Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VYŠETŘENÍ FEMOROPATELÁRNÍHO KLOUBU MAGNETICKOU REZONANCÍ A CÍLENÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ POSTUPY PŘI LÉČBĚ RETROPATELÁRNÍ BOLESTI

Autoři: Pauček B.1,2, Smékal D.2

Autoři - působiště: 1Pracoviště magnetické rezonance Medihope, DC Olomouc, vedoucí prim. MUDr. B. Pauček, Ph. D., 2Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, vedoucí prof. MUDr. J. Opavský, CSc.

Článek: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 3, pp. 131-142.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 227x

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
uzamčeno uzamčeno

Examination of the Patellofemoral Joint with Magnetic Resonance and Targeted Physiotherapy Procedures in Treatments of Retropatellar Pain

Aim:
To characterize and describe the morphological image of the most common causes of painful retropatellar conditions and indicate the recommended physiotherapy.

Methods:
We documented the most frequent nosological units of FP joint impairments in a group of patients examined in the Medihope magnetic resonance center of the Military Hospital in Olomouc. The patients were examined with MRI Signa HDxT 1.5 T (GE Healthcare, Milwaukee, USA) using an HD 1.5T knee coil in the standard protocol for the examination of the knee joint, with a special emphasis on axial and sagittal sequence to display the patellofemoral joint. In this review, the authors present MR findings of the most common causes of painful conditions of the ventral compartment of the knee joint, which are dysplasia of the patella with incongruence of the articular surfaces of the patellofemoral joint, symptoms of primary or secondary arthritis, a complex of changes in the chondromalacia patellae and functional changes in the lateral patella compression syndrome.

Conclusion:
The cause of retro patellar pain of the knee joint may be incongruence of the patellar articular surfaces of the patella and the surfaces of the femoral sulcus, chondropathy of the patellofemoral joint as a result of trauma, instability or overloading the joint. Magnetic resonance imaging is a valuable imaging method for the morphological differentiation of painful conditions of the ventral compartment of the knee. In the therapy of painful conditions of the patellofemoral joint, targeted physiotherapeutic procedures are applied. Physiotherapy has not only symptomatic effects in pain relief, but also specific effects on the muscle and joint structures, which allows the normalization of their condition.

Keywords:
dysplasia of the patella, physiotherapy, chondropathy, magnetic resonance imaging, retropatellar pain


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Charakterizovat a popsat morfologický obraz nejčastějších příčin retropatelárních bolestivých stavů a uvést doporučené fyzioterapeutické postupy.

Metodika:
Nejčastější nozologické jednotky postižení FP kloubu jsme dokumentovali na souboru pacientů vyšetřených na pracovišti magnetické rezonance Medihope, DC Olomouc. Pacienti byli vyšetřeni magnetickou rezonancí Signa HDxT 1,5 T (GE Healthcare, Milwaukee, USA) s použitím cívky HD 1,5T knee coil ve standardním protokolu vyšetření kolenního kloubu se zvláštním důrazem na axiální a sagitální sekvenci k zobrazení femoropatelárního kloubu. V přehledném sdělení prezentujeme MR nálezy nejčastějších příčin bolestivých stavů ventrálního kompartmentu kolenního kloubu, kterými jsou dysplazie pately s inkongruencí artikulačních ploch femoropatelárního kloubu, projevy primární nebo sekundární artrózy, komplex změn při chondropatiích pately a funkční změny u laterálního kompresivního syndromu pately.

Závěr:
Příčinou retropatelární bolestivosti kolenního kloubu může být inkongruence patelárních artikulačních ploch a ploch femorálního sulku, dále chondropatie femoropatelárního kloubu v důsledku traumat, instability nebo přetížení kloubu. Magnetická rezonance je přínosnou zobrazovací metodou k morfologické diferenciaci bolestivých stavů ventrálního kompartmentu kolenního kloubu. Při terapii bolestivých stavů femoropatelárního kloubu se uplatňují cílené fyzioterapeutické postupy. Fyzioterapie působí nejen symptomaticky v rámci tlumení bolesti, ale působí i cíleně na svalové a kloubní struktury, čímž umožní normalizaci stavu.

Klíčová slova:
dysplazie patelly, fyzioterapie, chondropatie, magnetická rezonance, retropatelární bolest

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 6x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články