Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Faktory ovlivňující hladiny růstového hormonu a IGF 1 u mladých dospělých se syndromem přerušení stopky hypofýzy

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 30.1.2010

Faktory ovlivňující hladiny růstového hormonu a IGF 1 u mladých dospělých se syndromem přerušení stopky hypofýzy

Diagnostická kritéria pro deficit růstového hormonu (RH) u adolescentů a mladých dospělých (tedy v období, které je označováno jako přechodné – transition period) nejsou zcela jednoznačně definována. Těžký deficit RH u dospělých je definován menším vzestupem RH než 3 ng/ml při odpovědi na hypoglykemii, zatímco pro adolescenty byl navržen limit hodnoty RH po stimulačním testu na 5 ng/ml. Faktory ovlivňujícími vzestup RH a sérového insulin-like růstového faktoru (IGF) I jsou věk při začátku onemocnění (dětství × dospělý věk) a etiologie (hypotalamo-hypofyzární poruchy, kraniální ozáření nebo idiopatický typ). V literatuře však chybí dostatečné údaje o vlivu pohlavních hormonů na RH a IGF 1 během puberty RH deficientních pacientů.

Cílem studie bylo vyšetřit hodnoty RH a IGF-I u 21 pacientů se syndromem přerušení stopky hypofýzy (pituitary stalk interruption syndrome – PSIS). PSIS byl diagnostikován na základě absence viditelné stopky hypofýzy, nepřítomnosti hypersignálu posteriorního laloku v sella turcica a přítomnosti hyperintenzivního nodulu v oblasti infundibulárního recesu třetí komory.

Pacienti byli rozděleni do skupiny s izolovaným deficitem RH (9 pacientů) a druhou skupinu tvořilo 12 pacientů s mnohočetnými hypofyzárními poruchami. V obou dvou skupinách byly porovnávány hodnoty RH a IGF-I po stimulaci, a to v období stanovení diagnózy před pubertou a v období, kdy měli pacienti ukončený růst. Snahou bylo najít faktory, které tyto hodnoty ovlivňují, a přesněji definovat hranici pro diagnózu deficience RH v přechodném období.

Výsledky ukázaly, že první skupina měla větší velikost hypofýzy (2,8 ± 1,2 vs. 1,6 ± 1,1 mm, P = 0,03) a vrcholovou hodnotu RH (2,8 ± 1,2 vs. 1,6 ± 1,1 ng/ml, P = 0,03) než druhá skupina. Tato skupina měla větší vrcholovou hodnotu RH a IGF-I i při závěrečném vyšetření. Nedetekovatelný vzestup hodnot RH byl pozorován u 9 pacientů z druhé skupiny, zatímco zbývající tři pacienti měli hodnotu pod 1 ng/ml. Vzestup RH v období stanovení diagnózy a při posledním vyšetření se snižoval pouze ve druhé skupině (P < 0,008).

Z uvedeného vyplývá, že vzestup RH při farmakologické stimulaci a hodnoty IGF-I u mladých dospělých s RH deficitem závisí na přítomnosti dalších hypofyzárních abnormit, které se odrážejí v závažnějším poškození hypotalamicko-hypofyzární osy. Pohlavní hormony nemohou zvýšit hladinu IGF, pokud je nulová sekrece růstového hormonu.

(moa)

Zdroj: Factors influencing the growth hormone peak and plasma insulin-like growth factor I in young adults with pituitary stalk interruption syndrome. BMC Endocrine Disorders 2008, 8: 7; doi: 10.1186/1472-6823-8-7

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Růstový hormon získaný genovou expresí v kozím mléku

Dlouhodobá a velká heterogenní exprese rekombinantních proteinů v mléce hospodářských zvířat je velmi náročná co se času, techniky i použitého materiálu týče.

Test produkce IGF-1 jako indikátor hladiny růstového hormonu

Hladina IGF-1 (insulin-like growth factor 1) a hladina růstového hormonu spolu velmi úzce souvisejí.

Dopad deficitu růstového hormonu na funkci thymu u dospělých pacientů

Navzdory s tukem související tukovou involucí thymu je částečná tvorba T-buněk v thymu (thymopoéza) zachována i v dospělosti.Všechny novinky