Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SILS APENDEKTÓMIA PRE AKÚTNU APENDICITÍDU – DVOJROČNÉ SKÚSENOSTI

Autoři: R. Krajničák1, A. Vrzgula1, V. Pribula1, M. Šašala1, M. Múdry1, T. Vasilenko1, J. Slávik1

Autoři - působiště: 11III. Chirurgická klinika SZU, Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, Slovensko prednosta: MUDr. A. Vrzgula, PhD., 2OAIM, Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, Slovensko, primár: MUDr. J. Slávik

Článek: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 9, s. 469-474.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 144x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

SILS appendectomy for acute appendicitis – two-year experience

Introduction:
The study aims to present our two-year experience with SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) appendectomy in patients operated on for acute appendicitis symptoms. The results obtained were analysed and then compared with patients operated by standard laparoscopy, as well as with data available from the published literature with emphasis on safety and advantages of a new operating technique.

Material and methods:
A retrospective analysis of patients operated on at the Third Department of Surgery, Slovak Medical University, the Košice-Šaca Hospital, a.s., in the past two years was performed. Age, sex, BMI, length of operation, post-operative hospitalization period, occurrence of pre- and post-operative complications were evaluated.

Results:
In the period from 1 November 2009 to 31 October 2011, 116 patients were operated on by the authors, 47 of them by the SILS technique. The group included 26 males and 21 females with average age of 37.13 years (18–80) and average BMI 26.3 kg/m2 (18–47.1). Average length of the operation was 54.81 minutes (30–100). The length of post-operative hospital stay was 3.83 days (2–6). An abscess in the surgical wound was found in three patients. One patient had to be reoperated due to a pericaecal abscessed hematoma. Incisional hernia was not observed in our group.

Conclusion:
Our results are comparable with the data from international published literature and confirm that the SILS appendectomy is a safe method and represents an appropriate alternative to the standard laparoscopic technique. It is suitable for surgeons with advanced experience in laparoscopy. Apart from the excellent cosmetic effect, other advantages or disadvantages in comparison with standard laparoscopy will require confirmation by prospective randomized studies.

Key words:
appendectomy – laparoscopy – SILS


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
cieľom práce je prezentácia dvojročných skúseností so SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) apendektómiou u pacientov operovaných akútne pre príznaky akútnej apendicitídy. Získané výsledky sme po analýze porovnali s pacientmi operovanými štandardne laparoskopicky, ako aj s údajmi dostupnými v odbornej literatúre so zameraním na bezpečnosť a výhody nového operačného postupu.

Material a metódy:
urobili sme retrospektívnu analýzu pacientov operovaných za dvojročné obdobie na III. Chirurgickej klinike SZU v Nemocnici Košice-Šaca a.s. Hodnotili sme vek, pohlavie, BMI, dĺžku trvania operácie, pooperačnú dobu hospitalizácie, výskyt peroperačných a pooperačných komplikácií.

Výsledky:
v období od 01. 11. 2009 do 31. 10. 2011 autori operovali 116 pacientov, z toho 47 pacientov SILS metódou. V súbore bolo 26 mužov a 21 žien s priemerným vekom 37,13 roka (18–80) a priemerným BMI 26,3 kg/m2 (18–47,1). Priemerný operačný čas bol 54,81 minút (30–100). Dĺžka pooperačnej hospitalizácie bola 3,83 dňa (2–6). U troch pacientov sme zaznamenali absces v rane. Jedného pacienta bolo nutné reoperovať pre pericekálny abscedovaný hematóm. Herniu v jazve sme v našom súbore nezaznamenali.

Záver:
naše výsledky sú porovnateľné s údajmi v zahraničnej odbornej literatúre a potvrdzujú, že SILS apendektómia je bezpečnou metódou a je vhodnou alternatívou štandardnej laparoskopie. Je vhodná pre chirurgov s pokročilými skúsenosťami v laparoskopii. Okrem výborného kozmetického efektu ostatné výhody či nevýhody oproti štandardnej laparoskopii bude potrebné potvrdiť prospektívnymi randomizovanými štúdiami.

Kľúčové slová:
apendektómia – laparoskopia – SILS

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články