Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Natalizumab je účinný a bezpečný v terapii roztroušené sklerózy u dětí

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 9.5.2013

Natalizumab je účinný a bezpečný v terapii roztroušené sklerózy u dětí

Natalizumab, rekombinantní humanizovaná protilátka proti α4-integrinu, je indikován v terapii dospělých pacientů s vysoce aktivní relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RS). Toto chronické progresivní onemocnění se však nevyhýbá ani pediatrické populaci. I u dětí léčba první linie často selhává, proto je nezbytné hledat další možnosti, kterými by bylo možné onemocnění u skupiny dětských pacientů pozitivně ovlivnit.

Aktuální multicentrická studie provedená v 11 neurologických centrech v Německu a Rakousku měla za cíl popsat použití natalizumabu v léčbě dětských pacientů s RS a zhodnotit jeho účinnost a bezpečnost u této specifické skupiny populace, pro kterou není léčba danou monoklonální protilátkou dosud oficiálně schválena. Do studie bylo zahrnuto 20 pacientů s RS, u nichž byla léčba natalizumabem zahájena před 18. rokem věku. Průměrný věk hodnocených subjektů byl 16,7 (± 1,1) roku a průměrná doba trvání onemocnění před nasazením natalizumabu byla 18 (± 10) měsíců. Celkem 19 pacientů již mělo za sebou neúspěšnou terapii první linie. Pacienti dostávali 300 mg natalizumabu každé 4 týdny. Účinnost a bezpečnost terapie byla hodnocena standardními metodami.

Léčba natalizumabem byla spojena s poklesem průměrné roční četnosti relapsů (P < 0,001) i hodnoty škály pro hodnocení míry invalidity (Expanded Disability Status Scale = EDSS) (P < 0,02). Pomocí pokročilých metod magnetické rezonance (T2/fluid-attenuated inversion recovery = FLAIR) byla dále potvrzena efektivita natalizumabu prostřednictvím počtu zhojených mozkových lézí/rok (P < 0,001). Mezi nežádoucími účinky se objevily projevy přecitlivělosti, bolesti hlavy, slabost nebo infekční komplikace. Dva pacienti museli přerušit léčbu pro rozvoj protilátkové odpovědi na natalizumab. Po skončení terapie došlo během šesti měsíců k relapsu u 6 z 8 subjektů.

Význam popsané studie tkví především v tom, že prokázala účinnost a bezpečnost natalizumabu v terapii pediatrických pacientů s RS, u nichž selhala léčba první linie, a přinesla tak jedny z prvních informací, které mohou přispět ke schválení tohoto typu léčby pro běžné použití u další skupiny osob s RS.

the

Zdroj: Kornek B., Aboul-Enein F., Rostasy K. et al. Natalizumab Therapy for Highly Active Pediatric Multiple Sclerosis. JAMA Neurol 2013 (in press); doi:10.1001/jamaneurol.2013.923.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak přistupovat k optické neuritidě jako prvnímu projevu roztroušené sklerózy?

Optická neuritida je akutní zánětlivé demyelinizační onemocnění optického nervu. Nejčastěji se vyskytuje u mladých dospělých. Je charakterizovaná unilaterální subakutní ztrátou zraku, která není provázena systémovými či neurologickými příznaky. Klinicky se může prezentovat monofázicky či polyfázicky s rekurencí relapsů.

Prevalence a společný výskyt úzkostných stavů, deprese a únavnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované neurodegenerativním zánětlivým procesem. Průběh choroby bývá vysoce proměnlivý. Je známo, že RS je doprovázena úzkostnými stavy, únavností a depresemi, prevalence těchto přidružených chorob je rovněž značně kolísající.

Tabulka průměrného funkčního postižení u roztroušené sklerózy podle délky trvání choroby

Američtí odborníci vytvořili tabulku, která ukazuje průměrnou závažnost funkčního omezení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) podle délky trvání choroby. Pomocí ní je možné i bez neurologického vyšetření porovnávat míru postižení a rychlost jeho progrese u různých populací.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy