Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

AKTUÁLNÍ ZKUŠENOSTI Z POVOLOVACÍ ČINNOSTI V PNEUMOLOGII

Autoři: Krynská J.

Autoři - působiště: Ústředí VZP ČR, Praha

Článek: Reviz. posud. Lék., 20, 2017, č. 1, s. 10-14
Kategorie: Původní práce, souhrnná sdělení, kazuistiky
Počet zobrazení článku: 33x

Specializace: posudkové lékařství pracovní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Recent experience from permission activity in pneumology

New therapeutic procedures with the use of highly innovative drugs represent not only improvement of quality and duration of life, but also a significant increase of economic cost per individual policy holders. A good collaboration of the physician and health insurance companies is therefore desirable for sell considered indication of therapy to prevent tension between the individual subjects and consequently iatrogenic injury of the patient. At the same time it is necessary to cultivate the system of reimbursement regulations and to create healthy legal environment for decision making on both sides.

Keywords:
idiopathic pulmonary fibrosis – payment of antifibrotic therapy – asthma – difficult to solve – biological therapy – relationship ethics


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Nové léčebné postupy s použitím vysoce inovativních léků znamenají nejen zlepšení kvality a délky života, ale také podstatné zvýšení ekonomických nákladů na jednotlivé pojištěnce. Je žádoucí dobrá spolupráce lékařů a zdravotních pojišťoven, aby tato léčba byla indikována uváženě a nedocházelo k vytváření napětí mezi jednotlivými subjekty a tím i iatrogenizaci klienta. Současně je nutno trvale kultivovat systém úhradových pravidel a vytvářet zdravé právní prostředí k rozhodování na obou stranách.

Klíčová slova:
idiopatická plicní fibróza – úhrada antifibrotické léčby – obtížně léčitelné astma – léčba biologická – etika vztahů

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články