Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SCREENING POHYBOVÉHO SYSTÉMU ŠKOLNÍCH DĚTÍ (7 AŽ 12 LET) V PRAZE

Autoři: Nováková T.1, Hiršová P.1, Lopot F.2, Pavlů D.1, Lorencová K.1

Autoři - působiště: 1Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha, vedoucí katedry doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc., 2Katedra anatomie a biomechaniky, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha

Článek: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 4, pp. 234-242.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 138x

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
uzamčeno uzamčeno

The Screening of Musculoskeletal System of School Age Children (7 and 12 years) in Prague

Background:
The main aim of the study was to assess musculoskeletal system and to compare the selected clinical symptoms of insufficiency in locomotor system with obesity or overweight among the subjects.

Methods:
The research was processed in all elementary schools located in one Prague district. In total participated 854 children (7 and 12 years old). The common and accessible physiotherapy methods were used to assess musculoskeletal system of children.

Results:
Constitutional hypermobility was identified more in younger girls, overweight or obesity more in older girls. Results of the Véle test revealed better stability performance of girls than boys. The functional flat foot has a negative effect in Véle test, contrarily children with constitutional hypermobility reached better results in this test than children with a normal or limited range of motion. The negative influence of obesity or overweight on flat foot or constitutional hypermobility could not be statistically proven.

Conclusion:
The limited range of motion (caused mainly by shorten muscles) and flat foot have negative impact to the stability of standing in the Véle test in the younger school age. The conclusions were the basis of recommendations for physical education and primary school teachers to the preventive program (specific muscle groups stretching and stability exercises).

KEYWORDS:
locomotor system, flatfoot, overweight, obesity, hypermobility, stability, Véle test


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Hlavním cílem byl screening muskuloskeletálního systému skupiny dětí mladšího školního věku se zaměřením na celkovou stabilitu, výskyt plochonoží a konstituční hypermobilitu. Dalším cílem bylo srovnání vybraných klinických znaků nedostatečnosti pohybového aparátu s výskytem obezity a nadváhy ve výzkumné skupině.

Metody:
Screening probíhal na všech základních školách jedné pražské části. Celkově se vyšetření zúčastnilo 854 dětí (7 až 12 let). Běžně používanými fyzioterapeutickými metodami bylo provedeno vyšetření pohybového systému dětí.

Výsledky:
Konstituční hypermobilita byla vyšetřena nejvíce u mladších dívek a nadváha či obezita u skupiny starších dívek. Výsledky Véleho testu odhalily lepší stabilitu stoje u dívek než u chlapců. Negativní vliv funkčního plochonoží na výsledky Véleho testu se podařilo statisticky potvrdit, naopak děti s konstituční hypermobilitou dosahovaly v tomto testu lepších výsledků než děti s běžným nebo omezeným rozsahem pohybu. Negativní vliv obezity nebo nadváhy na plochonoží či konstituční hypermobilitu nebylo možné statisticky prokázat.

Závěr:
V mladším školním věku nejvíce ovlivňuje stabilitu stoje v testu dle Véleho plochonoží a omezený rozsah kloubní pohyblivosti způsobený zejména zkrácením některých svalových skupin. Následně byl připraven seminář s instruktáží strečinku specifických svalových skupin, senzomotorických cvičení a komplexními doporučeními pro učitele prvního stupně a tělesné výchovy.

Klíčová slova:
muskuloskeletální systém, plochonoží, nadváha, obezita, hypermobilita, stabilita, test dle Véleho

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 5x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články