Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PORANĚNÍ HRUDNÍKU U DĚTÍ S POLYTRAUMATEM

Autoři: M. Rygl1, T. Pešl2, D. Hechtová3, M. Prchlík2, B. Frýbová1, J. Trachta1, M. Kynčl4

Autoři - působiště: 1Klinika dětské chirurgie 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole, Praha, přednosta: prof. MUDr. M. Rygl, Ph. D., 2Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF Univerzity Karlovy, Thomayerova nemocnice, Praha, přednosta: prof. MUDr. P. Havránek, CSc., 3Klinika anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole, Praha, přednosta: MUDr. T. Vymazal, Ph. D., MHA, 4Klinika zobrazovacích metod. 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole, Praha, přednosta: prof. MUDr. M. Roček, CSc.

Článek: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 12, s. 498-503.
Kategorie: Souhrnné sdělení
Počet zobrazení článku: 85x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Chest injuries in polytraumatized children

Chest injuries in children are part of polytrauma resulting from high-energy violence, most often caused by traffic accidents. Blunt chest injuries (95%) are significantly more frequent than penetrating injuries (5%). Lung contusion, rib fracture, pneumothorax or haemothorax, are the more common injuries, but tracheobronchial rupture, cardiac or diaphragmatic injuries may also occur. The anterior X-ray image remains the basic examination method for isolated chest injuries. CT trauma scan with a contrast medium is done in polytraumatized children. Blunt injuries of intra-thoracic organs in haemodynamically stable children are treated mostly conservatively (85%) under full monitoring at the ICU. Surgical treatment is necessary in a minority of patients. Mortality and morbidity of patients with chest injury depend on the actual combination of multiple body systems injury. The severity of total injury can be predicted using objective scoring systems (Abbreviated Injury Scale=AIS; Injury Severity Score=ISS). Overall mortality ranges from 6 to 20%. Mortality is high but this is mainly due to associated head injuries.

Key words:
multiple trauma − thoracic trauma – paediatric − lung contusion − Injury Severity Score=ISS


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Poranění hrudníku bývá u dětí součástí polytraumatu po vysokoenergetickém násilí, nejčastěji způsobeném dopravními nehodami. Tupá poranění hrudníku (95 %) významně převažují nad poraněními otevřenými (5 %). Kontuze plic, zlomeniny žeber, pneumothorax nebo hemothorax jsou častějšími poraněními, poranění průdušnice, srdce nebo bránice jsou vzácné. Předozadní RTG snímek zůstává i v dnešní době základní vyšetřovací metodou při izolovaném poranění hrudníku. V případě polytraumatizovaného dítěte s poruchou vitálních funkcí se provádí celotělový CT trauma scan. U hemodynamicky stabilních dětí se tupé poranění nitrohrudních orgánů léčí ve vysokém procentu (85 %) konzervativně při plně zajištěném sledování na JIP/RES. Operační léčbu vyžaduje menší počet pacientů. Mortalita a výsledný stav pacienta s poraněním hrudníku závisí na eventuální kombinaci poranění více tělesných systémů. Závažnost celkového poranění lze predikovat při využití objektivních skórovacích systémů (Abbreviated injury scale=AIS, Injury Severity Score=ISS). Celková úmrtnost se pohybuje od 6 do 20 %. Úmrtnost je vysoká, ale je způsobena hlavně poraněním hlavy.

Klíčová slova:
polytrauma − poranění hrudníku − děti − kontuze plic − Injury Severity Score=ISS

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články