Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 9.3.2015

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Zajímavou informaci o terapii natalizumabem přinesl článek autorů z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. Ve své studii se pokusili zjistit, jak často pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení natalizumabem vnímají v průběhu léčebného cyklu znovuobjevení se symptomů spojených s RS.

Do studie zahrnuli autoři 100 po sobě jdoucích pacientů s RS léčených natalizumabem. Pacienti vyplnili dotazník hodnotící změny v symptomech RS objevující se v průběhu léčebného cyklu s natalizumabem. Celkem 91 pacientů vyplnilo dotazníky (Multiple Sclerosis Quality of Life-54, Fatigue Visual Analog Scale, Fatigue Severity Scale a Beck Depression Inventory-II) ve dvou časových bodech – první týden po podání natalizumabu a poslední týden cyklu.

Z dotazníků vyplynulo, že 57 % pacientů na konci dávkovacího intervalu vnímá symptomy RS. Dalších 10 % pacientů uvedlo, že dříve tento fenomén také zaznamenávali, ale v současnosti symptomy nevnímají. Pacienti, kteří vnímali symptomy nemoci na konci dávkovacího intervalu natalizumabu, uvedli, že se objevují v mediánu 21 dnů od poslední infuze a zlepší se znovu s mediánem 1 den po další infuzi. Mezi nejčastěji takto vnímané symptomy patřila únava, slabost, zhoršení chůze či kognitivní obtíže. Autoři nepozorovali žádné specifické demografické faktory či faktory spojené s nemocí samotnou, které by s tímto pozorovaným fenoménem souvisely. Tito pacienti také uvedli v dotaznících fakta vedoucí k signifikantnímu zhoršení skóre v posledním týdnu dávkovacího cyklu natalizumabu.

Znovuobjevení se únavy, slabosti, poruch chůze či kognitivních obtíží na konci léčebného cyklu s natalizumabem se objevilo u dvou třetin léčebných pacientů, kteří dostávali natalizumab.

(eza)

Zdroj: Ratchford J. N. Et al. Multiple sclerosis symptoms rekrudescence at the end of the natalizumab dosing cycle. Int J MS Care. 2014 Summer; 16 (2): 92–8; doi: 10.7224/1537-2073.2013-017

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Únik před klasickou léčbou roztroušené sklerózy k alternativám – možné důvody

Je udáváno, že řada nemocných trpících roztroušenou sklerózou (RS) užívá v průběhu terapie nějakou formu alternativní léčby. Většina studií ukázala, že toto se týká 50–70 % nemocných s RS. Typicky jde o kombinaci klasické terapie s terapií alternativní. Někteří nemocní však klasickou terapii zcela odmítají – je možné zjistit, co je k tomu vede?

Efektivní domácí kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Italští autoři hodnotili účinnost domácí kognitivní rehabilitace založené na videohře na zlepšení pozornosti, pracovní paměti či dalších parametrů u pacientů trpících roztroušenou sklerózou (RS). Jednalo se konkrétně o videohru pro Nintendo Dr. Kawashima’s Brain Training (DKBT).

Jóga jako způsob rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou – metaanalýza zkušeností

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění vedoucí typicky k únavě, snížené mobilitě a v důsledku k významným změnám v kvalitě života. Jóga je založena na indické filozofii, je tradičně velmi komplexní ve vlivu na fyzickou aktivitu, ale také spiritualitu, meditaci a etiku. Byly revidovány přínosy jógy u řady neuropsychiatrických onemocnění, dosud však nebyl jednoznačně analyzován význam jógy jako intervence u nemocných s RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy