proLékaře.cz
Mediklub
Časopisy
Moje specializace
Diskuze
Novinky
Kongresy
Kariéra
Videa a rozhovory
Premium
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
Přihlášení

OPERACE NA VNITŘNÍCH KAROTIDÁCH V LOKOREGIONÁLNÍ ANESTEZII NA CHIRURGICKÉ KLINICE V PLZNI ZA UPLYNULÝCH 10 LET (2002–2011)

Autoři: B. Čertík, V. Třeška, J. Moláček, R. Šulc, M. Čechura

Autoři - působiště: Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín, přednosta: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

Článek: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 4, s. 185-189.
Kategorie: Souhrnné sdělení
Počet zobrazení článku: 39x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Internal carotid artery surgery under locoregional anaesthesia at the Department of Surgery in Pilsen during the past 10 years (2002–2011)

During the ten-year period (2002–2011), carotid artery surgery was performed in 1164 patients, with a mean age of 68 years (44 to 86 years), at the Department of Surgery, University Hospital in Pilsen. In total, 1304 procedures on internal carotid arteries were performed, and the ratio of procedures in men and women was 912/392. The ratio of procedures in asymptomatic vs. symptomatic findings was 938/366. The ratio of patients with unilateral vs. bilateral damage to the internal carotid artery was 930/234. All surgical procedures on internal carotid arteries were performed under locoregional anaesthesia. From the total number of internal carotid artery operations (1304), the 30-day mortality and morbidity rate was 1.46%.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Práce je věnována významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Jiřího Valenty, DrSc.

Práce podpořena Výzkumným projektem P 36 Univerzity Karlovy.

Souhrn

Na chirurgické klinice v Plzni podstoupilo v 10letém období (2002–2011) operaci na vnitřní karotidě 1164 nemocných, průměrného věku 68 let (44–86 let). Celkem bylo provedeno 1304 výkonů na vnitřních karotidách, poměr výkonů u mužů a žen byl 912/392. Poměr výkonů pro asymptomatické a symptomatické nálezy byl 938/366. Poměr nemocných s jednostranným a oboustranným postižením vnitřní karotidy byl 930/234. Všechny operační výkony byly provedeny v lokoregionální anestezii. Z celkového počtu operací na vnitřních karotidách (1304) byla 30denní mortalita a morbidita 1,46 %.

Klíčová slova:
vnitřní karotida – endarterektomie – ischemická mozková příhoda

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Pokud jste předplatitel, přihlaste se a zadejte kód předplatitele z obalu Vašeho časopisu.

Pokud nejste předplatitel, přihlaste se a budete mít možnost číst vydání z předchozích let bez omezení.


Přihlášení
Registrace

 
 
 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
reklama
 

Čtěte dále

Ischemicko-reperfuzní poškození ledvin transplantovaných z nebijícího dárce (NHBD) – mají antioxidanty nebo protizánětlivé léky význam v jeho prevenci?

Třeška V., Kobr J., Hasman D., Racek J., Trefil L., Reischig T., Hes O., Kuntscher V., Moláček J., Třešková I.
Rozhledy v chirurgii

Poznámky k technice everzní karotické endarterektomie

Přibáň V., Bombic M., Fiedler J.
Rozhledy v chirurgii

Operace na vnitřních karotidách v lokoregionální anestezii na chirurgické klinice v Plzni za uplynulých 7 let. Diskuse nad AHA a ESVS guidelines

Čertík B., Třeška V., Křižan J., Šulc R., Čechura M., Kuntscher V., Moláček J.
Rozhledy v chirurgii

Simultánní karotická endarterektomie a koronární revaskularizace: indikace a výsledky

Přibáň V., Fiedler J., Chlouba V., Mokráček A., Šetina M.
Rozhledy v chirurgii

Současné technické možnosti zvýšení peroperační bezpečnosti při mikrochirurgii mozkových aneuryzmat – souhrnný referát

V. Přibáň, I. Holečková, J. Mraček, D. Štěpánek, J. Fiedler
Rozhledy v chirurgii

 
 
 
 

diskuze