Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Rozhovor s prof. MUDr. Jiřím Horákem, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. je šéfredaktorem Časopisu lékařů českých a i jeho jsme se zeptali na jeho názor na digitalizaci českých lékařských časopisů a využívání internetu českými lékaři.

1. Jak dlouho existuje časopis Časopis lékařů českých a jak dlouho jste ve funkci hlavního redaktora?
Časopis lékařů českých existuje již 148 let a je nejstarším českým lékařským časopisem. Ve funkci vedoucího redaktora jsem od jara 2007, tedy dva a půl roku.
2. Jaký je Váš názor na digitalizaci lékařských časopisů?
Digitalizace lékařských časopisů je dnes naprosto nezbytná. Odborný lékařský časopis, který by nebyl dostupný v elektronické podobě, by v dnešní informační záplavě dlouho nepřežil a pokud ano, stěží by si udržel zájem čtenářů a citovanost.
3. Co Vás vedlo k tomu, aby se váš časopis k digitalizaci připojil?
Kromě maximálního urychlení informovanosti čtenářů a dostupnosti v lékařských databázích jde o jisté specifikum Časopisu lékařů českých – uveřejňujeme na síti původní články nejen v české, ale i anglické podobě a tím se snažíme získat i zahraniční čtenáře nehovořící česky.
4. V čem myslíte, že jsou hlavní výhody digitalizace?
Hlavní výhodou digitalizace odborného časopisu je rozšíření dostupnosti časopisu, urychlení přenosu informací a jejich snadné vyhledávání pomocí elektronických databází.
5. Jaká je obliba digitalizovaných periodik mezi lékaři a jaký je trend?
Lékaři se již naučili využívat výhod digitalizovaných časopisů a většinou odebírají pro vlastní potřebu jen několik základních periodik ze svého oboru a ostatní informace hledají právě na síti. Znamená to sice jistý pokles zájmu o časopisy v papírové podobě, nedomnívám se však, že by tento trend směřoval k likvidaci klasické podoby časopisů. Je to podobné jako s knihami v elektronické podobě – není nad to, když si můžete ve svém oblíbeném časopisu listovat, vracet se ke starším číslům a vůbec kromě příjmu informací zažívat čtenářskou radost, kterou elektronická média prostě nemohou poskytnout.
6. Doporučil byste digitalizaci odborných časopisů i dalším časopisům a proč?
Zcela jednoznačně ano, očekávám, že časopisy bez digitální verze dlouhodobě nepřežijí.
7. Co do budoucna očekáváte od digitalizace vašeho i ostatních časopisů?
Doufám, že digitalizace Časopisu lékařů českých pomůže zvýšit zájem nejen české, ale i zahraniční odborné veřejnosti o časopis a ve svém důsledku i kvalitu publikovaných prací. Časem by tak mohl časopis získat i faktor impaktu, což je dnes pro každý lékařský časopis jakási známka kvality. To se nepochybně týká i dalších odborných domácích časopisů.
8. Přizpůsobují se lékaři novému trendu ve vzdělávání - vzdělávání po internetu? Jakým způsobem?
Lékaři ke svému vzdělávání internet ve velké většině využívají. Dnešní studenti medicíny s internetem jako zdrojem lékařských informací běžně pracují a tento návyk po nástupu do zaměstnání ještě posilují. Internet jim nejen pomáhá připravovat se na atestace a dále se vzdělávat, ale mnozí lékaři se již naučili používat internet také při řešení obtížných případů. Na internetu lze nalézt také tzv. doporučené postupy (guidelines), které u nás připravily snad všechny odborné společnosti a které poskytují návod, jak správně postupovat při diagnostice a léčbě běžných chorob.
9. Myslíte, že se práce s internetem a elektronickým obsahem mezi českými lékaři zlepšuje?
Naprosto o tom nepochybuji.
10. Jak Vy osobně využíváte internet v souvislosti s medicínou?
Mohu bez nadsázky říci, že internet využívám ke své práci denně. Kromě všech výše uvedených možností používám internet také při přípravě odborných publikací a usnadňuje mi i mou činnost redaktora, neboť většinu agendy spojené s vydáváním časopisu vedu právě pomocí internetu.


Archiv rozhovorů
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články