Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Je nárůst objemu minerálů v kostech u pacientů léčených růstovým hormonem způsoben zvýšením svalové hmoty?

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 20.6.2009

Je nárůst objemu minerálů v kostech u pacientů léčených růstovým hormonem způsoben zvýšením svalové hmoty?

U dospělých pacientů, kteří trpí deficitem růstového hormonu, platí, že jim ubývá nejen svalová hmota, ale mají i snížený obsah kostního minerálu (BMC = bone mineral kontent) a hustotu kostních minerálů (BMD = bone mineral density).

Růstový hormon – lék na zvýšení kostní denzity?

V současnosti se uvažuje o tom, že pokud se pacientovi s deficitem růstového hormonu začne podávat umělý růstový hormon nebo jeho analoga, mohlo by to kromě zvýšení objemu svalové hmoty vést druhotně i ke zvýšení jak BMD, tak i BMC. Má se za to, že pokud se zvýší svalová hmota, dojde díky větší dynamické zátěži i ke zpevnění kostní matrix.

Dánští vědci z kodaňské univerzity provedli systematickou analýzu odborné literatury, která popisovala celkem 51 klinických studií proběhlých v letech 1996–2008. V těch byl zkoumán rozvoj svalové hmoty, síly a BMC nebo BMD u pacientů s deficitem růstového hormonu, kteří byli léčeni substituční terapií.

Co souhrn přinesl

Ve všech studiích byl prokázán anabolický účinek růstového hormonu na kosterní sval, přičemž k největšímu nárůstu došlo během prvních dvanácti měsíců terapie. Ve většině studií bylo navíc zaznamenáno signifikantní zvýšení hustoty kostního minerálu. To se ale vesměs projevilo až cca po 12–18 měsících léčby, tedy později než zvýšení svalové hmoty. Pouze u sedmi studií byl jak nárůst svalové hmoty, tak i BMD zaznamenán současně.

Diskrepance se studiemi in vitro

Ačkoliv bylo ve studiích in vitro prokázáno, že podávání růstového hormonu má přímý vliv na remodelaci kostí, klinické studie prokázaly, že k tomu, aby k přestavbě kosti, a tím i zvýšení BMD/BMC došlo, je třeba, aby se u pacienta nejprve vytvořila dostatečná svalová hmota. Teprve ta na základě dynamické zátěže kosti podporuje její remodelaci.

(kam)

Zdroj: Klefter O. et al.: Is increase in bone mineral content caused by increase in skeletal muscle mass/strength in adult patients with growth hormone (GH) treated GH deficiency? A systematic literature analysis. Eur J Endocrinol. Publikováno 13. 5. 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Redukce viscerálního tuku v reakci na růstový hormon je zřetelnější u mužů než u žen s deficitem estrogenu

Ženy se závažným deficitem růstového hormonu vykazují oproti mužům sníženou odpověď na substituční léčbu růstovým hormonem.

Molekulární charakterizace pacienta s delecí dlouhého raménka prvního chromozomu

Poruchy růstu patří mezi poměrně častá onemocnění.

Variace normální tělesné výšky je asociována s genem receptoru pro hormon stimulující růstový hormon

Dědičnost hraje klíčovou roli u výšky člověka. Oblasti genomu byly studovány ve vztahu k variacím výšky postavy.Všechny novinky