Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Zvýšené riziko onemocnění herpes zoster můžou mít i pacienti se srdečním selháním

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 18.3.2015

Zvýšené riziko onemocnění herpes zoster můžou mít i pacienti se srdečním selháním

Hypotézu souvislosti mezi srdečním selháním a výskytem infekce herpes zoster testovali odborníci na Tchaj-wanu v populační kohortové studii zahrnující přes 18 000 osob. Výsledky ukázaly, že pacienti se srdečním selháním mají během prvního roku po stanovení diagnózy více než dvojnásobné riziko onemocnění herpes zoster v porovnání s kontrolní kohortou. Toto riziko je navíc vyšší u mužů než u žen.

Do studie bylo zahrnuto 4 785 pacientů, u nichž bylo v letech 2001–2009 diagnostikováno srdeční selhání, a ke každému pacientovi byly jako kontrola přiřazeny tři osoby odpovídajícího věku a pohlaví bez této diagnózy (n = 14 533). Údaje pocházely z tchajwanské národní populační databáze. U všech zařazených byl zjištěn výskyt onemocnění herpes zoster během 1 roku po zařazení do kohorty.

K rozvoji onemocnění herpes zoster došlo v tomto období u 211 pacientů se srdečním selháním a u 128 kontrolních osob. Coxova regresní analýza proporce rizik ukázala upravený poměr rizik (aHR) výskytu herpes zoster u pacientů se srdečním selháním 2,07 v porovnání s kontrolní skupinou (95% interval spolehlivosti 1,54–2,78, p < 0,001). U pacientů mužského pohlaví byl tento poměr ještě vyšší (aHR = 2,30, 95% CI 1,51–3,50, p < 0,001).

Autoři uzavřeli tuto studii, publikovanou v lednu 2015, konstatováním, že pacienti se srdečním selháním můžou mít zvýšené riziko infekce herpes zoster. Další studie by měly zhodnotit nákladovou efektivitu očkování pacientů se srdečním selháním proti této infekci.

(zza)

Zdroj: Wu P. H., Lin Y. T., Lin C. Y., et al. A nationwide population-based cohort study to identify the correlation between heart failure and the subsequent risk of herpes zoster. BMC Infect Dis. 2015 Jan 16; 15 (1): 17. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Onemocnění spojená se zvýšeným rizikem herpes zoster

Britská studie publikovaná v květnu 2014 zahrnující téměř 145 000 osob s herpes zoster ukázala stavy, které zvyšují riziko tohoto onemocnění: revmatoidní artritida, neinfekční záněty střev, CHOPN, astma, chronické onemocnění ledvin a deprese.

Sociální důsledky prodělaného herpesu zoster a postherpetické neuralgie

Recentně publikovaný článek hodnotil důsledky prodělání pásového oparu a s ním spojených komplikací u dospělých pacientů z hlediska nejenom samotného pacienta, ale také pečovatelů – zejména jeho nejbližších osob.

U pětiny pacientů starších 50 let přetrvává bolest související s herpes zoster nejméně 3 měsíce

Italská studie provedená u 108 praktických lékařů ukázala, že onemocnění herpes zoster je u 90 % pacientů starších 50 let provázeno bolestí, která ve 20 % přetrvává 3 měsíce a v 9 % 6 měsíců i při užívání doporučené antivirové léčby. Onemocnění je provázeno snížením kvality života, které bylo výraznější u pacientů s bolestí.Všechny novinky