Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Proočkovanost dospělých je kromě očkování proti chřipce v USA nedostatečná

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 26.5.2015

Proočkovanost dospělých je kromě očkování proti chřipce v USA nedostatečná

Výsledky amerického průzkumu, které ukazují na nedostatečnou proočkovanost dospělé populace rutinně doporučovanými vakcínami, lze do jisté míry extrapolovat i na populaci českou. Protože se pacienti často rozhodují na základě doporučení zdravotníků, ti by s nimi měli o možnostech očkování opakovaně hovořit.

Během života jsou rutinně doporučována očkování proti různým preventabilním onemocněním a jejich následkům. V USA byl v říjnu 2014 schválen poradním sborem pro imunizační postupy (the Advisory Committee on Immunization Practices; ACIP) očkovací kalendář pro dospělé platný pro rok 2015. Kromě očkování proti chřipce, které je doporučováno každoročně všem dospělým, jsou ostatní očkování cílená na specifické skupiny populace v závislosti na věku, celkovém zdravotním stavu, rizikových faktorech, zaměstnání, cestování apod. Podle výsledků nedávného průzkumu, které zveřejnila americká agentura pro kontrolu a prevenci onemocnění (Centers for Disease Control and Prevention; CDC), je však v populaci dospělých Američanů proočkovanost stále nízká.

National Health Interview Survey (NHIS) provedený v roce 2013 sbíral informace o zdraví a zdravotní péči civilních Američanů ve věku ≥ 19 let na celonárodně reprezentativních vzorcích. Vážená data pak byla použita pro vytvoření odhadů o národním vakcinačním pokrytí. Vydaná zpráva se zaměřila především na informace o proočkovanosti vakcínou proti pneumokokům, tetanu v kombinaci se záškrtem (Td) nebo tetanu, záškrtu a černému kašli (Tdap), hepatitidě A, hepatitidě B, pásovému oparu a humánnímu papilomaviru (HPV) v závislosti na věku, rase/etnicitě a indikaci k vakcinaci.

Oproti roku 2012 se u dospělých Američanů mírně zvýšila proočkovaost proti Tdap (nárůst o 2,9 procentního bodu na 17,2 %), u osob ≥ 60 let proti pásovému oparu (o 4,1 procentního bodu na 24,2 %) a u mužů ve věku 19–26 let proti HPV (nárůst o 3,6 procentního bodu na 5,9 %). V případě ostatních vakcín se v populaci dospělých Američanů proočkovanost meziročně nezlepšila. Již dříve patrné rozdíly v proočkovanosti americké populace v závislosti na rase/etnicitě v případě všech šesti vakcín přetrvávají a v roce 2013 se dokonce ještě zvýšily pro očkování proti Tdap a pásovému oparu.

Protože se dospělí pacienti při rozhodování o vakcinaci spoléhají především na doporučení zdravotníků, je pro požadované zvýšení proočkovanosti populace třeba, aby s nimi tito o možnostech a individuální potřebě konkrétního očkování hovořili. A to ideálně při každém klinickém setkání a se zaměřením na rasové/etnické menšiny. Vhodná je také veřejná podpora vakcinace nebo zlepšování její dostupnosti a omezování administrativních či finančních bariér očkování.

(the)

Zdroj: Williams W. W. et al. Vaccination Coverage Among Adults, Excluding Influenza Vaccination – United States, 2013; Centre for Disease Control and Prevention; February 6, 2015 / 64 (04); 95–102.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Očkování proti VZV – doporučení odborníků zabývajících se chronickou bolestí

Kanadská společnost zabývající se bolestí publikovala národní doporučení týkající se užívání vakcíny proti Varicella zoster viru (VZV). Očkování proti VZV je účinnou prevencí pásového oparu a zejména postherpetické neuropatie (PHN).

Reaktivace herpes zoster u 6 pacientů po transplantaci se smrtelnými následky u 2 z nich  

Srbští autoři popisují sérii případů onemocnění herpes zoster při imunosupresivní léčbě po transplantaci ledvin na jediném pracovišti v roce 2012. Z 31 transplantovaných pacientů došlo k reaktivaci herpes zoster v 19,3 % případů (6 pacientů). Třetina případů (2 pacienti) s viscerálním postižením (pneumonie, encefalitida) skončila i přes plné dávky protivirové léčby smrtí.

S rostoucím věkem stoupá riziko komplikací onemocnění herpes zoster

Retrospektivní analýza dat 7 milionů pojištěnců v Německu z let 2006–2009 ukázala roční incidenci herpes zoster 5,3–5,5/1000 osob. Rostoucí výskyt komplikací s věkem, zejména postherpetické neuralgie, poukazuje na to, že očkování proti herpes zoster by mělo znamenat přínos zejména u starší populace.Všechny novinky