Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Screening onemocnění štítné žlázy u asymptomatických dospělých – ano, či ne?

Specializace: endokrinologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 8.2.2017

Screening onemocnění štítné žlázy u asymptomatických dospělých – ano, či ne?

K určení klinického benefitu screeningu poruch štítné žlázy je nutný další výzkum. U asymptomatických a subklinických forem těchto poruch totiž výsledky dosavadních studií nepřinesly jednoznačné závěry a doporučení.

Subklinické poruchy funkce štítné žlázy a s nimi spojená rizika

Subklinickou formu poruch funkce štítné žlázy má odhadem 5 % žen a 3 % mužů, přibližně 0,5 % pacientů má nediagnostikovanou formu manifestní. Subklinické onemocnění je definováno jako TSH mimo referenční rozmezí při ještě normálních hladinách hormonů štítné žlázy (thyroxinu a trijodthyroninu), při manifestní nemoci je mimo referenční mez i thyroxin. Subklinická hypotyreóza je v některých studiích spojována se zvýšeným výskytem ischemické choroby srdeční a městnavým srdečním selháním. U subklinické hypertyreózy je zvýšená celková i kardiovaskulární mortalita, výskyt fibrilace síní a snížená kostní denzita.

Manifestní choroba štítné žlázy závisí na tíži a je spojena s variabilními negativními dopady na kardiovaskulární, muskuloskeletální a gastrointestinální systém. Screening onemocnění štítné žlázy by tak mohl odhalit nemocné, kteří by mohli mít užitek z léčby. Bohužel k datu provedení systematického přehledu dosud nebyla provedena žádná studie hodnotící benefit screeningu u asymptomatických dospělých (kromě skupiny těhotných žen). U subklinické hypotyreózy nebyl nalezen rozdíl v dopadu na kvalitu života, kognitivní funkce, krevní tlak nebo body mass index u léčené či neléčené skupiny.

Nejednoznačné výsledky studií

V jedné studii byl u léčené skupiny zjištěn nižší výskyt kardiovaskulárních příhod (4,2 vs. 6,6 %), celkové mortality (3,4 vs. 6,4 %) a nádorových onemocnění. Rozdíly byly patrné zejména u pacientů mladších 70 let, u starších osob tyto rozdíly nebyly významné. Uvedené zjištění je v souladu s poznatkem, že subklinická hypotyreóza u starších osob může mít i protektivní účinek.

Referenční meze pro TSH by měly být uváděny s ohledem na věk. Potenciálním benefitem léčby subklinické hypotyreózy by mohl být vliv na hladiny lipidů. Výsledky ze studií však byly často nevýznamné a s nejasným klinickým dopadem (rozdíl v celkovém cholesterolu byl menší o 0,7 až 0 mmol/l a LDL cholesterolu o 0,6 až 0,1 mmol/l). Rizika plynoucí z léčby často nebyla hodnocena a málokdy byla součástí hodnocených dat. Přitom až 40 % osob se subklinickou hypotyreózou může přejít zpět do eufunkce bez léčby. Zvážit riziko nadměrné substituce a rizik z ní vyplývajících je tedy na místě.

Nutnost individuálního přístupu

V případě subklinické hypertyreózy, která je častěji spojována s frakturami, jsou výsledky léčby rovněž rozporuplné. Přímé důkazy pro podporu/zavržení univerzálního screeningu asymptomatických dospělých (vyjma těhotných žen) tak v současné chvíli chybějí. Jistě lze screeningem zachytit subklinické formy onemocnění štítné žlázy nebo nediagnostikované manifestní poruchy. Zda to však přinese benefit, nebo naopak horší dopady na nemocné samotné, není zřejmé a na odpovědi si budeme muset počkat. Současné případy je nutno hodnotit individuálně včetně preskripce substituční léčby.

(gaf)

Zdroj: Bruin Rugge J. et al. Screening and treatment of thyroid dysfunction: an evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2015; 162 (1): 35−46, doi: 10.7326/M14-1456.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy a ženská infertilita

Infertilita je neschopnost ženy otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného pohlavního styku. Týká se asi 10–15 % párů, zhruba ve čtvrtině případů je způsobena problémem na straně ženy. Kromě problému zdravotnického představuje i značnou psychologickou zátěž.

Indikace operace u suspektních uzlů štítné žlázy

S narůstající dostupností ultrazvukového vyšetření štítné žlázy (UZ) narůstá i počet náhodně zachycených uzlů a ložisek ve štítné žláze, na což navazuje nutnost jejich další léčby. Zatímco hmatné uzly postihují zhruba 5 % populace, na UZ jsou nějaký uzel nebo ložisko nalezeny až u 20–70 % pacientů.

Onemocnění štítné žlázy na africkém kontinentu

O situaci onemocnění štítné žlázy v Evropě je toho známo již mnohé. Umíme si ale představit, s jakými obtížemi se v této oblasti potýkají zdravotničtí pracovníci v Africe?Všechny novinky

Odborné centrum

 

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy