Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

KARCINOM PRSU U SENIOREK NAD 70 LET

Autoři: J. Gatěk1, V. Petrů1, P. Kosáč1, J. Šťastný1, M. Ratajský1, J. Duben1, B. Dudešek1, M. Zábojníková2, D. Vrána3

Autoři - působiště: 1Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, 3Onkologická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc

Článek: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 1, s. 11-16.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 36x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Breast cancer in elderly patients over 70 years of age

Introduction:
Breast carcinoma is the most frequent cancer in women. One third of breast cancer patients are older than 70 years and this proportion of senior patients is going to increase. Therapy must be multidisciplinary, combining the principles of cancer treatment with therapy of aging-associated diseases.

Method:
Our retrospective study assessed surgical and adjuvant therapy in female patients with breast carcinoma aged 70 years and older operated on from 1 January 2013 to 1 January 2016 at the Atlas Hospital in Zlin. 637 surgical procedures for breast carcinoma were carried out in the above period, and 239 of these patients were 70 years old or older. This subgroup represents 37.5% of all women undergoing breast surgery. A total of 66 patients (10.4%) were 80 or older.

Results:
Patients were divided into two subgroups: 70−79 years of age and 80 years of age or older. In the 70–79 subgroup, 123 (71%) breast saving surgeries, 113 (64.5%) sentinel lymph node biopsies (SLNB) and 49 (18%) axillary dissections were performed. In adjuvant therapy, a combination of radiotherapy and hormonal therapy dominated (83×) and hormonal therapy alone was administered 20×. Combinations with chemotherapy and targeted treatment were used in a minority of the cases. In the subgroup of patients older than 80 years, more mastectomies (32, accounting for 48.5%) were performed. SLNB was performed 30x (45.5%) and axillary dissection 30x (45.5%). Hormonal therapy (31x) and radiotherapy in combination with hormonal therapy (19x) were most frequently used as adjuvant therapy.

Conclusions:
Our results suggest a clear trend towards more common hormonal treatment, less chemotherapy and radiotherapy indications and more frequent mastectomy among patients aged 80 or older.

Key words:
breast carcinoma – seniors – multidisciplinary therapy


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Karcinom prsu je nejčastějším maligním onemocněním u žen. Třetina žen s karcinomem prsu je starších než 70 roků a jejich podíl se bude dále zvyšovat. Terapie vyžaduje komplexní přístup, který spojuje onkologické zásady léčby s léčbou průvodních chorob vyššího věku.

Metoda:
V retrospektivní studii jsme hodnotili rozsah chirurgické a následné adjuvantní léčby u pacientek s karcinomem prsu s věkem 70 let a výše, které byly operovány v Nemocnici Atlas od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2016. V uvedeném období bylo provedeno 637 výkonů pro karcinom prsu, z toho 239 u starších 70 let, což představuje 37,5 % všech operovaných žen. Celkem 66 pacientek (10,4 %) mělo více než 80 let.

Výsledky:
Pacientky byly sledovány samostatně ve dvou skupinách 70−79 let a 80 let a více. Ve skupině 70−79 let bylo provedeno 123 (71 %) konzervativních výkonů na prsu, 113 (65 %) biopsií sentinelové uzliny (SLNB) a 49 (18 %) disekcí axily. V adjuvantní terapii dominovala kombinace radioterapie a hormonální terapie 83x (48 %) a 20x (12 %) samostatná hormonální terapie. Minoritní zastoupení měly kombinace s chemoterapií a cílenou léčbou. Ve skupině nad 80 let bylo provedeno více mastektomií 32 (49%), SLNB 30x (46 %) a disekce axily 30x (45 %). V adjuvantní terapii převažovala samostatná hormonální terapie 31x (47 %) a radioterapie ve spojení s hormonální terapií 19x (29 %).

Závěr:
Z našeho souboru je zřejmý trend k většímu podílu pacientek léčených samostatnou hormonální léčbou, ústupu od indikací chemoterapie a adjuvantní radioterapie. Současně u pacientek starších 80 let je stále zřetelný trend k častější indikaci mastektomie.

Klíčová slova:
karcinom prsu – senioři – multidisciplinární terapie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články