Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Léčba hypotyreózy kombinací T4 a T3

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 11.4.2014

Léčba hypotyreózy kombinací T4 a T3

Hypotyreóza je časté onemocnění, které je standardně léčeno monoterapií L-tyroxinem. Část pacientů by přitom mohla profitovat z kombinované léčby L-tyroxinem a 3,5,3'-trijodtyroninem. Dostupné informace o kombinované léčbě ale nejsou jednotné, je proto nutné v této oblasti provést další studie.

Hypotyreóza je v populaci relativně běžné onemocnění, při kterém štítná žláza neprodukuje dostatek tyroidálních hormonů – tyroxinu (T4) a trijodtyroninu (T3). Standardní terapie tohoto onemocnění představuje podávání preparátů s L-tyroxinem (L-T4), který je v cílových tkáních poté přeměněn na T3. Nicméně část takto léčených pacientů si i přes normalizaci laboratorních tyroidálních parametrů stěžuje na zhoršenou kvalitu života. Není přitom vyloučeno, že u části těchto pacientů je to způsobeno léčbou samotným L-T4 místo fyziologické kombinace L-T4 s 3,5,3'-trijodtyroninem (L-T3).

Štítná žláza produkuje fyziologicky asi 100 µg T4 a 20 µg T3 denně, zbývajících 80 % T3 je tvořeno až v periferních tkáních z T4. První informace o pozitivním vlivu kombinované léčby L-T4 + L-T3 na život pacientů se objevila v roce 1999. Od té doby bylo na toto téma provedeno několik dalších studií a metaanalýz s rozdílnými výsledky – v roce 2006 z metaanalýzy 11 studií vyplynulo, že kombinovaná léčba L-T4 + L-T3 nemá pro pacienty oproti monoterapii L-T4 žádný přínos. Naproti tomu v klinické studii zahrnující pacienty s autoimunitně podmíněnou manifestní hypotyreózou preferovalo 49 % pacientů kombinovanou terapii, 15 % klasickou a 36 % nemělo vyhraněný názor. Podobné výsledky měla i studie Appelhofa a kolegů, ve které byl počet pacientů s preferencí kombinované terapie 41% ve skupině s léčebným poměrem L-T4/L-T3 10 : 1 a 52% ve skupině s poměrem 5 : 1 oproti 29 % pacientů, kteří preferovali monoterapii L-T4.

Z uvedených výsledků se zdá, že kombinovaná terapie L-T4 + L-T3 nemá zjistitelný pozitivní vliv na všechny pacienty s hypotyreózou, nicméně přesto má potenciál části z nich pomoci. V predikci odpovědi na kombinovanou léčbu L-T4 + L-T3 by mohlo v budoucnu pomoci např. testování genových polymorfismů.

Dle posledních guidelines European Thyroid Association (ETA) by experimentální kombinovanou terapií L-T4 + L-T3 mohli být léčeni spolupracující pacienti s hypotyreózou, u kterých subjektivní potíže přetrvávají i přes normalizované tyroidální parametry, jsou smíření s chronickou povahou svého onemocnění a netrpí dalšími autoimunitními onemocněními. Je však nutné správně nastavit poměr dávek L-T4 a L-T3 tak, aby co nejvíce odpovídaly fyziologickému poměru T4/T3, a nepodávat přitom zbytečně vysoké dávky L-T3. Pokud není během 3 měsíců léčby zaznamenáno zlepšení, kombinovaná léčba by měla být ukončena. Není rovněž vhodná pro těhotné ženy a pacienty se srdečními arytmiemi.

V současné době neexistuje jednoznačný argument pro kombinovanou léčbu L-T4 + L-T3 u všech pacientů s hypotyreózou, přesto se zdá, že určitá skupina pacientů by z této léčby mohla mít užitek. Data nicméně nejsou jednoznačná a je třeba v této oblasti provést další studie, které osvětlí výběr vhodných pacientů, optimální postup léčby a dlouhodobou účinnost a bezpečnost této terapie.

(epa)

Zdroj: Nygaard B., Perrild H. T4 and T3 combination therapy in hypothyroid patients. Thyroid International 2/2013. Dostupné z www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Funkce štítné žlázy a diabetes mellitus

Diabetes mellitus (DM) patří k nemocem, jejichž prevalence je řadí mezi tzv. epidemie nového věku. Komplikace DM, zejména ty mikro- a makrovaskulární, patří k významným tématům moderní medicíny. Tyreoidální hormony fungují mimo jiné jako regulátory metabolismu glukózy. Poruchy štítné žlázy a následná hyper- i hypotyreóza pak mohou ovlivňovat homeostázu glukózy.

Antityreoidální léky

Antityreoidální léky mají své definované místo v terapii hypertyreózy. S ohledem na nežádoucí účinky jednotlivých preparátů je jejich indikace rozdílná.

Vztah mezi růstovým hormonem a osou hypotalamus – hypofýza – štítnice

Podávání růstového hormonu (RH) dospělým i dětem s i bez deficience RH může vést ke změnám v ose hypotalamus – hypofýza – štítnice (HHŠ). Tyto změny zahrnují pokles sérového tyroxinu (T4), zvýšení sérového trijódotyroninu (T3) s poklesem sérového tyroideustimulujícího hormonu (TSH) či bez něj.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy