Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ADAPTACE VE STÁŘÍ VE VZTAHU KE ZDRAVOTNÍMU STAVU A STUPNI ZÁVISLOSTI A ETICKÉ HODNOTY PŘI POSUZOVÁNÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

Autoři: Čeledová L.1, Ptáček R.2, Čevela R.1, Ptáčková H.2

Autoři - působiště: 1Ústav sociálního a posudkového lékařství, UK LF Plzeň, 2Psychiatrická klinika, UK 1. LF a VFN Praha

Článek: Reviz. posud. Lék., 20, 2017, č. 2, s. 51-59
Kategorie: Původní práce, souhrnná sdělení, kazuistiky
Počet zobrazení článku: 52x

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
uzamčeno uzamčeno

Adaptation in the old age in relation to health state and a degree of dependence and ethical values in the evaluation of the degree of dependence

The article reports the project "Adaptation in old age in relation to health status and degree of dependency and ethical values when assessing the degree of dependence". The object of the project is to analyze psychosocial adaptation mechanisms in the elderly, especially with regard to health status and degree of dependence, to propose further strategies in elderly care, in connection with the possibilities of their psychosocial adaptation and social integration and assessment of the degree of dependence, to create a methodology and procedures for assessing psychosocial adaptation of seniors with a degree of dependence, analyze and set ethical principles and communication approaches in assessing the degree of dependence. The project is a unique one in the Czech Republic in the topic as well as in the complexity. Some of the conclusions and suggestions for methodological recommendations resulting from the project have already been implemented in the practice of Medical Assessment Services by updating existing methodologies.

Keywords:
Medical Assessment Service – psychosocial adaptation – degree of dependence


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Článek vychází ze závěrečné zprávy projektu „Adaptace ve stáří ve vztahu ke zdravotnímu stavu a stupni závislosti a etické hodnoty při posuzování stupně závislosti“. Předmětem realizovaného projektu je analýza mechanismů psychosociální adaptace u seniorů, a to zvláště s ohledem na zdravotní stav a stupeň závislosti, návrh další strategie v oblasti péče o seniory, v souvislosti s možnostmi jejich psychosociální adaptace a sociální integrace a posuzováním stupně závislosti, tvorba metodiky a postupů hodnocení psychosociální adaptace seniorů se stupněm závislosti, analýza a stanovení zásad etických a komunikačních přístupů při posuzování stupně závislosti v souladu se zjištěním adaptace ve stáří ve vztahu ke zdravotnímu stavu a stupni závislosti. Projekt je ve svém komplexu a rozsahu v ČR ojedinělý. Některé závěry a návrhy na metodická doporučení vyplývající z projektu byly již implementovány do praxe posudkové služby prostřednictvím aktualizace stávajících metodik.

Klíčová slova:
lékařská posudková služba – psychosociální adaptace – stupeň závislosti

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články