Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Klinická účinnost natalizumabu podávaného v prodlouženém dávkovacím intervalu 6–8 týdnů

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.12.2014

Klinická účinnost natalizumabu podávaného v prodlouženém dávkovacím intervalu 6–8 týdnů

Retrospektivní studie ukazuje na zachování účinnosti natalizumabu při aplikačním intervalu 6–8 týdnů. Prodloužení dávkovacího intervalu by tak mohlo být jedním z řešení pro minimalizaci rizika vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie v souvislosti s aplikací natalizumabu

Natalizumab je již léta úspěšně používán v léčbě roztroušené sklerózy (RS). Nadšení plynoucí z jeho efektivity je však mírněno rizikem vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie v souvislosti s aplikací léčiva. Středem zájmu tak je v současnosti hledání strategií pro minimalizaci tohoto rizika. Jedním z možných řešení snižování expozice natalizumabu při zachování jeho účinnosti by mohlo být prodloužení dávkovacího intervalu.

Autoři předkládané práce retrospektivně hodnotili kohortu pacientů, kterým byl natalizumab podáván v intervalu 6–8 týdnů oproti běžnému aplikačnímu schématu každé 4 týdny, s cílem zhodnotit, zda u nich nedochází k nárůstu míry klinických relapsů. Zahrnuti byli pacienti s RS ze dvou specializovaných center léčení v letech 2006–2013. Po úvodní aplikaci každé 4 týdny po dobu 12–24 měsíců měli pacienti možnost sami přejít na delší dávkovací interval.

Celkem bylo zahrnuto 361 pacientů léčených natalizumabem 22 ± 13 měsíců (min. doba léčby 6 měsíců). 96 (průměrný věk 41 ± 10 let, 74 % ženy) z nich dostávalo natalizumab v delším dávkovacím intervalu. Doba jejich léčby byla 20 ± 11 měsíců (min. doba léčby 6 měsíců). Subjekty ve standardním léčebném režimu (natalizumab každé 4 týdny) byly z hlediska demografických i klinických charakteristik (25minutový test chůze, Expanded Disability Status Scale) srovnatelné (průměrný věk 41 ± 11 let, 72 % ženy). Během sledovaného období se mezi oběma skupinami nevyskytly významné rozdíly ve frekvenci relapsů. Ta byla v obou souborech 13 %. Nové MRI léze se objevily v 11 % při aplikaci natalizumabu každé 4 týdny a v 9 % při prodlouženém dávkovacím intervalu.

Studie potvrdila účinnost natalizumabu v léčbě RS a zároveň ukázala, že při prodloužení dávkovacího intervalu léčiva nedochází ke zhoršení klinických výstupů ve smyslu frekvence relapsů ani rozvoje aktivity onemocnění. Prodloužený dávkovací interval (každých 6sami 8 týdnů) se tak zdá být optimálním řešením udržovací léčby natalizumabem. Výsledky je však třeba ještě potvrdit prospektivními studiemi.

(the)

Zdroj: Bomprezzi R., Pawate S. Extended interval dosing of natalizumab: a two-center, 7 year experience. Ther Adv Neurol Disord 2014; 7 (5): 227–231.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie VIDAMS – získáme odpověď, zda vitamín D má vliv na průběh a léčbu roztroušené sklerózy?

Nízké hladiny vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem roztroušené sklerózy (RS) a u již rozvinuté RS jsou pak spojeny s větší klinickou i MRI aktivitou nemoci. Plánovaná klinická studie VIDAMS má vyhodnotit, zda vysoké dávky vitamínu D mohou redukovat riziko aktivity RS. Její výsledky lze očekávat za 2–3 roky.

Spokojenost s léčbou u pacientů s roztroušenou sklerózou

Chorobu modifikující léky (DMTs) jsou u roztroušené sklerózy (RS) většinou spojeny s nepohodlným způsobem užívání a závažnými vedlejšími účinky, a mají proto nízkou míru adherence k léčbě. Studie autorů z amerického Bostonu zkoumala spokojenost pacientů s RS s užívanou léčbou – interferonem β-1a podávaným intramuskulárně (IFNβ-1a IM), interferonem β-1a podávaným podkožně (IFNβ-1a SC), glatirameracetátem (GA) a natalizumabem. Autoři zároveň zkoumali vliv spokojenosti s léčbou na míru adherence k léčbě.

Co ovlivňuje preference pacientů s roztroušenou sklerózou ve výběru léčby?

Množství onemocnění modifikujících léků (DMT) používaných v léčbě roztroušené sklerózy (RS) narůstá. Zdá se, že v budoucnu bude ve výběru léčby hrát svou roli i preference pacientů. Němečtí lékaři hodnotili vliv preference pacienta na výběr orální versus parenterální léčby DMT a také se pokusili identifikovat faktory mající vliv na preferenci pacienta.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy