Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv přerušení léčby natalizumabem na průběh roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.4.2012

Vliv přerušení léčby natalizumabem na průběh  roztroušené sklerózy

Natalizumab (NA) je monoklonální protilátka, která inhibuje migraci leukocytů přes hematoencefalickou bariéru, a zabraňuje tak zánětlivým změnám v centrálním nervovém systému (CNS). Od roku 2004 je celosvětově povolena k léčbě relaps-remitující formy roztroušené sklerózy (RS).

V průběhu 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS/ACTRIMS) v roce 2011 byla prezentována RESTORE studie (Randomized Treatment Interruption of Natalizumab), která se zabývala následky 24týdenního přerušení léčby natalizumabem (Tysabri, Biogen).

Jednalo se o randomizovanou placebem částečně kontrolovanou studii, jejímž primárním cílem bylo zjistit, za jak dlouho dojde k relapsu RS po vysazení natalizumabu. Sekundárním cílem bylo prokázat, zda je možno po vysazení NA modifikovat průběh choroby pomocí alternativní imunomodulační léčby.

V průběhu studie byly srovnávány 3 skupiny pacientů (celkem 175), kteří byli minimálně 12 měsíců před začátkem studie bez relapsů: 1. s nepřerušenou terapií NA, 2. s placebem a 3. s alternativní terapií, která byla zvolena neurologem (interferon beta-1a, glatiramer acetát či metylprednisolon). Po 24 týdnech byla opět nasazena terapie NA a sledování pacientů pokračovalo do 52. týdne. V případě nálezu aktivity choroby (klinický relaps či nové léze na MRI) byla zahájena rescue terapie s vysokodávkovanými kortikoidy a NA.

U žádného z pacientů, kteří nepřerušili léčbu NA, nebyl pozorován MRI relaps choroby. MRI kritéria pro relaps choroby však splnilo 44 % pacientů s placebem, 7 % pacientů s léčbou interferonem beta-1a, 40 % pacientů s metylprednisolonem a 53 % pacientů s glatiramer acetátem. První příznaky choroby po vysazení NA se objevily okolo 12. týdne s maximem mezi 16.–20. týdnem.

Klinický relaps RS byl pozorován u 2 pacientů s nepřerušeným NA, u 17 % pacientů s placebem a u 15 až 29 % pacientů s jiným typem léčby. U první skupiny se klinický relaps objevil podstatně později než u ostatních skupin, v průměru se jednalo o dobu opět mezi 16.–20. týdnem studie.

Ze studie vyplývá hypotetická možnost, že v případě dlouhodobé stabilizace RS natalizumabem po dobu 1–2 roků by bylo možno přejít na jinou, alternativní medikaci. V tomto případě jsou nezbytné pravidelné kontroly nálezů na MRI CNC pacientů a pečlivé klinické sledování s cílem včasného odhalení relapsu.

(moa)

Zdroj: MS Relapse Seen After Natalizumab Drug Holiday. 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS/ACTRIMS): Abstract 150. Presented October 22, 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Negativní vliv vizuálních a vaskulárních komorbidit na zrakové postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Postižení zraku nacházíme u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) poměrně často. K nejfrekventovanějším poruchám patří optická neuritida, vyskytující se u pacientů s RS v 16–38 %. I u pacienta s RS s normální zrakovou ostrostí se mohou sekundárně objevit příznaky zrakové dysfunkce v souvislosti s extraokulárními pohybovými abnormalitami či jinými faktory.

Vliv pohlaví na funkční konektivitu mozkové tkáně u pacientů s roztroušenou sklerózou

Zvýšená aktivace určitých částí mozku či zapojení přídatných mozkových oblastí (tzv. funkční reorganizace) je známý mechanismus, který slouží k částečné kompenzaci změn vyvolaných neurodegenerativním procesem u roztroušené sklerózy (RS), ale i u Alzheimerovy nemoci. Funkční reorganizace mozku zpomaluje zhoršení pacienta po stránce klinické i kognitivní.

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy – výsledky švédské postmarketingové studie

Natalizumab je monoklonální protilátka proti adhezní molekule alfa4-integrinu, která je exprimována na aktivovaných T-lymfocytech. Natalizumab je schopen zabránit vazbě s dalšími adhezními molekulami a tím následně zablokovat infiltraci CNS T-lymfocytyVšechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy