Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

LEIOMYÓM VENA ILIACA EXTERNA

Autoři: V. Sihotský, P. Berek, I. Kopolovets, M. Kubíková, M. Frankovičová

Autoři - působiště: Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH a. s. a LF Univerzity P. J. Šafárika, Košice, prednosta: prof. MUDr. M. Frankovičová, PhD.

Článek: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 5, s. 224-226.
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 30x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Leiomyoma of external iliac vein

Authors present a case report of a patient who was diagnosed with a tumour of external iliac vein. Excision of venous wall with tumour and reconstruction of external iliac vein with venous patch was performed. Postoperative course was without complication. The patient is without complications and also without signs of recurrence in one year follow up. Tumours of venous wall are rare. They originate from vena cava inferior, less often from extremity veins. The most frequent primary tumours of vein wall are leiomyosarcomas. Secondary tumours that involve venous wall are more common than primary tumours. Primary renal carcinoma or sarcomas of retroperitoneum represent a tumour that invades vena cava inferior. The diagnosis is based on CT and MRI. Surgical resection remains the mainstay of treatment. Chronic well collateralized obstruction is not necessary to reconstruct. Vena cava inferior and iliac veins are reconstructed with PTFE graft. Extremity veins are reconstructed using venous graft from great saphenous vein. Perioperative mortality after resection of vena cava inferior and pelvic veins is up to 6.9% major morbidity up to 33% and a fiveyear survival up to 52%. Patients with infrarenal involvement of vena cava have better outcomes than patients with involvement of retrohepatal vena cava inferior.

Key words:
venous tumour − leiomyoma of venous wall


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Autori prezentujú kazuistiku pacientky s tumorom vonkajšej panvovej žily. U pacientky bola vykonaná excízia žilovej steny a rekonštrukcia vonkajšej panvovej žily so záplatou z vena saphena magna. Pooperačný priebeh bol bez závažnejších komplikácií. Histologicky išlo o benígny leiomyóm. Pacientka je rok v ambulantnom sledovaní bez komplikácií alebo bez známok známok recidívy. Nádory žilovej steny sú zriedkavé, postihujú najčastejšie vena cava inferior, menej často končatinové žily. Histologicky najčastejšie ide o mezenchýmové nádory. Sekundárne nádory prerastajú do žíl z okolia a sú častejšie než primárne nádory žilovej steny. Dolnú dutú žilu infiltrujú najčastejšie sarkómy retroperitonea a tiež primárny renálny karcinóm. Diagnóza je založená na CT a MRI. Radikálnu liečbu predstavuje chirurgická resekcia nádoru. Chronické, dobre kolateralizované uzávery žíl nie je nutné nahrádzať. Ak je nutná rekonštrukcia žily, tak dolnú dutú žilu najčastejšie nahrádzame PTFE protézou. Končatinové žily nahrádzame interpozitom z vena saphena magna. Perioperačná mortalita je pri resekciách vena cava inferior a panvových žíl do 6,9 %, závažná morbidita až 33 % a päťročné prežívanie je až 52 %. Pri postihnutí retrohepatického úseku vena cava inferior sú dlhodobé výsledky horšie.

Kľúčové slová:
tumory žilovej steny − leiomyóm žilovej steny

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Moderní léčba osteoporózy

Autor kurzu: MUDr. Dana Michalská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články