Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Onemocnění štítné žlázy na africkém kontinentu

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 18.6.2014

Onemocnění štítné žlázy na africkém kontinentu

Rozsáhlá studie s mezinárodní účastí přinesla nové poznatky o současném stavu onemocnění štítné žlázy v Africe, zejména o epidemiologii těchto onemocnění a s tím spojenými výzvami do budoucna. V kontextu dnešní moderní medicíny jsou výsledky studie smutně šokující.

Poruchy štítné žlázy jsou v Africe běžné. Hlavním důvodem širokého spektra onemocnění štítné žlázy je ve většině oblastí nedostatečný příjem jódu v potravě, a to navzdory celé řadě programů na substituci jódu. Univerzální jodační programy jsou sice opakovaně vyhodnocovány jako úspěšné, i přesto je ale prevalence nedostatku jódu stále na vysoké úrovni – postihuje ohromujících 42 % populace, přičemž mentálním postižením z důvodu nedostatečného přísunu jódu během intrauterinního vývoje trpí 8 % novorozenců. Důvodů tohoto stavu je více. Vysoké procento populace dané oblasti trpí malnutricí a tím pádem i nedostatečným přístupem k jodované soli, situaci nepomáhá ani přetížení thiokyanáty a vážný nedostatek selenu.

Naproti tomu se některé africké země potýkají s opačným problémem. Tím je neregulovaná fortifikace potravin jódem, běžně zahrnující zcela nelegální praktiky. Nejčastějším autoimunitním onemocněním štítné žlázy hlášeným lékaři přímo z terénu je proto Gravesova-Basedowova choroba. Často je pozdě diagnostikována až na základě cerebrovaskulárních a kardiologických komplikací vyplývajících z nadměrných hladin fluoridů v organismu. Přestože první volbou léčby hyperfunkce štítné žlázy je léčba farmakologická, na africkém kontinentu je nejčastějším terapeutickým zásahem chirurgický zákrok. Podílí se na tom i omezený přístup k radionuklidům ve většině zemí.

Nejčastějším histologickým typem rakoviny štítné žlázy je diferencovaný karcinom štítné žlázy. Úmrtnost na toto onemocnění je vysoká, protože většina pacientů nemá k léčbě kvůli vysokým nákladům přístup.

Situace onemocnění štítné žlázy v Africe je neutěšená. Představitelé jednotlivých zemí byli proto vyzváni, aby zavedli skutečně efektivní jodační programy a zabránili nelegálním praktikám.

(bak)

Zdroj: Ogbera A. O., et al. Thyroid diseases in Africa: epidemiology and management challenges. Thyroid International 1/2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cílená terapie nádorů štítné žlázy

Nádory štítné žlázy jsou nejčastější endokrinní malignitou. Ve většině případů je nemoc léčitelná chirurgicky, a pokud je to z hlediska celkového zdravotního stavu pacienta možné, pak i radiojódem. Nicméně některé nádory jsou k radiojódu rezistentní. Pro tyto nádory nebyla do roku 2011 známa žádná léčba.

Výskyt onemocnění štítné žlázy – studie na dvojčatech

Vznik většiny onemocnění u lidí je výsledkem genetické predispozice a působení faktorů zevního prostředí. V minulých letech byla provedena celá řada studií onemocnění štítné žlázy na dvojčatech. Tento design studie totiž nejlépe odliší vliv genové výbavy a environmentálních faktorů.

Onemocnění štítné žlázy u starších pacientů

S diagnostikou a léčbou onemocnění štítné žlázy u starších osob je spojeno hned několik problémů. Incidence většiny onemocnění provázených hypotyreózou narůstá s věkem a zároveň také s věkem narůstá i množství komorbidit.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy