Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Funkce štítné žlázy a riziko kardiovaskulární morbidity a mortality spojené s aterosklerózou

Specializace: endokrinologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 8.1.2018

Funkce štítné žlázy a riziko kardiovaskulární morbidity a mortality spojené s aterosklerózou

Hormony štítné žlázy mají účinky proaterogenní i antiaterogenní, přesné mechanismy definující vztah mezi funkcí štítné žlázy a aterosklerózou však zůstávají nejasné. Autoři z nizozemského Rotterdamu ve své recentně publikované práci zkoumali spojení funkce štítné žlázy s aterosklerózou v celém jejím spektru, tedy od subklinické aterosklerózy přes manifestní kardiovaskulární události spojené s aterosklerózou až po úmrtí na podkladě aterosklerózy.

Metodika studie

Jednalo se o populační studii, která byla součástí Rotterdam Study. Riziko aterosklerózy bylo hodnoceno pomocí:

  • přítomnosti subklinické aterosklerózy (koronární kalciové skóre > 100 AU);
  • výskytu kardiovaskulárních příhod spojených s aterosklerózou (fatální nebo nefatální infarkt myokardu, úmrtí v důsledku ischemické choroby srdeční, cévní mozková příhoda);
  • kardiovaskulární mortality spojené s aterosklerózou (smrt v důsledku ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody nebo jiného aterosklerotického onemocnění).

Spojení aterosklerózy s hladinou tyreotropinu, tj. tyreoideu stimulujícího hormonu (TSH), a volného thyroxinu (FT4) bylo hodnoceno logistickou regresí a pomocí Coxova modelu proporcionálních rizik, s úpravou na možné zavádějící faktory (tj. asociované s expozicí studovanému rizikovému faktoru, které jsou současně samy o sobě nezávislým rizikovým faktorem pro studované onemocnění) včetně kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Výsledky

Zařazeno bylo 9420 účastníků (průměrný věk 64,8 ± 9,7 roku), z čehož 56,7 % tvořily ženy. Medián sledování činil 8,8 roku (interkvartilové rozpětí 4,5–11,8 roku), během kterého se objevilo 934 kardiovaskulárních příhod spojených s aterosklerózou a 612 úmrtí z kardiovaskulární příčiny související s aterosklerózou.

Hladiny FT4 byly pozitivně asociovány s vysokým koronárním kalciovým skóre (poměr šancí [OR] 2,28; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,30–4,02) a výskytem kardiovaskulární příhody spojené s aterosklerózou (poměr rizik [HR] 1,87; 95% CI 1,34–2,59). Riziko úmrtí v důsledku s aterosklerózou spojené kardiovaskulární příhody se zvyšovalo lineárně s narůstající hodnotou FT4 (HR 2,41; 95% CI 1,68–3,47 na každých 12,87 pmol/l) a nižšími hodnotami TSH (HR 0,92; 95% CI 0,84–1,00 na každý 1 logTSH).

Závěr

U osob středního věku nebo starších jsou hladiny FT4 pozitivně korelovány s aterosklerózou v celém spektru choroby, a to i po zohlednění kardiovaskulárních rizikových faktorů.

(epa)

Zdroj: Bano A., Chaker L., Mattace-Raso F. U. et al. Thyroid function and the risk of atherosclerotic cardiovascular morbidity and mortality: the Rotterdam study. Circ Res 2017 Dec 8; 121 (12): 1392–1400, doi: 10.1161/CIRCRESAHA.117.311603.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Poruchy štítné žlázy u syndromu polycystických ovarií

Jelikož se Hashimotova tyreoiditida a syndrom polycystických ovarií vyskytují současně, představuje infertilita u těchto pacientek závažný klinický problém. Systematický přehled polských autorů, vycházející z prací na toto téma nalezených v databázi PubMed a publikovaných do prosince 2015, si kladl za cíl zjistit společné etiologické faktory obou onemocnění.

Poruchy štítné žlázy a těhotenství: možné důsledky, léčba a screening

Gravidita klade na funkci štítné žlázy zvýšené nároky. S nutností zásobovat hormony tělo matky i plodu roste denní potřeba jodu a mění se základní parametry, které běžně používáme k diagnostice tyreopatií (TSH, vázaná frakce T4 a další). Důsledky poruch činnosti štítné žlázy před těhotenstvím, v jeho průběhu i po něm mohou být závažné.

Subklinická hypotyreóza v ordinaci praktika: sledovat, léčit, či odeslat?

Poruchy funkce štítné žlázy jsou – vzhledem ke svému častému výskytu – denním chlebem praktických lékařů. Jak přistupovat ke screeningu subklinické hypotyreózy a kdy zahájit její léčbu?Všechny novinky

Odborné centrum

 

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy