Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Faktory a průvodní choroby spojené s vyšší incidencí herpes zoster

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 1.12.2014

Faktory a průvodní choroby spojené s vyšší incidencí herpes zoster

Větší riziko infekce herpes zoster hrozí podle španělské populační studie u osob vyššího věku, s nižším socioekonomickým stavem, imunodeficiencí a průvodními chorobami zahrnujícími astma, diabetes mellitus, ischemickou chorobu srdeční, další kardiovaskulární onemocnění a zhoubné nádory. Tyto údaje jsou zásadní pro posouzení epidemiologie herpes zoster, vytvoření cílených programů očkování dospělých a monitorování jejich účinnosti.

Tato zjištění přinesla studie publikovaná v letošním roce v časopise Human Vaccination and Immunotherapy. Jejím cílem bylo analyzovat souvislost mezi sociodemografickými charakteristikami a výskytem průvodních chorob a incidencí herpes zoster. Údaje pro analýzu byly získány z elektronických zdravotních záznamů z primární péče u populace zahrnuté ve veřejném zdravotním systému (Autonomous Community of Madrid) ve Španělsku. Týkají se dospělé populace čítající 5 244 402 osob a období 1. 10. 2009 až 31. 12. 2012.

Zjištěno bylo 81 541 nových případů herpes zoster, z toho 61,7 % případů tvořily ženy a 46,5 % pacienti nad 60 let. Incidence činila 4,11/1000 osoboroků u mužů a 5,95/1000 osoboroků u žen. Výskyt nových případů stoupal s věkem, byl vyšší u osob s nižším socioekonomickým stavem a imunodeficitem. Choroby, které byly po adjustaci spojeny s vyšší incidencí herpes zoster, zahrnovaly infekci HIV/AIDS, další imunodeficience, astma, diabetes mellitus, ischemickou chorobu srdeční a další kardiovaskulární choroby.

Kromě identifikace faktorů a průvodních chorob spojených s vyšší incidencí herpes zoster autoři ukázali, že pro podobné účely lze využít elektronické databáze. Znalost faktorů spojených s větším rizikem herpes zoster je důležitá pro plánování cílených programů očkování.

(zza)

Zdroj: Esteban-Vasallo M. D., Domínguez-Berjón M. F., Gil-Prieto R., et al. Sociodemographic characteristics and chronic medical conditions as risk factors for herpes zoster: a population-based study from primary care in Madrid (Spain). Hum Vaccin Immunother. 2014;10 (6): 1650–60; doi: 10.4161/hv.28620. Epub 2014 May 7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster

Předkládaná práce retrospektivně hodnotila zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster. Podle jejích výsledků se objevuje častěji u starších pacientů a u žen. Tyto skupiny obyvatel se tak stávají vhodnými kandidáty pro očkování proti němu.

Vakcína proti viru Varicella zoster jako prevence pásového oparu a postherpetické neuralgie

Je možné předcházet výskytu pásového oparu či komplikacím spojeným s tímto onemocněním?

Očkování proti herpes zoster a postherpetické neuralgii je nákladově efektivní

Systematický přehled publikovaných studií věnovaných nákladové efektivitě očkování proti herpes zoster a postherpetické neuralgii přinesl příznivé výsledky podporující tuto preventivní strategii.Všechny novinky