Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Léčba hypotyreózy kombinací T4 a T3

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 11.4.2014

Léčba hypotyreózy kombinací T4 a T3

Hypotyreóza je časté onemocnění, které je standardně léčeno monoterapií L-tyroxinem. Část pacientů by přitom mohla profitovat z kombinované léčby L-tyroxinem a 3,5,3'-trijodtyroninem. Dostupné informace o kombinované léčbě ale nejsou jednotné, je proto nutné v této oblasti provést další studie.

Hypotyreóza je v populaci relativně běžné onemocnění, při kterém štítná žláza neprodukuje dostatek tyroidálních hormonů – tyroxinu (T4) a trijodtyroninu (T3). Standardní terapie tohoto onemocnění představuje podávání preparátů s L-tyroxinem (L-T4), který je v cílových tkáních poté přeměněn na T3. Nicméně část takto léčených pacientů si i přes normalizaci laboratorních tyroidálních parametrů stěžuje na zhoršenou kvalitu života. Není přitom vyloučeno, že u části těchto pacientů je to způsobeno léčbou samotným L-T4 místo fyziologické kombinace L-T4 s 3,5,3'-trijodtyroninem (L-T3).

Štítná žláza produkuje fyziologicky asi 100 µg T4 a 20 µg T3 denně, zbývajících 80 % T3 je tvořeno až v periferních tkáních z T4. První informace o pozitivním vlivu kombinované léčby L-T4 + L-T3 na život pacientů se objevila v roce 1999. Od té doby bylo na toto téma provedeno několik dalších studií a metaanalýz s rozdílnými výsledky – v roce 2006 z metaanalýzy 11 studií vyplynulo, že kombinovaná léčba L-T4 + L-T3 nemá pro pacienty oproti monoterapii L-T4 žádný přínos. Naproti tomu v klinické studii zahrnující pacienty s autoimunitně podmíněnou manifestní hypotyreózou preferovalo 49 % pacientů kombinovanou terapii, 15 % klasickou a 36 % nemělo vyhraněný názor. Podobné výsledky měla i studie Appelhofa a kolegů, ve které byl počet pacientů s preferencí kombinované terapie 41% ve skupině s léčebným poměrem L-T4/L-T3 10 : 1 a 52% ve skupině s poměrem 5 : 1 oproti 29 % pacientů, kteří preferovali monoterapii L-T4.

Z uvedených výsledků se zdá, že kombinovaná terapie L-T4 + L-T3 nemá zjistitelný pozitivní vliv na všechny pacienty s hypotyreózou, nicméně přesto má potenciál části z nich pomoci. V predikci odpovědi na kombinovanou léčbu L-T4 + L-T3 by mohlo v budoucnu pomoci např. testování genových polymorfismů.

Dle posledních guidelines European Thyroid Association (ETA) by experimentální kombinovanou terapií L-T4 + L-T3 mohli být léčeni spolupracující pacienti s hypotyreózou, u kterých subjektivní potíže přetrvávají i přes normalizované tyroidální parametry, jsou smíření s chronickou povahou svého onemocnění a netrpí dalšími autoimunitními onemocněními. Je však nutné správně nastavit poměr dávek L-T4 a L-T3 tak, aby co nejvíce odpovídaly fyziologickému poměru T4/T3, a nepodávat přitom zbytečně vysoké dávky L-T3. Pokud není během 3 měsíců léčby zaznamenáno zlepšení, kombinovaná léčba by měla být ukončena. Není rovněž vhodná pro těhotné ženy a pacienty se srdečními arytmiemi.

V současné době neexistuje jednoznačný argument pro kombinovanou léčbu L-T4 + L-T3 u všech pacientů s hypotyreózou, přesto se zdá, že určitá skupina pacientů by z této léčby mohla mít užitek. Data nicméně nejsou jednoznačná a je třeba v této oblasti provést další studie, které osvětlí výběr vhodných pacientů, optimální postup léčby a dlouhodobou účinnost a bezpečnost této terapie.

(epa)

Zdroj: Nygaard B., Perrild H. T4 and T3 combination therapy in hypothyroid patients. Thyroid International 2/2013. Dostupné z www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Funkce štítné žlázy a diabetes mellitus

Diabetes mellitus (DM) patří k nemocem, jejichž prevalence je řadí mezi tzv. epidemie nového věku. Komplikace DM, zejména ty mikro- a makrovaskulární, patří k významným tématům moderní medicíny. Tyreoidální hormony fungují mimo jiné jako regulátory metabolismu glukózy. Poruchy štítné žlázy a následná hyper- i hypotyreóza pak mohou ovlivňovat homeostázu glukózy.

Antityreoidální léky

Antityreoidální léky mají své definované místo v terapii hypertyreózy. S ohledem na nežádoucí účinky jednotlivých preparátů je jejich indikace rozdílná.

Vztah mezi růstovým hormonem a osou hypotalamus – hypofýza – štítnice

Podávání růstového hormonu (RH) dospělým i dětem s i bez deficience RH může vést ke změnám v ose hypotalamus – hypofýza – štítnice (HHŠ). Tyto změny zahrnují pokles sérového tyroxinu (T4), zvýšení sérového trijódotyroninu (T3) s poklesem sérového tyroideustimulujícího hormonu (TSH) či bez něj.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy