Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Data z dlouhodobých sledování pacientů léčených interferonem β-1a potvrzují jeho účinnost a bezpečnost

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 21.5.2013

Data z dlouhodobých sledování pacientů léčených interferonem β-1a potvrzují jeho účinnost a bezpečnost

Interferon β-1a (IFNβ-1a) pro intramuskulární aplikaci patří již více než 15 let mezi léčiva první volby pro terapii roztroušené sklerózy (RS). Postupem času došlo ke změně diagnostických metod i postupů pro hodnocení efektivity terapie, nicméně primární cíle léčby zůstaly poměrně konzistentní. Ve světle těchto změn je nezbytné neustále vyhodnocovat účinnost a bezpečnost stávajících možností léčby.

Autoři recentní práce si dali za cíl shrnout a kriticky zhodnotit dvě klinické studie 3. fáze a data z následných dlouhodobých sledování, která na ně navazovala. Konkrétně se jednalo o studie: The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group Study (MSCRG), na kterou navazovaly The Assessment of Drug Utilization, Early Treatment, and Clinical Outcomes Study (ASSURANCE) a The Controlled High-Risk Subjects Avonex Multiple Sclerosis Prevention Study (CHAMPS) pokračující jako The Controlled High-Risk Avonex Multiple Sclerosis Prevention Study in Ongoing Neurologic Surveillance (CHAMPIONS).

Obě původní studie byly multicentrické placebem kontrolované dvojitě zaslepené a randomizované. Pokračující dlouhodobá sledování probíhala již bez zaslepení. Celkem primární studie zahrnuly 684 pacientů dosud neléčených IFNβ-1a. I s navazujícími sledováními trvaly studie celkem 17, respektive 13 let. Jejich výstupy hodnocené na základě četnosti relapsů, Expanded Disability Status Scale (EDSS), i výsledky magnetické rezonance byly ve všech případech ve prospěch IFNβ-1a.

IFNβ-1a bylo po dobu jeho používání léčeno více než 402 250 pacientů s celkem 1 492 407 lety kumulativní expozice. Nejčastějším nežádoucím účinkem terapie IFNβ-1a jsou příznaky podobné chřipce, které se objevují především v úvodních fázích léčby a s délkou podávání mizí. Účinnost i bezpečnost IFNβ-1a prokázaly nejen četné klinické studie, ale i rozsáhlá postmarketingová sledování. Během této doby se nevyskytly žádné nové nežádoucí účinky. Nadále tak zůstává lékem volby relabujících forem RS, který významně zpomaluje pokles fyzického fungování pacientů i četnost klinických exacerbací včetně relapsů.

(the)

Zdroj: Foley J. F., Zerkowski K., Nair K. V., et al. Evidence for Long-Term Use of Intramuscular Interferon Beta-1a: An Overview of Relapse, Disability, and MRI Data from Selected Clinical Trials. J Manag Care Pharm. 2013; 19 (1-a): S4–S15.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak přistupovat k optické neuritidě jako prvnímu projevu roztroušené sklerózy?

Optická neuritida je akutní zánětlivé demyelinizační onemocnění optického nervu. Nejčastěji se vyskytuje u mladých dospělých. Je charakterizovaná unilaterální subakutní ztrátou zraku, která není provázena systémovými či neurologickými příznaky. Klinicky se může prezentovat monofázicky či polyfázicky s rekurencí relapsů.

Prevalence a společný výskyt úzkostných stavů, deprese a únavnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované neurodegenerativním zánětlivým procesem. Průběh choroby bývá vysoce proměnlivý. Je známo, že RS je doprovázena úzkostnými stavy, únavností a depresemi, prevalence těchto přidružených chorob je rovněž značně kolísající.

Tabulka průměrného funkčního postižení u roztroušené sklerózy podle délky trvání choroby

Američtí odborníci vytvořili tabulku, která ukazuje průměrnou závažnost funkčního omezení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) podle délky trvání choroby. Pomocí ní je možné i bez neurologického vyšetření porovnávat míru postižení a rychlost jeho progrese u různých populací.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy