Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

LAPAROSKOPIE NA PRACOVIŠTI DĚTSKÉ CHIRURGIE V PĚTILETÉM OBDOBÍ

Autoři: D. Starý, J. Tůma, R. Doušek, R. Macháček, J. Škvařil, L. Plánka

Autoři - působiště: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno

Článek: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 3, s. 128-132.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 15x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Laparoscopy at the pediatric surgery department for a five-year period

Introduction:
Laparoscopy in small children was developed only after the adoption and verification of basic principles in adult patients and is mostly concentrated in specialized facilities due to the possible complications and necessity of follow-up specialized anesthesiological and post-operative care. In the 1990s, the Clinic of Paediatric Surgery, Orthopaedics and Traumatology at University Hospital Brno was one of the first in the Czech Republic to begin operating on children laparoscopically. The presented study informs about the development of these minimally invasive methods, the frequency of their use, and the spectrum of patients at the pediatric surgery facility where laparoscopy in children has been systematically developed over many years.

Methods:
Retrospective analysis of children operated upon laparoscopically at the clinic of Paediatric surgery, Orthopaedics and Traumatology of University Hospital Brno over the five-year period from 1 January 2012 to 31 December 2016. A list of surgical procedures was prepared which was then first divided into procedures specific exclusively for children and those common to adult patients’ surgery. Separately, an overview was prepared of operated patients under 50 kg, which was the boundary criterion defined by the authors for laparoscopy in children as opposed to adults. For all procedures, the frequency of the completed cases performed laparoscopically was precisely ascertained. The source for this data was the hospital system and surgical documentation.

Results:
In the evaluated period, a total of 995 laparoscopic procedures were performed, more than half of which (56.8%) were in patients under 50 kg. The majority of those were procedures performed also in adults. The group of surgical operations exclusively specific to children was characterized by low frequencies of the individual procedures.

Conclusion:
The presented analysis confirms that laparoscopy in children is based on standard procedures common to surgery on adults. These procedures are adopted the most quickly, and they can be disseminated across a large group of surgeons who are then able to perform these routinely on child patients. Surgical procedures exclusively specific for children, on the other hand, are performed less frequently, their adoption is slower, and laparoscopic approach is less common. Therefore, laparoscopy specific to children needs to be performed on a long-term basis, systematically, and within a small group of surgeons. Otherwise, it is better not to perform it at all.

Key words:
laparoscopy – child − frequency


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Laparoskopie u malých dětí se rozvíjela až po osvojení a prověření základních principů u dospělých pacientů a je většinou soustřeďována na specializovaná pracoviště vzhledem k možným komplikacím a nutnosti navázání na specializovanou anesteziologickou a pooperační péči. Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno začala operovat děti laparoskopicky jako jedna z prvních v České republice již v 90. letech. Předkládaná práce informuje o vývoji této miniinvazivní metody a o četnosti a spektru pacientů na pracovišti dětské chirurgie, kde je laparoskopie u dětí dlouhodobě a systematicky rozvíjena.

Metoda:
Retrospektivní analýza laparoskopicky operovaných dětí na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno za pětileté období (1. 1. 2012 – 31. 12. 2016). Byl sestaven seznam operačních výkonů, který byl nejprve rozdělen na výkony specifické výhradně pro dětský věk a na výkony společné s chirurgií dospělých pacientů. Samostatně byl potom sestaven přehled operovaných pacientů do 50 kg, což autoři stanovili jako hraniční kritérium mezi laparoskopií dětí a dospělých. U všech výkonů byla přesně dohledána četnost provedených, laparoskopicky dokončených případů. Zdrojem dat byl nemocniční systém a operační dokumentace.

Výsledky:
Ve sledovaném období bylo dokončeno celkem 995 laparoskopických výkonů, z toho více než polovina (56,8 %) u pacientů do 50 kg. Nadpoloviční většinu představovaly výkony společné s chirurgií dospělého věku. Skupina operací specifických výhradně pro dětský věk byla charakterizována nízkými četnostmi u jednotlivých výkonů.

Závěr:
Předložená analýza potvrzuje skutečnost, že laparoskopie u dětí vychází ze standardních výkonů společných s chirurgií dospělých pacientů. Tyto výkony jsou nejrychleji osvojeny a je možné je rozšířit mezi velkou skupinu operatérů, kteří jsou pak schopni tyto výkony i rutinně provádět u dětských pacientů. Operační výkony specifické výhradně pro dětský věk jsou naopak méně četné, osvojení je pomalejší a laparoskopicky jsou operovány poměrně méně. Specifickou dětskou laparoskopii je proto nutné provádět buď dlouhodobě, systematicky a v menší skupině operatérů, nebo je lepší neprovádět ji vůbec.

Klíčová slova:
laparoskopie – dítě − četnost

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články