Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PRESKRIPČNÍ A INDIKAČNÍ OMEZENÍ NA LÉKY V ČR

Autoři: Prokeš Michal

Autoři - působiště: Infopharm a. s.

Článek: Reviz. posud. Lék., 16, 2013, č. 1, s. 34-39
Kategorie: Přehledové články
Počet zobrazení článku: 883x

Specializace: posudkové lékařství pracovní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Prescription and indication cost-containment in the Czech Republic

Many cost-containment measures are enforcedin the Czech Republic to lower health care spending, among them is the provision that certain drugs are reimbursed only if they are prescribed by specialist or when prescribed to patient with certain health conditions, e. g. high blood cholesterol. In the last eight years the number of drugs with such restrictions rose more than twofold. Two cases of „cost-saving” bureaucratic measures which would bring costs increase instead were presented, and the genesis of one completely useless measure was described. In EU at least six countries define medical conditions for reimbursement (e. g. Sweden), but only in Austria and Netherlands the specialists are vaguely mentioned, and, unlike in CR, such measures are enforced only for highly specialized medicines such as biologics and new anticancer drugs. SWOT analysis for such measures is performed and more rational approach for cost-containment measures is recommended.

Keyword:
cost-containment measures in public health service – regulation of prescription drug costs


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V České republice je uplatňována řada regulačních opatření snižujících náklady na zdravotní péči, mezi jinými též opatření, že některé léky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jen pokud budou předepsány určitými specialisty nebo pouze u pacientů s určitým zdravotním stavem, např. zvýšením cholesterolu v krvi. Za posledních osm let vzrostl počet léčivých přípravků, které jsou takto omezeny, na více než dvojnásobek. Byly prezentovány dva případy byrokratických omezení, která by místo úspor přinesla zvýšení nákladů, a byla popsána geneze jednoho zcela zbytečného opatření. V EU nejméně šest zemí omezuje preskripci léků na diagnózu (např. Švédsko), omezení na odbornost však bylo zjištěno pouze v Rakousku a Nizozemí, a to dosti neurčitým způsobem. Na rozdíl od ČR bývají takto omezeny pouze vysoce specializované léky, jako např. biologické léky a nová onkologika. Je provedena SWOT analýza takových opatření a je doporučeno, aby šetřící opatření byla zaváděna až po provedení řádné rozvahy.

Klíčová slova:
zadržování nákladů na zdravotnictví – regulace nákladůna léky

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články