Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

U pětiny pacientů starších 50 let přetrvává bolest související s herpes zoster nejméně 3 měsíce

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 9.2.2015

U pětiny pacientů starších 50 let přetrvává bolest související s herpes zoster nejméně 3 měsíce

Italská studie provedená u 108 praktických lékařů ukázala, že onemocnění herpes zoster je u 90 % pacientů starších 50 let provázeno bolestí, která ve 20 % přetrvává 3 měsíce a v 9 % 6 měsíců i při užívání doporučené antivirové léčby. Onemocnění je provázeno snížením kvality života, které bylo výraznější u pacientů s bolestí.

Nejčastější komplikací onemocnění herpes zoster je postherpetická neuralgie. Cílem předkládané longitudinální prospektivní studie bylo určit podíl imunokompetentních pacientů nad 50 let, u nichž je toto onemocnění provázeno bolestí, a dobu přetrvávání této bolesti v průběhu 6 měsíců. Přítomnost bolesti byla hodnocena podle přímé otázky položené pacientům a podle vizuální analogové škály bolesti (VAS) hodnotící nejhorší bolest prodělanou v posledních 2 týdnech. Za bolest bylo považováno skóre ≥ 3. Pokud bolest přetrvávala 3 měsíce a déle, byla hodnocena jako postherpetická neuralgie. Dále byla hodnocena kvalita života pomocí dotazníku SF-12 (12položková krátká forma dotazníku Health Survey).

Ze 413 zařazených pacientů uvádělo 370 (89,6 %) bolest související s herpes zoster v době diagnózy. I přes užívání antivirové léčby u řady pacientů tato bolest přetrvávala – po 3 měsících u 20,6 % pacientů a po 6 měsících u 9,2 % pacientů. Skóre kvality života bylo u zařazených pacientů nižší než u zdravých italských osob odpovídajícího věku a u pacientů s bolestí bylo ještě více sníženo.

Tyto výsledky zdůrazňují zátěž, jakou představuje herpes zoster a související bolest u populace nad 50 let. Lze je použít také jako epidemiologické údaje pro zhodnocení vlivu očkování proti herpes zoster v Itálii.

(zza)

Zdroj: Bricout H., Perinetti E., Marchettini P., et al. Burden of herpes zoster-associated chronic pain in Italian patients aged 50 years and over (2009–2010): a GP-based prospective cohort study. BMC Infect Dis. 2014 Dec 6; 14 (1): 637. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Postherpetická neuralgie je častou příčinou chronické bolesti zejména u pacientů nad 70 let

Téměř 11 % pacientů starších 70 let, kteří navštívili centra pro léčbu chronické bolesti ve Francii, mělo postherpetickou neuralgii. Postherpetická neuralgie (PHN) byla spojena s vysokým skóre bolesti, omezením funkceschopnosti a s depresí či úzkostí. Byla důvodem podávání analgetik, antiepileptik a antidepresiv, která je nutno u starších pacientů předepisovat s opatrností.

Faktory a průvodní choroby spojené s vyšší incidencí herpes zoster

Větší riziko infekce herpes zoster hrozí podle španělské populační studie u osob vyššího věku, s nižším socioekonomickým stavem, imunodeficiencí a průvodními chorobami zahrnujícími astma, diabetes mellitus, ischemickou chorobu srdeční, další kardiovaskulární onemocnění a zhoubné nádory. Tyto údaje jsou zásadní pro posouzení epidemiologie herpes zoster, vytvoření cílených programů očkování dospělých a monitorování jejich účinnosti.

Zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster

Předkládaná práce retrospektivně hodnotila zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster. Podle jejích výsledků se objevuje častěji u starších pacientů a u žen. Tyto skupiny obyvatel se tak stávají vhodnými kandidáty pro očkování proti němu.Všechny novinky