Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PANKREATODUODENEKTOMIE PRO KARCINOM PANKREATU U SENIORŮ – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Autoři: A. Nikov, P. Záruba, F. Bělina, M. Ryska

Autoři - působiště: Surgery department, 2nd Faculty of medicine Charles University and Central Military Hospital, Prague

Článek: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 1, s. 34-38.
Kategorie: Original articles
Počet zobrazení článku: 61x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu u seniorů – zkušenosti jednoho centra

Souhrn

Úvod:
Na téma vlivu věku na mortalitu a morbiditu pankreatoduodenektomie jsou v literatuře rozporuplné názory. Problémem je nedostatečná metodologická kvalita většiny provedených studií. Otázku vlivu věku na dlouhodobé přežívání po pankreatoduodenektomii pro karcinom pankreatu řeší méně prací, zato ale se shodným výsledkem – vyšší věk neznamená kratší přežívání po pankreatoduodenektomii. Cílem této práce je srovnat krátkodobé a dlouhodobé výsledky pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu v jednotlivých věkových skupinách.

Metoda:
Retrospektivní srovnávací analýza dat ze zdravotní dokumentace pacientů po pankreatoduodenektomii pro duktální adenokarcinom hlavy pankreatu v období 01/2011−12/2015. Testování zjištěných rozdílů morbidity, závažných komplikací (Clavien-Dindo ≥III), frekvence pooperační pankreatické píštěle a pravděpodobnosti absolvování kompletní adjuvantní chemoterapie mezi pacienty věkových kategorií <65 let, 65−75 let a ≥75 let pomocí Chí-kvadrát a Fisher´s exact testu. Srovnání dlouhodobého přežívání v jednotlivých věkových kategoriích konstrukcí Kaplan-Meierových křivek a long-rank testem. Hladina statistické významnosti byla zvolena α = 0,05.

Výsledky:
30denní mortalita byla v kategoriích <65 let, 65−75 let a ≥75 let: 2,22 %, 2,78 % a 7,69 % (p=0,60). 90denní mortalita byla 6,66 %, 5,56 % a 7,69 % (p=0,94). Komplikace stupně III a více podle Clavien-Dindo klasifikace se vyskytly v jednotlivých věkových kategoriích v 33,3 %, 27,8 % a 23,1 % (p=0,73). Odhadovaný medián přežití byl 19,2; 21,1 a 11,8 měsíce (p=0,26). Úplnou adjuvantní chemoterapii dostalo 84,4 %; 55,6 % a 15,4 % pacientů – v závislosti na věkové kategorii (p<0,001).

Závěr:
V selektované populaci pacientů nad 75 let věku s resekabilním karcinomem pankreatu lze dosáhnout krátkodobých i dlouhodobých výsledků pankreatoduodenektomie, které nejsou statisticky významně odlišné od výsledků u mladších pacientů. Věk per se proto nemá představovat kontraindikaci pacienta s resekabilním karcinomem pankreatu k pankreatoduodenektomii, ale ani k adjuvantní chemoterapii.

Klíčová slova:
pankreatoduodenektomie − karcinom pankreatu − vyšší věk


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Introduction:
Conflicting results can be found in the literature with regards to the impact of age on mortality and morbidity associated with pancreaticoduodenectomy. Insufficient methodological quality is a problem in most undertaken studies. Although rather few papers have focused on whether age has any impact on long-term survival after pancreaticoduodenectomy, their conclusions agree – i.e. higher age is not associated with shorter survival after pancreaticoduodenectomy. The aim of this paper is to compare short- and long-term outcomes of pancreaticoduodenectomy for pancreatic cancer in individual age groups.

Method:
Retrospective comparative analysis of data obtained from medical records of patients after pancreaticoduodenectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma at a single centre, in the period 01/2011−12/2015. Differences in morbidity, serious complications (equal to or higher than grade III according to the Clavien-Dindo classification), the incidence of postoperative pancreatic fistula and the probability of completing adjuvant chemotherapy were tested using the chi-square test and Fisher’s exact test, as appropriate, in patient age categories <65 years, 65–75 years and ≥75 years. Long-term survival rates in the individual age categories were evaluated using Kaplan-Meier curves and the long-rank test. The significance level was defined as α = 0.05.

Results:
The 30-day mortality in patient age categories <65, 65−75 and ≥75 years was 2.22%, 2.78% and 7.69%, respectively (p = 0.60), and the 90-day mortality was 6.66%, 5.56% and 7.69%, respectively (p=0.94). Complication rates grade III and higher according to the Clavien-Dindo classification system were 33.3%, 27.8% and 23.1%, respectively (p=0.73). The estimated median survival was 19.2, 21.1 and 11.8 months (p = 0.26). Complete adjuvant chemotherapy was administered to 84.4%; 55.6% and 15.4% of the patients − depending on the age group (p<0.001).

Conclusion:
Both short- and long-term outcomes after pancreaticoduodenectomy in selected patients with resectable pancreatic cancer older than 75 years are not significantly different from those achieved in the younger age groups. Thus, the age per se should not represent a contraindication for pancreaticoduodenectomy or adjuvant chemotherapy in patients with pancreatic cancer.

Key words:
pancreaticoduodenectomy −pancreatic cancer − elderly patients

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články