Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Léčba růstovým hormonem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 16.3.2008

Léčba růstovým hormonem

Přiměřený růst je jedním ze základních ukazatelů zdraví dětí. K normálnímu růstu je ve své podstatě zapotřebí neporušená struktura kostní tkáně, dostatečné zásobení okysličenou krví a dostatkem živin, normální chromozomální výbava buněk a správná hormonální regulace. O růstovém selhání můžeme hovořit, pokud je výška pod 3. percentilem pro daný věk a pohlaví.

Snížený růst lze z didaktického hlediska rozdělit do dvou základních skupin – proporcionální a disproporcionální. Zjištění disproporcionálního snížení růstu nás může vést spíše k diagnózám jako například chondrodysplazie, vitamin D rezistentní křivice, Silver-Russellův syndrom a další. Proporcionální snížení růstu v první linii nutí spíše pomýšlet na onemocnění vnitřních orgánů, mezi něž patří kupříkladu chronická renální insuficience, vrozená onemocnění srdce, metabolická onemocnění, malabsorpce a podobně.

Pokud jsou provedená vyšetření vnitřních orgánů bez pozoruhodností, je vyšetřovací metodou volby stimulační test zaměřený na produkci růstového hormonu. Metodika vyšetření není jednotná, je možno stimulovat produkci inzulinem, klonidinem, argininem, submaximální fyzickou aktivitu a dalšími postupy. Koncentrace nižší než 20 mIU/l (prokázáno alespoň ve dvou stimulačních testech) svědčí pro deficit růstového hormonu. Vždy je nutné posuzovat i růstovou dynamiku, hladiny IGF-I, ostatní funkce a morfologii hypofýzy spolu s celkovým klinickým stavem.

Terapie růstovým hormonem (podávaným subkutánně) je indikována u deficitu růstového hormonu. Připadá v úvahu také u růstového selhání v důsledku chronické renální insuficience ve fázi konzervativní léčby nebo dialýzy či u stavů po transplantaci, vždy ve spojení s výškou pod 3. percentilem (měřeno za posledních 6 měsíců). Vhodná je též u pacientů se syndromem Prader-Willi, který je cytogeneticky a molekulárně geneticky prokázaný, a u postnatálního růstového selhání navazujícího na intrauterinní růstovou retardaci.

Přesné dávkování růstového hormonu je individuální a odvíjí se od doporučení specialisty -endokrinologa, pohybuje se však v rozmezí od 0,025 do 0,067 mg/kg/den a podává se každodenně a přísně subkutánně.

Léčba se ukončuje, pokud růstová rychlost klesá pod 2 cm/rok (vypočítává se z období alespoň šesti měsíců). Úspěšnost terapie se odvíjí od základní diagnózy a její závažnosti, a také od správného načasování adekvátní léčby. Šanci na dosažení normální výšky zlepšuje včasná diagnostika onemocnění spojených s malou výškou.

(peta)

Zdroje:
Lebl J, Šnajderová M. Současné indikace léčby růstovým hormonem v pediatrii. Pediatrie pro praxi 2005;2:108.
Šašinka M, Šagát T, et al. Pediatria. Košice: Satus, 1998.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Percentilové grafy v praxi

Růstové grafy jsou hlavním výstupem celostátních antropologických výzkumů. Základními parametry, které se sledují, jsou tělesná výška, hmotnost, obvod hlavy, paže, břicha a boků, v minulosti to byl i obvod hrudníku a délka chodidla.

Děti a výživa

Výživě v dětském věku je nutné věnovat velkou pozornost, neboť má obrovský vliv na vývoj dítěte. V každé fázi života dítěte existují specifické výživové požadavky.

Léčba růstovým hormonem u dětí s celiakií

Na podzim minulého roku byla zveřejněna studie italských autorů na téma celiakie a  růstového hormonu. Studie měla za úkol ozřejmit, zda také děti s celiakií a současným deficitem růstového hormonu mohou mít prospěch ze substituční léčby.Všechny novinky