Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Léčba růstovým hormonem u malých dětí s chronickými ledvinnými chorobami

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 12.3.2010

Léčba růstovým hormonem u malých dětí s chronickými ledvinnými chorobami

Porucha růstu zůstává závažným problémem u dětí s chronickými chorobami ledvin a je spojena s vyšší mortalitou těchto pacientů. Rané dětství je extrémně senzitivní etapou růstu. Poněvadž v prvních dvou letech probíhá zhruba jedna třetina postnatálního růstu, mohou faktory zpomalující růst v tomto období způsobit nevratnou ztrátu růstového potenciálu pacienta. Udává se, že u dětí v konečném stadiu renálního selhání je průměrný pokles výšky roven –0,6 SD za měsíc. Důvodem deficitního růstu jsou především malnutrice, ztráty vody a minerálů, metabolická acidóza, anemie a renální osteodystrofie.

Z četných studií, zabývajících se longitudinálním růstem u malých dětí s preterminálním chronickým renálním selháním či u dětí vyžadujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu, vyplynulo, že pečlivou korekcí všech metabolických odchylek a adekvátním kalorickým příjmem bez podávání růstového hormonu je možno udržet růst dítěte na 3. percentilu, ale není možno indukovat růstový catch-up.

Detailní analýza skupiny 27 pacientů s časným nástupem chronické choroby ledvin ukázala, že u podskupiny pacientů léčených navíc růstovým hormonem se průměrná standardizovaná výška zvýšila z –2,0 SD na –0,9 SD během 24 měsíců léčby. Léčba růstovým hormonem byla zahájena v průměru v 6 měsících věku, dvě třetiny z pacientů byly závislé na dialýze (Mencarelli et al, 2009). Tyto výsledky jsou povzbuzující, zejména proto, že u dialyzovaných dětí ve školním věku s chronickými chorobami ledvin nebyly výsledky léčby růstovým hormonem statisticky signifikantní ve srovnání se skupinou léčenou pouze konzervativně.

Ačkoliv žádná z uvedených studií neuváděla závažné vedlejší účinky léčby růstovým hormonem, je nutné mít na paměti antiinzulinové vlastnosti růstového hormonu, které v kombinaci s vysokým kalorickým přívodem a kontinuálním přívodem glukózy v tekutině pro peritoneální dialýzu mohou indukovat glukózovou intoleranci a vznik diabetu. Bezpečnost podávání růstového hormonu u malých dětí je tedy nutno ověřit dalšími prospektivními randomizovanými kontrolovanými studiemi.

(moa)

Zdroj: Growth hormone treatment of infants with chronic kidney disease: requirement, efficacy, and safety. Pediatr Nephrol 2009;24:1097–1100.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výskyt metabolického syndromu u dospělých pacientů s deficitem růstového hormonu

Dospělí pacienti s deficitem růstového hormonu mají řadu závažných metabolických abnormit.

Longitudinální růst u chronických poruch ledvin spojených s hypokalemií

Růstová retardace zůstává hlavní komplikací u dětí s primární tubulární poruchou i při dostatečné suplementaci deficitních elektrolytů, tekutin, případně bikarbonátu.

Faktory determinující pulsní sekreci růstového hormonu

U zdravých jedinců se vyskytuje nejméně 80 % denní sekrece růstového hormonu (RH) v diskrétních pulsech, které překrývají bazální sekreci.Všechny novinky