Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 9.3.2015

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Zajímavou informaci o terapii natalizumabem přinesl článek autorů z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. Ve své studii se pokusili zjistit, jak často pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení natalizumabem vnímají v průběhu léčebného cyklu znovuobjevení se symptomů spojených s RS.

Do studie zahrnuli autoři 100 po sobě jdoucích pacientů s RS léčených natalizumabem. Pacienti vyplnili dotazník hodnotící změny v symptomech RS objevující se v průběhu léčebného cyklu s natalizumabem. Celkem 91 pacientů vyplnilo dotazníky (Multiple Sclerosis Quality of Life-54, Fatigue Visual Analog Scale, Fatigue Severity Scale a Beck Depression Inventory-II) ve dvou časových bodech – první týden po podání natalizumabu a poslední týden cyklu.

Z dotazníků vyplynulo, že 57 % pacientů na konci dávkovacího intervalu vnímá symptomy RS. Dalších 10 % pacientů uvedlo, že dříve tento fenomén také zaznamenávali, ale v současnosti symptomy nevnímají. Pacienti, kteří vnímali symptomy nemoci na konci dávkovacího intervalu natalizumabu, uvedli, že se objevují v mediánu 21 dnů od poslední infuze a zlepší se znovu s mediánem 1 den po další infuzi. Mezi nejčastěji takto vnímané symptomy patřila únava, slabost, zhoršení chůze či kognitivní obtíže. Autoři nepozorovali žádné specifické demografické faktory či faktory spojené s nemocí samotnou, které by s tímto pozorovaným fenoménem souvisely. Tito pacienti také uvedli v dotaznících fakta vedoucí k signifikantnímu zhoršení skóre v posledním týdnu dávkovacího cyklu natalizumabu.

Znovuobjevení se únavy, slabosti, poruch chůze či kognitivních obtíží na konci léčebného cyklu s natalizumabem se objevilo u dvou třetin léčebných pacientů, kteří dostávali natalizumab.

(eza)

Zdroj: Ratchford J. N. Et al. Multiple sclerosis symptoms rekrudescence at the end of the natalizumab dosing cycle. Int J MS Care. 2014 Summer; 16 (2): 92–8; doi: 10.7224/1537-2073.2013-017

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Další zkušenost z reálné praxe potvrdila účinnost natalizumabu

Předchozí studie již prokázaly, že natalizumab představuje efektivní léčbu relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Zkušenost z reálné klinické praxe u velké skupiny portugalských pacientů potvrdila dobrou toleranci a efekt v redukci míry relapsů a stabilizaci onemocnění u pacientů s RRRS.

Natalizumab snižuje výskyt relapsů roztroušené sklerózy v poporodním období

Znovuzahájení léčby natalizumabem u žen s aktivní roztroušenou sklerózou (RS) po porodu zajistilo absenci výskytu relapsů u 5 ze 6 pacientek při průměrné délce sledování 14,2 ± 9,1 měsíce. Natalizumab tak naznačil svoji účinnost v prevenci jinak častých poporodních relapsů roztroušené sklerózy.

Účinnost a snášenlivost natalizumabu byla potvrzena v běžné klinické praxi v Portugalsku

Portugalská studie s 383 pacienty s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) potvrdila účinnost a bezpečnost natalizumabu v reálné klinické praxi. Největší přínos byl zjištěn u pacientů s nízkým stupněm disability a u pacientů bez předchozí chorobu modifikující léčby.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy