Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Je léčba růstovým hormonem stále častější u chlapců než u dívek?

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 19.8.2008

Je léčba růstovým hormonem stále častější u chlapců než u dívek?

V červnovém čísle Journal of Endocrinology and Metabolism (JCEM) byla publikována studie amerických autorů sledující pohlavní rozdíly v podávání růstového hormonu v jednotlivých zemích. Z výsledků vyplývá, že léčba růstovým hormonem v posledních dvaceti letech ve Spojených státech je v poměru 2:1 chlapci:dívky, a tento poměr se nezmění ani v další dekádě léčby růstovým hormonem.

Zavedení rekombinantního růstového hormonu do klinické praxe v roce 1985 zásadně změnilo terapeutické možnosti a otevřelo přístup k léčbě většímu počtu dětí, a to nejenom s deficitem růstového hormonu. V první studii sledující léčbu růstovým hormonem ve Spojených státech v období mezi roky 1985 až 1987 bylo 70 % chlapců. V dalších letech byl tento trend obdobný.

Studie publikovaná v JCEM čerpala z databáze Pfizer International Growth study (KIGS), která sleduje klinické výsledky a bezpečnost podávání rekombinantního růstového hormonu genotropinu. Sledované děti byly rozděleny podle pohlaví, lokality, diagnózy, data a věku zahájení léčby. Dalšími sledovanými parametry byly ekonomické a zdravotnické ukazatele a průměrná výška dospělých dané země.

Z výsledků vyplývá, že převaha pacientů mužského pohlaví je v Asii (hlavně v Japonsku – 65 %), Spojených státech (64 %), menší v Evropě, Austrálii, na Novém Zélandě (55 %). Ve zbytku světa (47 %), kde je růstový hormon předepisován měně často, není znatelná převaha. V zemích s nejvyšší preskripcí růstového hormonu poměr pohlaví nekoreluje s průměrnou výškou dospělé populace, ani s ekonomickými a zdravotnickými ukazateli dané země.

Vyšší preskripce růstového hormonu u chlapců ve Spojených státech je u diagnózy bez jasné organické příčiny, jako je například idiopatický malý vzrůst. Autoři tento trend připisují kulturnímu a sociálnímu tlaku, který vede nejenom k vyšší preskripci u diagnóz bez organické příčiny, ale také k častějšímu vyšetřování chlapců pro malý vzrůst, než je tomu u dívek.

(mid)

Zdroj: Grimberg A, Stewart E, Wajnrajch MP. Gender of Pediatric Recombinant Human Growth Hormone Recipients in the United States and Globally. J Clin Endocrinol Metab 2008;93(6):2050–2056.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sledování růstu pediatrem

K hodnocení růstu jsou v pediatrii využívány takzvané percentilové grafy. Tato metoda je ze statistického hlediska vhodná k hodnocení veličin s gaussovským i negaussovským rozdělením v populaci.

Idiopatický izolovaný deficit růstového hormonu u monozygotního dvojčete

Většina případů deficitu růstového hormonu (DRH) je idiopatických neboli neznámé příčiny. Vyskytuje se v poměru 1:3800 zdravě rozených dětí, z toho 2–3x častěji u chlapců.

Růstový hormon může zvýšit nízkou tělesnou hmotnost, nikoli fyzickou výkonnost

„Lidský růstový hormon byl údajně používán ke zvýšení atletické výkonnosti, ačkoli bezpečnost a účinnost při takovémto užití je málo osvětlena,“ tvrdí Hau Liu a jeho kolegové z Kalifornie, kteří systematicky zkoumali důkazy o účincích růstového hormonu na atletický výkon u fyzicky zdatných a mladých jedinců.Všechny novinky