Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Je odpověď na léčbu růstovým hormonem u původně hypotrofických dětí závislá na genetických faktorech, nebo spíše na faktorech prostředí?

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 12.10.2009

Je odpověď na léčbu růstovým hormonem u původně hypotrofických dětí závislá na genetických faktorech, nebo spíše na faktorech prostředí?

Autoři v popisované německé studii zkoumali, zda ovlivňují odpověď na léčbu růstovým hormonem v prvním roce života spíše genetické rizikové faktory, nebo mateřské rizikové faktory prostředí.

Studie se zaměřila na děti narozené jako SGA (small for gestational age – adnátní hypotrofie) tedy „malí/lehčí vzhledem ke svému gestačnímu věku“, kam spadají například děti se Silver-Russellovým syndromem (geneticky vázané onemocnění typické malým vzrůstem), děti s vrozenými srdečními vadami, děti matek s infekčními komplikacemi a děti, jejichž matky během těhotenství kouřily.

Metodika studie

Autoři použili metodu sekundární analýzy růstové odpovědi u 135 prepubertálních dětí v Německu. Celkem 66 % představovali chlapci. Vstupní průměrný věk byl 6,8 ± 2,6 roku, průměrný rozdíl mezi pozorovanou a očekávanou výškou dosahoval –3,8 ± 1,2 směrodatné odchylky. Léčebné dávky růstového hormonu byly 0,066 mg na kilogram tělesné hmotnosti a den.

Výsledky studie

Růstová rychlost po léčbě průměrně vzrostla o 4,5 ± 2,0 cm/rok a směrodatná odchylka výšky se změnila o 1,0 ± 0,5. Ačkoliv počet pacientů byl limitován a variabilita mezi pacienty byla vysoká, jak růstová rychlost (cm/rok), tak změny ve směrodatné odchylce se nejevily jako rozdílné mezi jednotlivými podskupinami. Autoři uvádějí další statistické analýzy, které nenacházejí rozdíly u různých skupin dětí narozených SGA (dětí se Silver-Russelovým syndromem, s vrozenými srdečními vadami, dětí matek s infekčními komplikacemi nebo kuřaček). Všechny tyto vstupní vlivy se ukazují být nezávislými faktory, které ovlivňují růstovou rychlost v prvním roce života.

Závěr studie

Retrospektivní analýza genetických a mateřských environmentálních rizikových faktorů pro děti SGA nevysvětluje pozorovanou variabilitu v odpovědi na léčbu růstovým hormonem. V budoucnu jsou zapotřebí další rozsáhlejší studie, které podloží tuto hypotézu.

(jate)

Zdroj: Horm Res. 2009; 72 (2): 106–13.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Letrozol jako boosterová terapie u nedostatku růstového hormonu

Poruchy růstu zapříčiněné nedostatkem RH jsou nejčastěji léčeny podáváním buď přímo rekombinantního růstového hormonu, nebo jeho analog.

Léčba malého vzrůstu a nedostatku somatotropinu rekombinantním růstovým hormonem

Somatotropin neboli růstový hormon, vyrobený pomocí metody rekombinantní DNA, je poměrně snadno dostupný a bezpečný lék.

Růstový hormon může být účinný u malých SGA dětí

Terapie růstovým hormonem může pomoci zvýšit dospělý vzrůst u původně hypotrofických novorozenců ("small for gestational age" – SGA), kteří svůj růstový deficit nevyrovnaly během prvních třech let života.Všechny novinky