Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝSLEDKY LIMITOVANÉ RESEKCE KARCINOMU GASTROEZOFAGEÁLNÍ JUNKCE

Autoři: R. Vrba, R. Aujeský, Č. Neoral

Autoři - působiště: I. chirurgická klinika FN Olomouc, přednosta: doc. MUDr. Č. Neoral, CSc.

Článek: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 7, s. 368-372.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 98x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Results of limited resection of carcinoma of the gastroesophageal junction

Introduction:
The authors present results of surgical therapy in adenocarcinoma of gastroesophageal junction.

Material and methods:
The patient set included 14 patients, 7 men and 7 women. The average age of the patients was 72 years. The study only included patients in initial phases of malignant disease, according to EUS category T1, 2, N0. PET/CT ruled out generalization in all patients. Another criterion for this type of resection was general polymorbidity and older patient age. Resection of gastroesophageal junction and lymphadenectomy were performed in all patients. Splenectomy was performed in six patients. Reconstruction of the upper part of the GIT was performed by esophagogastroanastomosis; pyloromyotomy was standard procedure. In two cases resection of the distal esophagus was performed from a right thoracotomy.

Results:
No serious complications were observed during the operation. In one patient a cholecystectomy was performed for empyema of the gallbladder together with the resection of the GE junction during which injury of common bile duct occurred. A hepaticojejunostomy was performed. Fistula in anastomosis after the operation was described in four patients, conservative therapy was successful in two cases, in one case surgical treatment was nessesary. One woman patient died after fistula complications with development of septic shock and pulmonary failure.

Conclusion:
Resection of the gastroesophageal junction is surgical therapy for patients in initial stages of adenonocarcinoma of the GE junction if the required criteria of RO resection are fullfilled.

Key words:
adenocarcinoma of the gastroesophageal junction – surgical therapy – RO resection


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Autoři prezentují výsledky chirurgické resekční léčby u adenokarcinomu gastroezofageální junkce.

Materiál a metodika:
Sestava nemocných obsahovala celkem 14 pacientů, ve složení 7 mužů a 7 žen. Věkový průměr byl 72 let. V souboru byli zastoupeni pouze nemocní v počátečních stadiích maligního onemocnění, dle EUS kategorie T1, 2, N0. PET/CT u všech vyloučilo generalizaci onemocnění. Dalším kritériem pro indikaci tohoto typu výkonu byla celková polymorbidita a vyšší věk pacientů. U všech byla provedena resekce distálního jícnu a horní polární resekce žaludku s lymfadenektomií. V šesti případech byla provedena splenektomie. Pasáž zažívacího traktu byla obnovena ezofagogastroanastomózou, standardně byla provedena pyloromyotomie. Ve dvou případech byla provedena resekce distálního jícnu z pravostranné torakotomie.

Výsledky:
Během operace jsme nezaznamenali žádnou závažnější komplikaci. U jednoho nemocného byla k horní polární resekci žaludku přidružena cholecystektomie pro empyém žlučníku, při které došlo k poranění žlučových cest. Žlučové cesty byly ošetřeny hepatikojejunoanastomózou na exkludovanou jejunální kličku. V pooperačním období byla u čtyř pacientů prokázána píštěl v anastomóze. Konzervativní léčbou došlo ke zhojení píštěle ve dvou případech, chirurgickou léčbou v jednom. Jedna pacientka exitovala na následky píštěle s rozvojem septického šoku a respiračního selhání.

Závěr:
Horní polární resekce žaludku a distálního jícnu, pokud splňuje kritéria RO resekce, je léčebnou terapií u nemocných v počátečních stadiích adenokarcinomů GE junkce.

Klíčová slova:
adenokarcinom gastroezofageální junkce – chirurgická terapie – RO resekce

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články