Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Terapie kmenovými buňkami u progresivní formy roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.4.2012

Terapie kmenovými buňkami u progresivní formy roztroušené sklerózy

Přes velké pokroky v imunomodulační terapii pro pacienty s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RS) neexistuje v současné době prokázaná dostupná terapie ke zpomalení a zastavení progrese invalidizace pacientů s progresivní formou RS. Tato forma postihuje více než polovinu pacientů.

Autoři studie z univerzity v Cambridge ve Spojeném království, která byla publikována v Lancetu 2010, vycházeli z předpokladu, že autologní mezenchymální kmenové buňky mohou mít neuroprotektivní efekt u RS, což bylo dokázáno na animálních modelech.

Studie zahrnovala 10 pacientů se sekundárně progresivní formou RS a objektivně prokázaným poškozením optického nervu následkem demyelinizačního procesu. U těchto pacientů autoři studie izolovali a pomnožili mezenchymální buňky z autologní kostní dřeně. Tyto buňky byly poté aplikovány jedinou infuzí do CNS. Žádný z pacientů nedostával 6 měsíců před vstupem do studie interferon beta nebo glatirameracetát ani neměl před vstupem do studie jinou chorobu modifikující léčbu.

Primárním cílem studie bylo prokázat proveditelnost a bezpečnost aplikace kmenových buněk. Pouze u jediného pacienta byla přechodně po aplikaci pozorována vyrážka a u 2 dalších osob se v odstupu 3–4 týdnů po léčbě rozvinula krátkodobá bakteriální infekce. Jinak během studie nebyly zjištěny závažné vedlejší účinky.

Sekundárním cílem studie byl průkaz efektu léčby na průběh nemoci. Po terapii bylo u pacientů prokázáno signifikantní zlepšení ve zrakové ostrosti a v latenci odpovědi zrakových evokovaných potenciálů a současně byl pozorován nárůst arey optického nervu. Paralelně bylo u pacientů zjištěno snížení funkční invalidity, měřené pomocí škály Expanded Disability Status Score (EDSS).

Další parametry (barevné vidění, zrakové pole, objem makuly, šíře vlákna optického nervu, magnetization transfer ratio – MTR – optického nervu) a optická koherentní tomografie zůstaly po terapii nezměněny.

Přesný mechanizmus účinku mezenchymálních buněk musí být ještě objasněn v dalších studiích, nicméně změny ve zrakových evokovaných potenciálech a zvýšení velikosti zrakové arey mohou být považovány za důkaz neuroprotektivního účinku užité terapie u pacientů s RS.

(moa)

Zdroj : Connick P. et al. Autologous mesenchymal stem cells for the treatment of secondary progressive multiple sclerosis: an open-label phase 2a proof-of-concept study. The Lancet Neurology 2012 Feb; 11 (2): 150–6; doi: 10.1016/S1474-4422(11)70305-2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Chirurgické možnosti ovlivnění třesu provázejícího roztroušenou sklerózu

Ve 3–15 % případů roztroušené sklerózy (RS) se setkáváme s mozečkovým třesem (tremorem), který je velmi obtížně ovlivnitelný medikací. Tremor vede typicky k významnějšímu zhoršení celkového stavu a pacienty hendikepuje. Těžký tremor je často známkou pokročilé fáze RS.

Negativní vliv vizuálních a vaskulárních komorbidit na zrakové postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Postižení zraku nacházíme u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) poměrně často. K nejfrekventovanějším poruchám patří optická neuritida, vyskytující se u pacientů s RS v 16–38 %. I u pacienta s RS s normální zrakovou ostrostí se mohou sekundárně objevit příznaky zrakové dysfunkce v souvislosti s extraokulárními pohybovými abnormalitami či jinými faktory.

Vliv pohlaví na funkční konektivitu mozkové tkáně u pacientů s roztroušenou sklerózou

Zvýšená aktivace určitých částí mozku či zapojení přídatných mozkových oblastí (tzv. funkční reorganizace) je známý mechanismus, který slouží k částečné kompenzaci změn vyvolaných neurodegenerativním procesem u roztroušené sklerózy (RS), ale i u Alzheimerovy nemoci. Funkční reorganizace mozku zpomaluje zhoršení pacienta po stránce klinické i kognitivní.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy