Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Cílená terapie nádorů štítné žlázy

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 13.6.2014

Cílená terapie nádorů štítné žlázy

Nádory štítné žlázy jsou nejčastější endokrinní malignitou. Ve většině případů je nemoc léčitelná chirurgicky, a pokud je to z hlediska celkového zdravotního stavu pacienta možné, pak i radiojódem. Nicméně některé nádory jsou k radiojódu rezistentní. Pro tyto nádory nebyla do roku 2011 známa žádná léčba. V současné době se ale objevují nové terapeutické molekuly, které cílí na konkrétní onkogeny, popřípadě cesty jejich působení. Tyto látky se nazývají inhibitory tyrozinkináz (TKI).

Teprve nedávno byly po dlouhém výzkumu pro léčbu pokročilého a progredujícího medulárního karcinomu štítné žlázy schváleny vandetanib a cabozantinib. Nadějný se zdá i sorafenib pro léčbu k radiojódu rezistentního diferencovaného karcinomu štítné žlázy, nicméně jedná se zatím pouze o výsledky fáze III klinické studie. Anaplastický karcinom štítné žlázy je bohužel stále neléčitelný, nicméně pacienti s touto diagnózou by měli profitovat z multidisciplinárního přístupu – chirurgické léčby, externí radioterapie a klasické chemoterapie v kombinaci s novými slibnými preparáty. U pacientů s asymptomatickou a pomalu progredující chorobou by ale TKI měly být podávány opatrně a za pečlivého monitorování možných nežádoucích účinků a průběžného hodnocení kvality života. Naopak při absenci schválených léků a progresi onemocnění by měly být pacientovi nabídnuty i léky teprve testované v klinických studiích.

Bohužel i přes slibné výsledky, co se týče přežití bez progrese onemocnění a odpovědi na léčbu, nebylo zatím zaznamenáno signifikantně delší celkové přežití léčených pacientů oproti těm neléčeným. Konkrétní závěry mohou být nicméně učiněny až po delším sledování, protože celkové přežití u většiny pacientů s těmito diagnózami je velmi variabilní (5–10 let).

(epa)

Zdroj: Viola D., Elisei R. Targeted Therapies For Thyroid Cancer. Thyroid International 4/2013. Dostupné z www.thyrolink.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výskyt onemocnění štítné žlázy – studie na dvojčatech

Vznik většiny onemocnění u lidí je výsledkem genetické predispozice a působení faktorů zevního prostředí. V minulých letech byla provedena celá řada studií onemocnění štítné žlázy na dvojčatech. Tento design studie totiž nejlépe odliší vliv genové výbavy a environmentálních faktorů.

Onemocnění štítné žlázy u starších pacientů

S diagnostikou a léčbou onemocnění štítné žlázy u starších osob je spojeno hned několik problémů. Incidence většiny onemocnění provázených hypotyreózou narůstá s věkem a zároveň také s věkem narůstá i množství komorbidit.

Nemoci způsobené nedostatkem jódu – tichá pandemie?

Nedostatek jódu je nejčastější příčinou mentální retardace na světě, ačkoli mu lze velmi snadno předcházet. Nejlepší a nejefektivnější cesta plošné suplementace jódu je jodace kuchyňské soli (universal salt iodization – USI).Všechny novinky

Odborné centrum

 

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy