Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Onemocnění štítné žlázy na africkém kontinentu

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 18.6.2014

Onemocnění štítné žlázy na africkém kontinentu

Rozsáhlá studie s mezinárodní účastí přinesla nové poznatky o současném stavu onemocnění štítné žlázy v Africe, zejména o epidemiologii těchto onemocnění a s tím spojenými výzvami do budoucna. V kontextu dnešní moderní medicíny jsou výsledky studie smutně šokující.

Poruchy štítné žlázy jsou v Africe běžné. Hlavním důvodem širokého spektra onemocnění štítné žlázy je ve většině oblastí nedostatečný příjem jódu v potravě, a to navzdory celé řadě programů na substituci jódu. Univerzální jodační programy jsou sice opakovaně vyhodnocovány jako úspěšné, i přesto je ale prevalence nedostatku jódu stále na vysoké úrovni – postihuje ohromujících 42 % populace, přičemž mentálním postižením z důvodu nedostatečného přísunu jódu během intrauterinního vývoje trpí 8 % novorozenců. Důvodů tohoto stavu je více. Vysoké procento populace dané oblasti trpí malnutricí a tím pádem i nedostatečným přístupem k jodované soli, situaci nepomáhá ani přetížení thiokyanáty a vážný nedostatek selenu.

Naproti tomu se některé africké země potýkají s opačným problémem. Tím je neregulovaná fortifikace potravin jódem, běžně zahrnující zcela nelegální praktiky. Nejčastějším autoimunitním onemocněním štítné žlázy hlášeným lékaři přímo z terénu je proto Gravesova-Basedowova choroba. Často je pozdě diagnostikována až na základě cerebrovaskulárních a kardiologických komplikací vyplývajících z nadměrných hladin fluoridů v organismu. Přestože první volbou léčby hyperfunkce štítné žlázy je léčba farmakologická, na africkém kontinentu je nejčastějším terapeutickým zásahem chirurgický zákrok. Podílí se na tom i omezený přístup k radionuklidům ve většině zemí.

Nejčastějším histologickým typem rakoviny štítné žlázy je diferencovaný karcinom štítné žlázy. Úmrtnost na toto onemocnění je vysoká, protože většina pacientů nemá k léčbě kvůli vysokým nákladům přístup.

Situace onemocnění štítné žlázy v Africe je neutěšená. Představitelé jednotlivých zemí byli proto vyzváni, aby zavedli skutečně efektivní jodační programy a zabránili nelegálním praktikám.

(bak)

Zdroj: Ogbera A. O., et al. Thyroid diseases in Africa: epidemiology and management challenges. Thyroid International 1/2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cílená terapie nádorů štítné žlázy

Nádory štítné žlázy jsou nejčastější endokrinní malignitou. Ve většině případů je nemoc léčitelná chirurgicky, a pokud je to z hlediska celkového zdravotního stavu pacienta možné, pak i radiojódem. Nicméně některé nádory jsou k radiojódu rezistentní. Pro tyto nádory nebyla do roku 2011 známa žádná léčba.

Výskyt onemocnění štítné žlázy – studie na dvojčatech

Vznik většiny onemocnění u lidí je výsledkem genetické predispozice a působení faktorů zevního prostředí. V minulých letech byla provedena celá řada studií onemocnění štítné žlázy na dvojčatech. Tento design studie totiž nejlépe odliší vliv genové výbavy a environmentálních faktorů.

Onemocnění štítné žlázy u starších pacientů

S diagnostikou a léčbou onemocnění štítné žlázy u starších osob je spojeno hned několik problémů. Incidence většiny onemocnění provázených hypotyreózou narůstá s věkem a zároveň také s věkem narůstá i množství komorbidit.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy