Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Subklinická hypotyreóza – léčit, či ne?

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 12.12.2013

Subklinická hypotyreóza – léčit, či ne?

Subklinická hypotyreóza (SCH) je definovaná elevací sérového TSH nad referenční rozmezí, zatímco cirkulující volný tyreoidální hormon zůstává v referenčních mezích. Jedná se o častý klinický problém s prevalencí v populaci mezi 2–10 %. Jen u části jedinců jsou současně přítomné i symptomy typické pro hypotyreózu. Logickým přístupem k mírnému postižení funkcí štítnice by tedy bylo podávání L-thyroxinu, nicméně indikace není jednoznačná. Některé randomizované studie ukázaly významné zlepšení únavy či některých dalších symptomů při podávání L-thyroxinu, jiné studie toto ale nepotvrdily.

Některé rozsáhlejší epidemiologické studie však ukázaly na spojení mezi subklinickou hypotyreózou a rizikem cévních příhod. Více studií ukázalo na pozitivní vliv L-thyroxinu na srdeční funkce u pacientů s SCH. L-thyroxin má příznivý vliv také na stav endoteliální dysfunkce. U řady jedinců trpících SCH bylo pozorováno snížení jednoho z markerů cévního rizika – cirkulujících endoteliálních progenitorových buněk, přičemž jiná studie ukázala, že léčba L-thyroxinem zvyšuje jejich počet téměř na hodnoty srovnatelné se zdravými jedinci. Randomizované kontrolní studie hodnotící dlouhodobý vliv na vaskulární postižení a mortalitu při podávání L-thyroxinu u SCH však chybějí.

Dokonce ani mezi odborníky neexistuje jednoznačný soulad v indikaci L-thyroxinu u SCH a dle některých průzkumů zaleží jejich rozhodnutí na řadě dalších faktorů. Jaký by tedy mohl být praktický přístup k takovýmto pacientům? Britští autoři v článku uveřejněném v roce 2012 v publikaci Thyroid International odpovídají následovně. Laboratorní hodnoty musí být potvrzeny opakovaně. Až 50 % případů izolovaně zvýšeného TSH se postupně znormalizuje. U většiny jedinců bude stav SCH charakterizován absencí doprovodných příznaků, a pokud budou přítomny, pak to nejčastěji bude únava či zhoršení některých mentálních funkcí. Okolnostmi, které podporují léčbu L-thyroxinem, jsou těhotenství či plánované otěhotnění, ultrazvukové známky přítomnosti strumy anebo hodnoty TSH nad 10,0 mU/l. Hodnoty TSH v rozmezí 5–10 mU/l jsou pak šedou zónou a léčba L-thyroxinem může být zvážena v situaci například přítomných symptomů hypotyreózy či při přítomnosti dalších rizikových cévních faktorů typu ischemické choroby srdeční, diabetu mellitu či dyslipidémie. V některých případech je smysluplné podat L-thyroxin na 3–4 měsíce a pozorovat vývoj možných symptomů. Při zlepšení symptomů je pak smysluplné podávat L-thyroxin dále s nastavením takové dávky, která vede k udržení sérové hladiny TSH v dolní polovině referenčního rozmezí.

Autoři konstatují, že i když neexistuje jasná evidence o efektu L-thyroxinu u SCH, v posledních letech se objevilo několik nových informací o cévních rizicích spojených s SCH a o bezpečnosti podávání L-thyroxinu obecně. Tyto informace by mohly pomoci klinikům v rozhodování o podání léčby u hypotyreózy, která nemá jasné klinické projevy.

(eza)

Zdroj: Pearce S. H. S., Razvi S. Practical approach to management of subclinical hypothyroidism. Thyroid International 1/2012 – publikováno na www.thyrolink.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 103x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Uzly štítné žlázy – kdy léčit chirurgicky?

Jedním z velmi palčivých témat praktických endokrinologů je otázka, zda má být přítomnost thyroidálního uzlu/uzlů či nález fokálních lézí na ultrazvuku dostatečným podkladem pro odeslání pacienta na chirurgii.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část druhá

Terapie spočívá v chirurgickém odstranění zdroje produkce kortizolu v nadledvině. V případě adenomů nadledviny jde o jedinou metodu léčby. Provádí se laparoskopicky a je v podstatě vždy kurativní. V případě adrenokortikálního karcinomu je situace složitější.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část první

V prvním čísle letošního vydání Diabetes, metabolismus a endokrinologie vycházejí doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu (Kršek 2013). Zde přinášíme stručný výtah z tohoto velice aktuálního článku.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy