Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Efekty dlouhodobé substituční léčby rekombinantním růstovým hormonem u dospělých pacientů s jeho deficitem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 1.6.2015

Efekty dlouhodobé substituční léčby rekombinantním růstovým hormonem u dospělých pacientů s jeho deficitem

Zatímco v krátkodobém horizontu je prospěšnost léčby lidským rekombinantním růstovým hormonem (RRH) u dospělých pacientů s jeho deficitem jednoznačně prokázaná, data popisující jeho účinky při dlouhodobém podávání jsou nedostatečná. Autoři recentního přehledu si dali za cíl zhodnotit popsané účinky dlouhodobé (≥ 5 let) substituční terapie RRH u dospělých pacientů s jeho deficitem na biochemické a antropometrické parametry, kvalitu života, kostní metabolismus a svalovou sílu a dále se zaměřili na závažné nežádoucí účinky a mortalitu.

Bylo provedeno systematické hledání relevantní literatury v medicínských databázích. Kvalita nalezených studií byla hodnocena pomocí standardizovaného souboru kritérií STROBE. Z celkem 841 potenciálně relevantních prací autoři do přehledu zahrnuli 23 prospektivních studií s trváním substituční léčby RRH od 5 do 15 let. Dvanáct studií bylo nekontrolovaných, nicméně všechny byly ohodnoceny minimálně jako středně kvalitní.

Po souhrnném zhodnocení výsledků jednotlivých studií se ukázalo, že dlouhodobé podávání RRH pozitivně ovlivňuje kvalitu života, tělesnou konstituci, lipidový profil, tloušťku karotické intimy a medie a kostní minerální denzitu. Oproti tomu prevalence metabolického syndromu, hladina glykémie, BMI a svalová síla nebyly dlouhodobým podáváním RRH významně ovlivněny či došlo k jejich zhoršení. Celková mortalita nebyla zvýšena.

Dlouhodobá terapie RRH u dospělých pacientů s jeho deficitem je dobře tolerovaná a pozitivně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Nicméně metabolické a kardiovaskulární účinky jsou různé. Definitivní stanovisko ohledně prospěšnosti a rizika dlouhodobého podávání RRH tak nelze na základě dostupných informací vyslovit. Publikované práce většinou nemají dostatečné trvání a vhodné uspořádání, čemuž by v budoucnu měla být věnována pozornost při jejich designování.

(the)

Zdroj: Appelman-Dijkstra N. M. et al. Long-term effects of recombinant human GH replacement in adults with GH deficiency: a systematic review. Eur J Endocrinol 2013; 169: R1–R14.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kostní minerální denzita po 15 letech léčby růstovým hormonem u dospělých osob

Patnáctileté sledování pacientů s deficiencí růstového hormonu (RH) s počátkem v dospělosti v důsledku hypopituitarismu, kteří užívali substituční léčbu, ukázalo zvýšení celkového množství kostního minerálu (BMC) i kostní minerální denzity (BMD).

Vliv podávání růstového hormonu na mortalitu dospělých pacientů s GHD

Dospělí pacienti s deficitem růstového hormonu (GHD) mají kratší očekávanou délku života. Vliv hormonální substituce na mortalitu těchto pacientů není znám. V Nizozemsku proto proběhla studie, která na celonárodní úrovni zhodnotila vliv podávání růstového hormonu (GH) na mortalitu dospělých pacientů s GHD.

Příznivý vliv podávání růstového hormonu na tělesné složení a kvalitu života dospělých pacientů s GHD

Podávání růstového hormonu (GH) u dospělých pacientů s GHD (deficiencí růstového hormonu) vede ke snížení tělesné hmotnosti a množství tělesného tuku, a naopak ke zvýšení množství netukové tkáně. Tyto výsledky přinesla metaanalýza 54 randomizovaných placebem kontrolovaných studií. Ukázala také souvislost této léčby s vyšším rizikem otoků a ztuhlosti kloubů. Ve většině zahrnutých studií byla léčba GH spojena se zvýšením kvality života.Všechny novinky