Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Substituce levothyroxinem a riziko fraktur u seniorů

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 1.9.2011

Substituce levothyroxinem a riziko fraktur u seniorů

Vyšší substituční dávky levothyroxinu u seniorů zvyšují riziko zlomenin. Tento závěr vyplývá z rozsáhlé kanadské studie, která zahrnula přes 213 tisíc nemocných léčených levothyroxinem ve věku nad 70 let.

Za střední dobu sledování 3,8 roku utrpělo alespoň jednu zlomeninu 10,4 % z nemocných. Ze statistické analýzy vyplynulo, že nemocní léčení levothyroxinem v současnosti měli téměř dvakrát vyšší riziko než nemocní, kteří byli tyreoidálními hormony léčeni v minulosti. Rovněž porovnání současných substitučních dávek přineslo zajímavé výsledky: nemocní léčení denní dávkou levothyroxinu přesahující 93 μg měli 3,45krát vyšší riziko zlomeniny než nemocní léčení dávkou pod 44 μg/den.

Autoři doporučují starším nemocným na substituční léčbě tyreoidálními hormony pravidelně kontrolovat TSH a vyvarovat se jeho suprimovaných hodnot.

Autor: MUDr. Eliška Potluková, Ph.D., 3. interní klinika VFN a 1. LF UK.

Zdroj: Leese G. BMJ. 2011; doi:10.1136/bmj.2238. Turner M. R. BMJ. 2011; doi:10.1136/bmj.d2238.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové americké směrnice pro léčbu tyreopatií v těhotenství

Americká tyreoidologická společnost (ATA, American Thyroid Association) v červenci 2011 vydala nové směrnice pro léčbu tyreopatií v těhotenství (Stagnaro-Green 2011). Oproti minulým doporučením nepřinesla změnu ohledně těhotenského screeningu tyreopatií, kdy opět doporučuje cílený screening vysoce rizikových žen. K plošnému screeningu všech těhotných, jak ho doporučuje Česká endokrinologická společnost, se vyjádřila tak, že ho nelze ani doporučit, ani zamítnout

Substituce selenem zlepšuje mírné formy endokrinní orbitopatie

Podle nové studie publikované v prestižním The New England Journal of Medicine představuje substituce selenem účinnou léčbu mírných forem endokrinní orbitopatie. Výsledky publikovala skupina The European Group of Graves’ Orbitopathy. Studie se zúčastnilo 159 nemocných s Gravesovou-Basedowovou tyreotoxikózou provázenou mírnou formou endokrinní orbitopatie.

Kognitivní funkce u subklinické hypotyreózy

Negativní vlivy rozvinuté hypotyreózy (především vrozené) na kognitivní funkce jsou dobře známé, otázka vlivu subklinické hypotyreózy (SCH) však zůstává nejasná. Dosavadní systematické přehledy literárních dat nenašly dostatek důkazů, aby mohla být doporučena léčba SCH s cílem zlepšit kognitivní funkce (Surks et al. 2004, Elfand 2004).Všechny novinky

Odborné centrum

 

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy