Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Subklinická hypotyreóza – léčit, či ne?

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 12.12.2013

Subklinická hypotyreóza – léčit, či ne?

Subklinická hypotyreóza (SCH) je definovaná elevací sérového TSH nad referenční rozmezí, zatímco cirkulující volný tyreoidální hormon zůstává v referenčních mezích. Jedná se o častý klinický problém s prevalencí v populaci mezi 2–10 %. Jen u části jedinců jsou současně přítomné i symptomy typické pro hypotyreózu. Logickým přístupem k mírnému postižení funkcí štítnice by tedy bylo podávání L-thyroxinu, nicméně indikace není jednoznačná. Některé randomizované studie ukázaly významné zlepšení únavy či některých dalších symptomů při podávání L-thyroxinu, jiné studie toto ale nepotvrdily.

Některé rozsáhlejší epidemiologické studie však ukázaly na spojení mezi subklinickou hypotyreózou a rizikem cévních příhod. Více studií ukázalo na pozitivní vliv L-thyroxinu na srdeční funkce u pacientů s SCH. L-thyroxin má příznivý vliv také na stav endoteliální dysfunkce. U řady jedinců trpících SCH bylo pozorováno snížení jednoho z markerů cévního rizika – cirkulujících endoteliálních progenitorových buněk, přičemž jiná studie ukázala, že léčba L-thyroxinem zvyšuje jejich počet téměř na hodnoty srovnatelné se zdravými jedinci. Randomizované kontrolní studie hodnotící dlouhodobý vliv na vaskulární postižení a mortalitu při podávání L-thyroxinu u SCH však chybějí.

Dokonce ani mezi odborníky neexistuje jednoznačný soulad v indikaci L-thyroxinu u SCH a dle některých průzkumů zaleží jejich rozhodnutí na řadě dalších faktorů. Jaký by tedy mohl být praktický přístup k takovýmto pacientům? Britští autoři v článku uveřejněném v roce 2012 v publikaci Thyroid International odpovídají následovně. Laboratorní hodnoty musí být potvrzeny opakovaně. Až 50 % případů izolovaně zvýšeného TSH se postupně znormalizuje. U většiny jedinců bude stav SCH charakterizován absencí doprovodných příznaků, a pokud budou přítomny, pak to nejčastěji bude únava či zhoršení některých mentálních funkcí. Okolnostmi, které podporují léčbu L-thyroxinem, jsou těhotenství či plánované otěhotnění, ultrazvukové známky přítomnosti strumy anebo hodnoty TSH nad 10,0 mU/l. Hodnoty TSH v rozmezí 5–10 mU/l jsou pak šedou zónou a léčba L-thyroxinem může být zvážena v situaci například přítomných symptomů hypotyreózy či při přítomnosti dalších rizikových cévních faktorů typu ischemické choroby srdeční, diabetu mellitu či dyslipidémie. V některých případech je smysluplné podat L-thyroxin na 3–4 měsíce a pozorovat vývoj možných symptomů. Při zlepšení symptomů je pak smysluplné podávat L-thyroxin dále s nastavením takové dávky, která vede k udržení sérové hladiny TSH v dolní polovině referenčního rozmezí.

Autoři konstatují, že i když neexistuje jasná evidence o efektu L-thyroxinu u SCH, v posledních letech se objevilo několik nových informací o cévních rizicích spojených s SCH a o bezpečnosti podávání L-thyroxinu obecně. Tyto informace by mohly pomoci klinikům v rozhodování o podání léčby u hypotyreózy, která nemá jasné klinické projevy.

(eza)

Zdroj: Pearce S. H. S., Razvi S. Practical approach to management of subclinical hypothyroidism. Thyroid International 1/2012 – publikováno na www.thyrolink.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 102x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Uzly štítné žlázy – kdy léčit chirurgicky?

Jedním z velmi palčivých témat praktických endokrinologů je otázka, zda má být přítomnost thyroidálního uzlu/uzlů či nález fokálních lézí na ultrazvuku dostatečným podkladem pro odeslání pacienta na chirurgii.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část druhá

Terapie spočívá v chirurgickém odstranění zdroje produkce kortizolu v nadledvině. V případě adenomů nadledviny jde o jedinou metodu léčby. Provádí se laparoskopicky a je v podstatě vždy kurativní. V případě adrenokortikálního karcinomu je situace složitější.

Výtah z doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu : část první

V prvním čísle letošního vydání Diabetes, metabolismus a endokrinologie vycházejí doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu (Kršek 2013). Zde přinášíme stručný výtah z tohoto velice aktuálního článku.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy