu u pacientů s GHD normalizuje narušenou funkci endotelu a fibrinolýzu, a může tak snižovat riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob, které je u těchto pacientů zvýšené.

(zza)

Zdroj: Miljic D., Miljic P., Doknic M., et al. Growth hormone replacement normalizes impaired fibrinolysis: New insights into endothelial dysfunction in patients with hypopituitarism and growth hormone deficiency. Growth Horm IGF Res. 2013 Dec; 23 (6): 243–8; doi: 10.1016/j.ghir.2013.08.005

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv podávání růstového hormonu na stav kostí u pacientů s deficitem růstového hormonu

Deficit růstového hormonu (RH) je spojen se sníženou kostní minerální denzitou (bone mineral density – BMD). Cílem předkládané studie bylo zjistit, jestli má suplementace RH nějaký vliv na BMD, kostní obrat a změny v mikroarchitektonice kosti. Zároveň se autoři snažili identifikovat faktory, které vliv RH na kosti ovlivňují.

Podávání růstového hormonu u dětí s GHD zvyšuje hladinu vitaminu D

U dětí s deficiencí růstového hormonu (GHD) byla zjištěna vysoká prevalence hypovitaminózy D. Hladina vitaminu D se významně zvýšila po jednom roce substituční léčby růstovým hormonem (GH). Korelace mezi hladinou vitaminu D a osou růstový hormon (GH) – inzulinu podobný růstový faktor 1 (IGF1) již byla popsána.

Genetické faktory ovlivňující dlouhodobý efekt terapie růstovým hormonem u dětí s deficitem růstového hormonu a Turnerovým syndromem – vliv polymorfismu SOCS2

V odpovědi na léčbu růstovým hormonem (RH) existují velké interindividuální rozdíly, které jsou způsobeny genetickými faktory.Všechny novinky