Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NOSE (NATURAL ORIFICE SPECIMEN EXTRACTION) V KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGII

Autoři: J. Dostalík1, P. Guňková1, L. Martínek1, M. Mazur1, I. Guňka1, V. Richter2, L. Tulinský2

Autoři - působiště: 1 Katedra chirurgických oborů LFOU v Ostravě, vedoucí katedry: Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc, 2 Chirurgická klinika FN Ostrava, přednosta: Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc

Článek: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 3, s. 141-145.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 183x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) in laparoscopic colorectal surgery

Introduction:
The aim of this study was to asses our initial first experience with NOSE techniques in laparoscopic colorectal surgery with both transanal and transvaginal extraction.

Material and methods:
In this prospective study, the authors analyzed data from patients in whom NOSE laparoscopic sigmoid, rectosigmoid and rectal resections were performed in the Department of Surgery, University Hospital Ostrava, from May 2011 to October 2011. A group of 7 patients was analyzed based on demographic characteristics (sex, age and BMI). Tumor localization, type of extraction (transanal/ transvaginal), the number of removed lymph nodes, tumor size, histology and length of the specimen were also assessed. Furthermore, the following intraoperative data were evaluated: duration of the procedure, frequency of intraoperative complications and conversion rate. During the postoperative period, duration of hospitalization and morbidity rates were evaluated.

Results:
The patient group included 2 male (28.6%) and 5 female (71.4%) subjects, their median age was 70 years (61–80), BMI 26,76 (24.76–34.67). The pathology was located in the sigmoid colon in 4 cases (57.1%) and in the proximal rectum in 3 cases (42.9%). Transanal extraction was performed in 5 patients (71.4%) and transvaginal extraction in 2 patients (28.6%). The average number of harvested lymph nodes was 13 (10–15), the average lenght of specimen was 16 cm (13–20) and the average tumor size was 4 cm (2–6). Histologically, adenocarcinoma was confirmed in 6 cases (85.7%), and low grade adenoma in 1 case (14.3%). The median duration of surgery was 205 min (140–300) and no intraoperative complications were recorded. No surgical conversion was required. No postoperative complications occured and the median duration of of hospital stay was 7 days (5–11).

Conslusion:
In the selected group of patients, NOSE technique proved to be a safe technique for laparoscopic colorectal procedures, reducing the risk of incisional complications while maintaining the principles of oncological radicality. Therefore, it may be considered a bridge towards NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), surgery without scars.

Key words:
laparoscopic colorectal surgery – NOSE – transanal extraction – transvaginal extraction


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Cílem práce je zhodnotit první zkušenosti s NOSE technikou v laparoskopické kolorektální chirurgii, kdy preparát byl odstraňován jak transanální, tak transvaginální cestou.

Materiál a metody:
Prospektivní studií jsme analyzovali data pacientů, u kterých byla na Chirurgické klinice FN Ostrava od května 2011 do října 2011 provedena resekce sigmatu, rektosigmatu a rekta technikou NOSE. Soubor 7 pacientů byl analyzován stran základních charakteristik, tedy pohlaví, věku a BMI. Dále byla sledována lokalizace tumoru, typ extrakce (transanální/ transvaginální), počet odstraněných lymfatických uzlin, velikost a histologie tumoru a délka preparátu. Z peroperačních údajů byla hodnocena délka operace, peroperační komplikace a četnost konverzí. V pooperačním období byla sledována délka hospitalizace a morbidita.

Výsledky:
V souboru byli 2 muži (28,6 %) a 5 žen (71,4 %), medián věku byl 70 let (61–80), BMI 26,76 (24,56–34,76). Ve 4 případech (57,1 %) byl patologický nález lokalizován na sigmatu, ve 3 případech v horní třetině rekta (42,9 %). U 5 pacientů (71,4 %) byl tumor odstraněn transanálně, u 2 pacientek (28,6 %) transvaginálně. Průměrný počet lymfatických uzlin byl 13 (10–15), průměrná délka preparátu byla 16 cm (13–20) a průměrná velikost tumoru 4 cm (2–6). Histologicky se jednalo v 6 případech o karcinom (85,7 %), v 1 případě low grade adenom (14,3 %). Průměrný operační čas byl 205 min. (140–300) a nevyskytly se žádné peroperační komplikace. Žádná operace nebyla konvertována. V pooperačním období se neobjevily žádné komplikace a průměrná délka hospitalizace byla 7 dní (5–11).

Závěr:
NOSE v laparoskopické kolorektální chirurgii může představovat u skupiny vybraných pacientů bezpečně proveditelnou techniku s nižším rizikem raných komplikací a se zachováním principů onkologické radikality. Může být mostem k NOTES, tedy chirurgii bez jizev.

Klíčová slova:
laparoskopická kolorektální chirurgie – NOSE – transanální extrakce – transvaginální extrakce

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články