Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Pálení žáhy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Gaviscon prokázal účinnost u gastroezofageální refluxní choroby v nové studii s moderním designem

Specializace: gynekologie a porodnictví praktické lékařství pro dospělé
Téma: Pálení žáhy

Vydáno: 10.2.2015

Gaviscon prokázal účinnost u gastroezofageální refluxní choroby v nové studii s moderním designem

Moderní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie ukázala, že Gaviscon Duo Efekt zmírňuje reflux a dyspeptické symptomy u pacientů s gastroezofageálním refluxem. Gaviscon vytváří gelovou bariéru, která překrývá a odsunuje kyselinovou kapsu distálně od gastroezofageální junkce.

Zdrojem refluxu u gastroesofageální refluxní choroby může být kyselinová kapsa. Tuto kapsu lze terapeuticky ovlivnit inhibitory protonové pumpy, které zmenšují její objem a zvyšují její pH ovlivněním tvorby žaludeční kyseliny, dále prokinetiky, která dokážou posunout kapsu dál od gastroesofageální junkce, a také alginátovými antacidy s kombinovaným antirefluxním účinkem:

  1. vytvářejí gelovou bariéru překrývající kapsu a odsunují ji distálním směrem;
  2. přidaná antacida neutralizují žaludeční kyselinu, což vede k rychlé úlevě od zažívacích potíží a pálení žáhy.

Účinek Gavisconu na reflux a dyspeptické příznaky nebyl dosud prokázán ve studii s moderním designem.

Velmi vítané proto byly výsledky randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie s paralelními skupinami, která hodnotila účinnost a bezpečnost Gavisconu, publikované v březnu 2014. Tato studie zahrnovala 110 pacientů s příznaky gastroezofageálního refluxu, kteří po dobu 7 dnů užívali buď Gaviscon Duo Efekt, nebo placebo. Primárním sledovaným parametrem byla změna skóre příznaků dle dotazníku pro refluxní chorobu (Reflux Disease Questionnaire – RDQ), který kombinuje příznaky pálení žáhy, regurgitace a dyspepsie. Sekundární sledované parametry zahrnovaly jednotlivé dimenze z tohoto dotazníku a celkové hodnocení léčby pacientem.

Výsledky ukázaly větší snížení celkového skóre příznaků RDQ ve skupině s Gavisconem v porovnání s placebem (p = 0,0033) i všech skóre jeho jednotlivých dimenzí. Pacienti s aktivní léčbou hodnotili celkovou odpověď na léčbu lépe než pacienti s placebem (p = 0,0005). Studie neukázala žádné rozdíly v incidenci nežádoucích příhod mezi skupinami.

I když jsou žádoucí větší studie zaměřené na ovlivnění kyselinové kapsy, tato práce s kvalitním designem potvrdila přínos Gavisconu při zmírnění refluxu a dyspeptických příznaků u pacientů s gastroezofageální reflexní chorobou v porovnání s placebem a s příznivým poměrem mezi přínosem a riziky.

(zza)

Zdroj: Thomas E., Wade A., Crawford G., et al. Randomised clinical trial: relief of upper gastrointestinal symptoms by an acid pocket-targeting alginate-antacid (Gaviscon Double Action) - a double-blind, placebo-controlled, pilot study in gastro-oesophageal reflux disease. Alimetn Pharmacol Ther. 2014 Mar; 39 (6): 595–602.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Postupné vysazování inhibitorů protonové pumpy

Inhibitory protonové pumpy (proton-pump inhibitors – PPIs) jsou velmi účinné léky používané k léčbě gastroezofageálního refluxu (gastroesophageal reflux disease – GERD). GERD je chronické onemocnění, při kterém dochází k zatékání kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu a poškození sliznice jícnu. Typickými symptomy jsou pálení žáhy, bolest za hrudní kostí, kyselá pachuť v ústech a říhání.

Analýza nejnovějších prací mění pohled na surveillance pacientů s Barretovým jícnem

Výsledky posledních metaanalýz ukazují, že surveillance pacientů s Barretovým jícnem by se spíše než na délku segmentu a přítomnosti dysplazie měla zaměřit na muže a na pacienty bez infekce Helicobacter pylori, kteří představují rizikovější skupiny, a na antirefluxní chirurgickou i medikamentózní terapii a využitích protektivních účinků aspirinu a statinů.

Možnosti zmírnění příznaků gastroezofageálního refluxu u těhotných žen

Výskyt gastroezofageálního refluxu (Gastroesophageal Reflux Disease – GERD) v západní populaci během posledních desetiletí signifikantně narostl. Podle Montrealských kritérií z roku 2006 je GERD definován jako symptomatický návrat žaludečního obsahu do jícnu. Mezi jeho projevy patří regurgitace stravy, pálení žáhy, kyselá pachuť v ústech či častější říhání.Všechny novinky