Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Kostní minerální denzita po 15 letech léčby růstovým hormonem u dospělých osob

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 5.5.2015

Kostní minerální denzita po 15 letech léčby růstovým hormonem u dospělých osob

Patnáctileté sledování pacientů s deficiencí růstového hormonu (RH) s počátkem v dospělosti v důsledku hypopituitarismu, kteří užívali substituční léčbu, ukázalo zvýšení celkového množství kostního minerálu (BMC) i kostní minerální denzity (BMD).

Do švédské prospektivní otevřené studie provedené v jednom centru bylo zařazeno 126 dospělých (72 mužů) s deficiencí růstového hormonu, který vznikl v dospělosti v důsledku hypopituitarismu. Průměrný věk pacientů při vstupu do studie byl 49,4 roku (22–74 let). Po dobu 15 let byl sledován vliv substituční léčby růstovým hormonem na BMC a BMD měřené pomocí duální rentgenové absorpciometrie (DEXA).

Průměrná iniciální dávka RH 0,63 mg/den byla během 15 let postupně snížena na 0,41 mg/den. Průměrná směrodatná odchylka sérové hladiny inzulinu podobného růstového faktoru 1 (IGF-1) stoupla z –1,69 na 0,63 (p < 0,001). Substituční léčba růstovým hormonem vedla během celých 15 let ke zvýšení celkového průměrného BMC o 5 % (p < 0,001) a BMD o 2 % (p < 0,001). Průměrné BMC bederní páteře (L2–L4) se zvýšilo o 9 % (p < 0,001) a BMD o 5 % (p < 0,001). V krčku femuru došlo nejprve k nárůstu BMC (+ 7 %) i BMD (+ 3 %) s maximem po 7 letech léčby (p < 0,001), po 15 letech léčby kleslo BMC krčku femuru na 105 % vstupní hodnoty (p < 0,01) a BMD se snížilo na stejnou úroveň jako při vstupu do studie.

Tato studie, která jako jedna z mála hodnotí účinky substituční léčby RH trvající 15 let, ukázala, že tato substituce vede k trvalému zvyšování BMC a BMD celkově i v oblasti bederní páteře, přičemž BMC a BMD krčku femuru v prvních 7 letech léčby stoupá a poté klesá ke vstupním hodnotám.

(zza)

Zdroj: Elbornsson M. et al. Fifteen years of GH replacement increases bone mineral density in hypopituitary patients with adult-onset GH deficiency. Eur J Endocrinol. 2012 May; 166 (5): 787–95; doi: 10.1530/EJE-11-1072

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv podávání růstového hormonu na mortalitu dospělých pacientů s GHD

Dospělí pacienti s deficitem růstového hormonu (GHD) mají kratší očekávanou délku života. Vliv hormonální substituce na mortalitu těchto pacientů není znám. V Nizozemsku proto proběhla studie, která na celonárodní úrovni zhodnotila vliv podávání růstového hormonu (GH) na mortalitu dospělých pacientů s GHD.

Příznivý vliv podávání růstového hormonu na tělesné složení a kvalitu života dospělých pacientů s GHD

Podávání růstového hormonu (GH) u dospělých pacientů s GHD (deficiencí růstového hormonu) vede ke snížení tělesné hmotnosti a množství tělesného tuku, a naopak ke zvýšení množství netukové tkáně. Tyto výsledky přinesla metaanalýza 54 randomizovaných placebem kontrolovaných studií. Ukázala také souvislost této léčby s vyšším rizikem otoků a ztuhlosti kloubů. Ve většině zahrnutých studií byla léčba GH spojena se zvýšením kvality života.

Zátěžová sekrece růstového hormonu v diagnostice deficience růstového hormonu u dospělých

Význam fyzického zátěžového testu při hodnocení GDH u dospělých není dosud zcela jasný. Nedávno byla publikována práce švýcarských autorů, která hodnotila diagnostický význam stanovení hladiny růstového hormonu navozené fyzickou zátěží.Všechny novinky