Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Screening onemocnění štítné žlázy u asymptomatických dospělých – ano, či ne?

Specializace: endokrinologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 8.2.2017

Screening onemocnění štítné žlázy u asymptomatických dospělých – ano, či ne?

K určení klinického benefitu screeningu poruch štítné žlázy je nutný další výzkum. U asymptomatických a subklinických forem těchto poruch totiž výsledky dosavadních studií nepřinesly jednoznačné závěry a doporučení.

Subklinické poruchy funkce štítné žlázy a s nimi spojená rizika

Subklinickou formu poruch funkce štítné žlázy má odhadem 5 % žen a 3 % mužů, přibližně 0,5 % pacientů má nediagnostikovanou formu manifestní. Subklinické onemocnění je definováno jako TSH mimo referenční rozmezí při ještě normálních hladinách hormonů štítné žlázy (thyroxinu a trijodthyroninu), při manifestní nemoci je mimo referenční mez i thyroxin. Subklinická hypotyreóza je v některých studiích spojována se zvýšeným výskytem ischemické choroby srdeční a městnavým srdečním selháním. U subklinické hypertyreózy je zvýšená celková i kardiovaskulární mortalita, výskyt fibrilace síní a snížená kostní denzita.

Manifestní choroba štítné žlázy závisí na tíži a je spojena s variabilními negativními dopady na kardiovaskulární, muskuloskeletální a gastrointestinální systém. Screening onemocnění štítné žlázy by tak mohl odhalit nemocné, kteří by mohli mít užitek z léčby. Bohužel k datu provedení systematického přehledu dosud nebyla provedena žádná studie hodnotící benefit screeningu u asymptomatických dospělých (kromě skupiny těhotných žen). U subklinické hypotyreózy nebyl nalezen rozdíl v dopadu na kvalitu života, kognitivní funkce, krevní tlak nebo body mass index u léčené či neléčené skupiny.

Nejednoznačné výsledky studií

V jedné studii byl u léčené skupiny zjištěn nižší výskyt kardiovaskulárních příhod (4,2 vs. 6,6 %), celkové mortality (3,4 vs. 6,4 %) a nádorových onemocnění. Rozdíly byly patrné zejména u pacientů mladších 70 let, u starších osob tyto rozdíly nebyly významné. Uvedené zjištění je v souladu s poznatkem, že subklinická hypotyreóza u starších osob může mít i protektivní účinek.

Referenční meze pro TSH by měly být uváděny s ohledem na věk. Potenciálním benefitem léčby subklinické hypotyreózy by mohl být vliv na hladiny lipidů. Výsledky ze studií však byly často nevýznamné a s nejasným klinickým dopadem (rozdíl v celkovém cholesterolu byl menší o 0,7 až 0 mmol/l a LDL cholesterolu o 0,6 až 0,1 mmol/l). Rizika plynoucí z léčby často nebyla hodnocena a málokdy byla součástí hodnocených dat. Přitom až 40 % osob se subklinickou hypotyreózou může přejít zpět do eufunkce bez léčby. Zvážit riziko nadměrné substituce a rizik z ní vyplývajících je tedy na místě.

Nutnost individuálního přístupu

V případě subklinické hypertyreózy, která je častěji spojována s frakturami, jsou výsledky léčby rovněž rozporuplné. Přímé důkazy pro podporu/zavržení univerzálního screeningu asymptomatických dospělých (vyjma těhotných žen) tak v současné chvíli chybějí. Jistě lze screeningem zachytit subklinické formy onemocnění štítné žlázy nebo nediagnostikované manifestní poruchy. Zda to však přinese benefit, nebo naopak horší dopady na nemocné samotné, není zřejmé a na odpovědi si budeme muset počkat. Současné případy je nutno hodnotit individuálně včetně preskripce substituční léčby.

(gaf)

Zdroj: Bruin Rugge J. et al. Screening and treatment of thyroid dysfunction: an evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2015; 162 (1): 35−46, doi: 10.7326/M14-1456.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy a ženská infertilita

Infertilita je neschopnost ženy otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného pohlavního styku. Týká se asi 10–15 % párů, zhruba ve čtvrtině případů je způsobena problémem na straně ženy. Kromě problému zdravotnického představuje i značnou psychologickou zátěž.

Indikace operace u suspektních uzlů štítné žlázy

S narůstající dostupností ultrazvukového vyšetření štítné žlázy (UZ) narůstá i počet náhodně zachycených uzlů a ložisek ve štítné žláze, na což navazuje nutnost jejich další léčby. Zatímco hmatné uzly postihují zhruba 5 % populace, na UZ jsou nějaký uzel nebo ložisko nalezeny až u 20–70 % pacientů.

Onemocnění štítné žlázy na africkém kontinentu

O situaci onemocnění štítné žlázy v Evropě je toho známo již mnohé. Umíme si ale představit, s jakými obtížemi se v této oblasti potýkají zdravotničtí pracovníci v Africe?Všechny novinky

Odborné centrum

 

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy